Mikserit, osa 6 - Mikserin apulähdöt

Mikseri_Faderit5 (1).JPG
Mikseri_Record_Sends.jpg

Apulähdöt, eli "auxit" tai "sendit" (engl. Auxiliary Sends) toimivat kanavalohkojen sisäänrakennettuna toisena mikserinä. Niitä käyttäen on mahdollista jakaa kanavalohkon signaali, ja reitittää se erillisen ulostulon kautta esimerkiksi efektilaitteelle tai soittajien kuulokemonitorointiin.

Oheisen kuvan Record-ohjelman mikserissä on kahdeksan apulähtöä. Kanavalohkosta voidaan kytkeä jokainen lähtö yksitellen päälle tai pois, ja lisäksi säätää lähdön taso (Level-säädin). Jos esimerkiksi 1-apulähtö olisi kytketty kaikuefektin sisäänmenoon, voitaisiin tasosäätimillä säätää kanavakohtaisesti kaiun määrää. Esimerkkikuvassa olisi tällöin vähiten kaikua kolmannen kanavan signaalissa, sillä sitä syötetään kaikuun vähemmän kuin muita kanavia.

Apulähtöjen eli aux-lähtöjen avulle signaali voidaan jakaa ja reitittää master-lähdön lisäksi esimerkiksi efektilaitteelle tai soittajien monitorointiin.

Pre- ja post-fader

Apulähtöjä käytettäessä on tärkeätä hahmottaa, sijaitseeko lähtö signaalitiessä ennen kanavaliukusäädintä (engl. Pre-fader) vai sen jälkeen (engl. Post-fader). Suuremmissa miksereissä käyttäjä pystyy kytkimellä valitsemaan lähdön sijainnin. Efektisyötöissä(kuten edellä mainitussa kaikuesimerkissä) käytetään post-fader-kytkentää. Tällöin myös kanavaliukusäädin vaikuttaa apulähdöstä lähtevän signaalin tasoon, ja tehtäessä esimerkiksi loppuhäivytys signaali vaimenee myös kaikuefektistä.

Mikseri_Aux_Post-Fader.jpg

Sen sijaan monitorimiksauksia tehtäessä käytetään pre-fader-kytkentää. Tällöin esimerkiksi kuulokemonitoroinnissa signaalin taso ei muutu, vaikka äänittäjä säätäisi kanavaliukusäätimillä tarkkaamokuuntelun balanssia.

Mikseri_Aux_Pre-Fader.jpg