Mikserit, osa 5 - Mikserin insert-liitäntä

Mikseri_Faderit5.JPG

Mikserin insert-liitännät ovat erittäin käteviä silloin, kun halutaan kytkeä efekti tai prosessori vaikuttamaan vain yhteen kanavalohkoon. Useimmiten insert-liitäntään kytketään dynamiikka- tai taajuusprosessoreita.

Kanavalohkon insert-liitäntään voidaan kytkeä erilaisia signaaliprosessoreita. Englanninkielinen termi inserttarkoittaa suomeksi "väliin liittämistä". Insert-kytkennän avulla kanavalohkon signaali voidaan tuoda mikserinulkopuolelle, reitittää jonkin ulkoisen prosessorin läpi, ja palauttaa jälleen takaisin mikserin sisälle kanavalohkoon.

Yleensä insert-liitäntään kytketään signaaliprosessoreita, joiden halutaan vaikuttavan vain yhteen kanavaan kerrallaan. Tällaisia ovat esimerkiksi dynamiikkaprosessorit (kompressori, limitteri, ekspanderi, kohinasalpa), taajuuskorjaimet ja -suotimet, sekä exciterit ja enhancerit.

Mikserin_Insert-liitäntä.jpg

Insert-liitäntä sijaitsee mikserin signaalitiessä yleensä ennen taajuuskorjainta. Prosessori kytketään insert-liitäntään insert-kaapelilla, jonka toisessa päässä on 6.3 mm stereoplugi, ja toisessa päässä kaksi monoplugia. Yhdessä insert-liitännässä on siis sekä ulostulo että sisäänmeno samassa liittimessä. Mikäli liitäntään ei kytketä mitään, jatkaa signaali matkaansa kanavalohkossa suoraan taajuuskorjaimelle.

Mikserit-Insert-kaapeli.jpg
Mikseri_PT_Insert.jpg

Sekvensseriohjelmien miksereissä insert-kytkentää käytetään kanavakohtaisten plugarien kytkemiseen. Oheisen kuvan Pro Tools -ohjelman mikserikanavan inserttiin on kytketty taajuuskorjain-plugari (EQ4B).