Audacity - Mikseritoiminnot

Audacity osaa käsitellä useita eri audioraitoja. Eheän lopputuloksen aikaansaamiseksi nämä erilliset raidat täytyy miksata yhteen. Tässä artikkelissa tutustutaan lyhyesti ohjelman mikseritoimintoihin.

Audacity tarjoaa kullekin raidalle kaksi perussäätöä: äänenvoimakkuus ja panorointi. Äänenvoimakkuussäädin (engl. fader) vaikuttaa nimensä mukaisesti äänenvoimakkuuteen - se säätää yksittäistä raitaa hiljemmalle tai kovemmalle. Panorointi puolestaan vaikuttaa kanavatasapainoon akselilla vasen - oikea. Panorointisäätimellä raita voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan stereokuuntelussa. Panoroimalla eri äänilähteitä eri puolille äänikuvaa saadaan soivasta lopputuloksesta usein kiinnostavampi, ja samalla autetaan eri raitojen erottumista miksauksesta.

Voimakkuus- ja panorointisäätimien lisäksi löytyy kullekin raidalle mykistys- ja soolokuuntelupainike. Mykkä-painike (engl. mute) vaimentaa kyseisen raidan pois kuuntelusta. Soolopainike puolestaan valitsee ainoastaan halutun raidan (tai useamman) kuunneltavaksi, toisin sanoen se mykistää kaikki muut paitsi valitun raidan. Mykistys ja soolo toimivat päälle / pois -periaatteella.

Raitakohtaiset säätimet löytyvät kunkin raidan otsikkopalkista (raidan vasemmassa reunassa), raidan nimen alapuolelta.

AudacityFadePan.png

Kaikkia säätimiä käytetään hiirellä, joko vasen painike pohjassa vetämällä tai asteikon halutussa kohdassa klikkaamalla. Oletuksena voimakkuussäädin liikkuu yhden desibelin portaissa. Tämä tarkkuus riittää varsin hyvin useimpiin tilanteisiin. Tarvittaessa voimakkuutta voidaan säätää 0,1 desibelin portaissa. Tällöin käytetään Shift-painiketta yhdessä hiiren kanssa.

Panorointisäädin toimii prosenttiasteikolla. Oletuksena asteikko on pykälöity kymmenen yksikön välein. Suurempaan tarkkuuteen päästään jälleen käyttämällä Shift-painiketta yhdessä hiiren vasemman painikkeen kanssa.

Mikseripaneeli

Uudemmissa Audacityn versioissa voidaan avata myös erillinen mikserinäkymä. Tämä tapahtuu valitsemalla Näytä-valikosta Mixer board. Mikserinäkymässä on tarjolla samat säätimet kuin editorinäkymässäkin, sekä raitakohtainen toistotason mittari.

AudacityMixer.png

Raitojen kuvakkeet vaihtuvat automaattisesti raidan nimen mukaan, esimerkiksi Vocals tai Vox -nimisten raitojen kuvake muuttuu automaattisesti mikrofonin kuvaksi. Näiden lisäksi ohjelma tunnistaa useimmat tavanomaiset englanninkieliset nimet kuten guitar, bass ja drums. Kuvakkeilla ei kuitenkaan ole raidan toiminnallisuuden kanssa mitään tekemistä, joten kuvakkeista ja raitojen nimistä ei kannata olla liian huolissaan.

Pari sanaa balanssista ja panoroinnista yleisesti

Raitojen voimakkuussuhteiden säätämiseen ei ole olemassa mitään varsinaisia sääntöjä. Kaikki, mikä kuulostaa tekijästä hyvältä ja palvelee tarkoitustaan, on oikein. Liian suurta signaalitasoa kannattaa kuitenkin välttää, sillä se johtaa signaalin säröytymiseen ikävällä tavalla. Tästä osoituksena on toistotason mittarin yhteydessä oleva punainen yliohjautumisen varoitusvalo. Mikäli raita on selvästi (väärällä tavalla) säröytynyt ja punainen varoitusvalo palaa, kannattaa raidan voimakkuutta hiljentää hieman. Toisinaan on hyvä muistaa myös, että miksauksessa heikommin kuuluvan asian esiin saamiseksi voi olla tehokkaampaa laittaa muita raitoja hiljemmalle kuin vääntää yksittäistä raitaa yhä kovemmalle ja kovemmalle. Raitojen panorointi vaikuttaa tähän myös.

Panoroinnin suhteen ei myöskään ole tiukkoja sääntöjä, tekijällä on täysi taiteellinen vapaus sijoitella äänilähteet haluamaan tavalla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tavanomaisissa musiikkiesityksissä on vasemman ja oikean kanavan välillä jonkinlainen tasapaino. Tämä saavutetaan sijoittamalla suunnilleen saman verran soivia asioita molemmille puolille stereokuvaa. Perinteisesti myös basso, laulu ja rummut on tavattu sijoittaa äänikuvan keskivaiheille. Toisaalta, tavanomaisista kaavoista poikkeaminen voi olla toisinaan piristävääkin. Erityisesti kuunnelmien ja äänimaisemien yhteydessä kannattaa panorointeja hyödyntää rohkeasti kokeillen!