Pro Tools - Uuden session luominen

PT_Uusi_sessio.jpg

Työstettävää kappaletta kutsutaan sessioksi Pro Tools -termistössä. Ennen kuin uutta kappaletta päästään äänittämään, täytyy Pro Toolsiin luoda uusi sessio, ja määritellä session perusparametrit.

1. Käynnistä Pro Tools.

2. Jos ruutuun avautuu Quick Start -ikkuna, valitse Create Blank Session… Ennen kuin osoitat OK, siirry kohtaan 4 ja säädä parametrit.

PT_Quick_Start.jpg

3. Mikäli Quick Start -ominaisuus ei ole käytössä, valitse File-alasvetovalikosta New Session (näppäinkomento Cmd/Ctrl +N).

PT_File-valikko.jpg

4. Valitse avautuvasta New Session -ikkunasta Create Blank Session…

Audio File Type -valikosta valitaan käytettävä audiotiedostomuoto. BWF (.WAV) on suositeltava valinta, sillä se takaa parhaan yhteensopivuuden WIndows- ja Mac-tietokoneiden välillä.

Haluttu bittiresoluutio valitaan Bit Depth -valikosta. Suuremmat bittiresoluutiot tuottavat tarkemman äänenlaadun, mutta toisaalta ne vievät enemmän tietokoneen tehoa. Tämä rajoittaa mm. käytössä olevien raitojen määrää. 24-bittinen resoluutio on yleisesti käytetty bittisyvyys. 

Interleaved-valinnan ollessa päällä stereo- ja monikanavaklipit taltioituvat yhdeksi audiotiedostoksi. Vanhemmissa Pro Tools -järjestelmissä käytettiin multi-mono-tiedostoja, joissa jokainan audiotiedoston kanava tallentui omaksi audiotiedostokseen, esimerkiksi stereoäänitys tuotti kaksi audiotiedostoa. Interleaved-valinta selkiyttää audiotiedostojenhallintaa, ja sitä kannattaa pitää päällä (ellei sessiota ole tarkoitus siirtää vanhempiin Pro Tools -järjestelmiin).

Näytteenottotaajuus valitaan Sample Rate -valikosta. Mitä suurempi näytetaajuus, sitä tarkemmin ääni tallentuu, mutta sitä enemmän vaaditaan prosessoritehoa ja kovalevytilaa. Näytetaajuutta valittaessa kannattaa miettiä mihin formaattiin lopullinen äänite on tarkoitus tuottaa.
44.1 kHz on audio-CD-levyillä käytetty näytetaajuus. Sitä käytetään yleisesti myös monissa muissa musiikkimedioissa.
48 kHz on elokuva- ja videoäänellä käytettä näytetaajuus. Tämä kannattaa valita esimerkiksi työstettäessä DVD-levyn ääniraitoja.
88.2 kHz ja 96 kHz ovat edellä mainittuihin näytetaajuuksiin verrattuina kaksinkertaisia. Ne tuottavat paremman äänenlaadun, mutta vievät enemmän kovalevytilaa ja prosessoritehoa. Nämä näytetaajuudet ovat käytettävissä vain, mikäli käytössä oleva audio interface tukee niitä.
172.4 kHz ja 192 kHz ovat perusnäytetaajuuksin verrattuina nelinkertaisia. Ne ovat tällä hetkellä yleisesti käytössä olevista näytetaajuuksista parhaimmat, ja vievät näin ollen myös eniten kovalevytilaa.

I/O Settings -valikosta valitaan halutut asetukset sisäänmenoille ja ulostuloille. Aluksi voidaan käyttää ohjelman mukana asentuvaa "Stereo Mix" -asetusta. Sujuvan työskentelyn mahdollistamiseksi kannattaa jossain vaiheessa rakentaa omat I/O-asetukset käytettävän äänikortin liitäntöjen ja omien työtapojen perusteella.

Osoita OK-painiketta.

PT_New_Session.jpg

5. Anna sessiolle nimi Save As -kenttään. Valitse kansio jonne haluat tallentaa sessiokansion. Osoita Save

Pro Tools rakentaa uuden session annetuilla parametreilla ja tallentaa sen valitsemaasi kansioon. Seuraavaksi näyttöön avautuu tyhjä sessio ja Pro Tools -valikot. Ennen äänityksiä täytyy vielä luoda uusia raitoja.

PT_Save-ikkuna.jpg