Audacity - Tiedostojen tuonti ja vienti

Audiotiedostoille on käytössä monta eri formaattia eli tiedostomuotoa. Toisinaan tiedostoja täytyy myös muuttaa formaatista toiseen. Tässä tehtävässä Audacity on varsin käyttökelpoinen työkalu.

Tässä esimerkissä katsastetaan, miten pakkaamaton wav-tiedosto muutetaan pakatuksi mp3-tiedostoksi. Pakkaamalla tiedosto menetetään äänenlaadussa hieman, mutta vastaavasti tiedoston kokoa saadaan merkittävästi pienennettyä. Tämä voi olla oleellinen seikka, mikäli tiedosto halutaan vaikkapa lähettää sähköpostitse.

Tiedoston tuonti

Ensin tuodaan muunnettava tiedosto Audacity-ohjelmaan. Audacity kykenee käsittelemään useita eri audioformaatteja. Ohjelman ymmärtämiä tiedostomuotoja ovat pakkaamattomat wav, aiff ja au sekä pakatuista tiedostmuodoista mm. FLAC, Ogg Vorbis ja mp3.

Tiedoston tuonti projektiin tapahtuu Tiedosto-valikon toiminnolla Tuo > Audio. Pikakomento tälle toiminnolle on Ctrl + Shift + IToiminto avaa tiedostoselainikkunan, josta valitaan haluttu tiedosto (tässä tapauksessa .wav-tyyppinen). Tuotu tiedosto ilmestyy projektiin uutena audioraitana.

AudacityTuoAudio.png

Tuonnin jälkeen voidaan tiedostolle suorittaa erilaisia muokkaustoimintoja, esimerkiksi äänenvoimakkuuden normalisointi, tiedoston leikkaaminen lyhyemmäksi ja vaikkapa loppuhäivytyksen (engl. fade out) tekeminen. Luonnollisesti mitään muokkaustoimenpiteitä ei ole välttämätöntä tehdä.

Tiedoston vienti

Kun raita on valmiina tallennettavaksi uuteen tiedostomuotoon, valitaan Tiedosto-valikosta toiminto ViePikakomento tälle toiminnolle on Ctrl + Shift + E. Näytölle avautuu valintaikkuna josta voidaan valita haluttu tiedostomuoto, nimetä tiedosto ja valita tallennussijainti. Tarvittaessa äänenlaadun asetuksia voidaan säätää klikkaamalla Asetukset-painiketta. 

AudacityVieTiedosto.png

Tallennettavalle tiedostolle valitaan haluttu tiedostosijainti ja -muoto (tässä tapauksessa mp3) ja klikataan Tallenna. Ja kas, hetken kuluttua tiedosto löytyy halutussa formaatissa annetusta tiedostosijainnista.

Mp3-formaatti ja libLAME

Kannattaa huomata, että mp3-tiedostoksi vienti edellyttää ilmaisen libLame-lisäosan asentamista. libLame sisältyy Audacityn uudempiin asennuspaketteihin, mutta tarvittaessa sen voi myös asentaa jälkikäteen. Asennusohjeet löytyvät osoitteesta http://audacity.sourceforge.net/help/faq_i18n?s=install&i=lame-mp3.