Mikserit, osa 7 - Mikserin ryhmät

Mikseri_Faderit5.JPG

Ryhmät (engl. Subgroups) helpottavat laajojen miksauksien hallintaa. Ne mahdollistavat sisäänmenokanavien signaalien loogisen ryhmittelyn ryhmäkanaviin. Esimerkiksi kaikki rumpumikrofonit voidaan ryhmitellä yhteen ryhmäkanavaan yhden ryhmäliukusäätimen taakse. Tällä tavoin miksaaja voi säätää koko rumpusetin balanssia suhteessa muihin soittimiin yhdellä liukusäätimellä (muuttamatta rumpukanavien välistä balanssia).

Ryhmäkanavat mahdollistavat miksattavien elementtien ryhmittelyn. Kuvitellaan tilannetta, jossa miksattavana on muiden raitojen lisäksi neljä taustalauluraitaa (kuvassa sisäänmenot 3-6). Kuvan sisäänmenot 1-2 ovat muita raitoja, jotka reitittyvät suoraan master-bussiin. Kanavaliukuja käyttäen neljä taustalauluraitaa voidaan miksata sopivaan balanssiin keskenään. Kun ne sen jälkeen reititetään samaan ryhmään (kuvassa ryhmä 1),  voidaan taustalaulujen balanssia suhteessa muihin raitoihin säätää yhdellä ryhmäliukusäätimellä. 

MIkserin_ryhmät.png

Ryhmäkanavien käyttö helpottaa laajojen miksauksien hallintaa.

Mikseri_Mackie_Onyx_ryhmittely.JPG

Ryhmittelykytkimet

Mikäli mikserissä on ryhmäkanavat, on sisäänmenokanavissa ryhmittelykytkimet. Niiden avulla valitaan mihin ryhmään kanavalohkon signaali halutaan reitittää (kuvassa Sub Assign 1-2 ja 3-4). Yksi vaihtoehto on reitittää se suoraan master-liu'ulle (kuvassa Main Mix).

Ryhmäliukusäätimet

Ryhmäliu'ut (kuvassa Sub 1-4) on sijoitettu master-liu'un (Main Mix) viereen. Kuvan mikserissä on neljä ryhmää, ja näin ollen myös ryhmäliukuja on neljä. Ryhmäliu'uille kootut signaalit voidaan reitittää edelleen master-liu'ulle (Sub Assign to Main Mix L/R).

Mikseri_Ryhmäfaderit_Onyx.JPG

Audiosekvensserien mikserit

Myös useimmissa sekvensseriohjelmissa on mahdollista ryhmitellä ja reitittää kanavia. Ryhmäkanavien käyttö helpottaa laajojen miksausten hallintaa. Lisäksi se mahdollistaa ryhmäkohtaiset signaaliprosessoinnit, esimerkiksi rumpukanavien yhteisen kompressoinnin.

Esimerkiksi Pro Tools -ohjelmassa ryhmäkanavana toimii Aux Input -kanava. Sille valitaan sisäänmenoksi jokin mikserinsisäinen signaalireitti eli bus, ja ulostuloksi master-ulostulo. Vastaavasti kaikilta niiltä mikserikanavilta, joilta signaalit halutaan reitittää kyseiselle ryhmäkanavalle, valitaan ulostuloksi sama bus.

Mikseri_PT_ryhmät.jpg