Mikserit, osa 4 - Mikserin taajuuskorjaimet

FX-MikserinEQ_otsikkokuva.jpg

Taajuuskorjain eli ekvalisaattori on varmasti yksi tärkeimmistä miksaajan työkaluista. Sen avulla voidaan muokata signaalin taajuusvastetta (eli säätää äänenväriä) siten, että kaikki miksattavat elementit saadaan sovitettua keskenään samaan miksaukseen. Esimerkiksi matalilla taajuuksilla joudutaan yleensä tekemään raitojen välillä kompromisseja; kaikkien raitojen matalat taajuudet eivät yleensä sovi soimaan yhtä aikaa tukkimatta äänikuvaa.

Taajuuskorjaimella voidaan muokata signaalin taajuusvastetta siten, että kaikki miksattavat elementit saadaan sovitettua keskenään samaan miksaukseen.

Reason-ohjelman mikserin ekvalisaattorilohkossa on itse asiassa kuusi erilaista taajuuskorjainta. Tutkitaanpa tarkemmin.

Alipäästösuodin (LPF)

Ylimpänä ensimmäisenä on alipäästösuodin, engl. Low Pass Filter eli LPF. Nimensä mukaisesti se päästää säädettävää rajataajuutta matalammat taajuudet läpi, ja vaimentaa näin ollen korkeita taajuuksia. Tätä suodinta käytettäessä kannattaa muistaa soitinten ylä-äänessarjat, jotka jatkuvat pitkälle perustaajuuden yläpuolelle. Ylä-äänekset ovat tärkeitä soittimien ominaissoinneille, ja vain harvoin niitä halutaan vaimentaa. Joskus miksauksessa on kuitenkin tarpeen rajata soittimen taajuuskaistaa myös diskanttipäästä, esimerkiksi sovitettaessa sähkökitararaitoja toisiinsa.

Ylipäästösuodin (HPF)

Seuraava filtteri on ylipäästösuodin, engl. High Pass Filter eli HPF. Tämä on edellistä huomattavasti monikäyttöisempi suodin, jolla saa kätevästi rajoitettua signaalin bassovastetta. Esimerkiksi matalataajuiset ilmastointi- ja muut hurinat saa tehokkaasti vaimennettua hyötysignaalin taajuuksien alapuolelta. Lähestulkoon kaikkien miksereiden mikrofoniesivahvistimissa on ylipäästösuodin. Jotkut valmistajat käyttävät siitä nimitystä "low-cut filter", eli bassoleikkuri.

Hyllykorjaimet ja parametriset korjaimet

Ekvalisaattorilohkossa seuraavana olevat taajuuskorjaimet ovat niin sanottuja hyllykorjaimia ja parametrisia korjaimia. Ne jakautuvat eri taajuuskaistoihin seuraavasti:

  • HF = High Frequency (korkeat taajuudet)

  • HMF = High Mid Frequency (yläkeskitaajuudet)

  • LMF = Low Mid Frequency (alakeskitaajuudet)

  • LF = Low Frequency (matalat taajuudet).

Hyllykorjaimet

HF- ja LF-ekvalisaattorit ovat hyllykorjaimia. Nimitys johtuu korjauskäyrän taajuusvasteesta, joka on malliltaan hyllyn muotoinen. Hyllykorjainta käytettäessä valitaan ensin rajataajuus (jonka ylä- tai alapuolelle korjain vaikuttaa) hertseinä [Hz] tai kilohertseinä [kHz]. Toisella säätimellä valitaan korostuksen tai vaimennuksen määrä desibeleinä [dB].

Puoliparametrinen taajuuskorjain

Bell-kytkimellä edellä mainittu korjain muuttuu puoliparametriseksi ekvalisaattoriksi, niin sanotuksi kellokorjaimeksi (engl. Bell). Nimi johtuu jälleen korjauskäyrän taajuusvasteen muodosta, joka on nyt kellomainen. Taajuussäädin säätää nyt korjaimen keskitaajuutta, eli sitä taajuutta jolla korjaimen vaikutus on suurimmillaan.

Täysparametrinen korjain

HMF- ja LMF-ekvalisaattorit ovat täysparametrisia korjaimia. Ne ovat säädöiltään kaikista tarkimpia ekvalisaattoreita. Samoin kuin puoliparametrisissa korjaimissa, voidaan säätää korjattavaa taajuutta [Hz], ja korjauksen määrää [dB]. Kolmas säädin eli Q-arvo vaikuttaa kellokäyrän leveyteen. Korjain voi siis vaikuttaa leveään taajuuskaistaan, tai sitten hyvinkin kapeaan taajuuskaistaan.

Mikseri_Reason_EQ.jpg