AudioTool - Machiniste

ATML_machiniste_otsikkokuva.png

Machiniste on käytännössä rumpukone, joka käyttää haluamiasi sampleja sisäänrakennettujen rumpusoundien sijaan.

Ylälaidassa ovat Bank, Pattern, Length, Range, Scale, Modulation ja Volume. Kukin Bank sisältää 8 eri Patternia, joista kuhunkin voit kirjoittaa erilaisia kuvioita. Tilaa on siis yhteensä 32 eri kuviolle. Length säätää kuviopituuden, eli kuinka monta 16-osaa kuviot sisältävät, ja Rangea lisäämällä saat näkyville yli 16 iskun mittaisten kuvioiden sisällöt. Scale vaihtaa rytmin käsittelyä: esimerkiksi asento 3 muuttaa kuvion triolipohjaiseksi. Shuffle-painike taas muuttaa rytmin kolmimuunteiseksi. Modulation-säädin määrittää moduloinnin kokonaismäärän (moduloinnista lisää myöhemmin). Volume on koko Machinisten ulostulon voimakkuuden taso.

ATML_machiniste_upper.png

Keskellä allekkain on yhdeksän riviä, joille voi raahata sampleja Sample-paneelista. Kullakin rivillä on 16 numeroitua askelta, jotka vastaavat (perusasetuksilla) 16-osanuotteja. Askeleita aktivoimalla sample soi kyseisessä kohdassa tahtia. Kullakin samplerivillä on oma ulostulonsa, jolloin voit halutessasi jatkaa samplen käsittelyä muilla laitteilla Machinisten ulkopuolella.

ATML_machiniste_grid.png

Alarivissä on muita säätimiä:

 • Start määrää, mistä kohtaa valittua samplea soiminen alkaa. End määrää lopetuskohdan.

 • Jos End-piste on ennen Startia, sample soi takaperin.

 • Pitch muuttaa samplen sävelkorkeutta.

 • Filterillä on kolme asentoa:

 1. OFF: pois päältä

 2. LP: low-pass, eli rajataajuden alle jäävät taajuudet päästetään kuulumaan.

 3. HP: high-pass, eli rajataajuuden ylle jäävät taajuudet päästetään kuulumaan.

 • Cutoff säätää Filterin rajataajuuden.

 • Resonance määrää, kuinka paljon rajataajuden kohdalla on ylimääräistä korostusta tai vaimennusta.

 • Pan panoroi ääntä vasemmalle tai oikealle stereokuvassa.

 • Level on ulostulon äänenvoimakkuus

ATML_machiniste_lower.png

Modulaatio on Machinisten tärkeimpiä työkaluja. Alarivin parametrejä manipuloimalla saadaan aikaan hauskoja ja erikoisia soundeja. Kullakin aktivoidulla askeleella on oma modulaatioarvonsa (ilmaistu prosentteina). Tätä määrää voit muutella napsauttamalla askelta ja pitämällä pohjassa, ja sitten raahaamalla ylös tai alas.

Kunkin alarivin säätimen alla on kyseiselle säätimelle vielä Modulation-säädin, jolla voit antaa kyseiselle parametrille modulaatioarvon. Esimerkiksi Level-arvon moduloiminen aiheuttaa äänenvoimakkuuden muuttumista, jonka määrä riippuu kunkin yksittäisen askeleen modulaatioarvosta.

ATML_machiniste_pitchmod.png

Kokeile voimakkuuden moduloimista näin. Tehdään rumpukomppi, jossa käytetään ghost-iskuja:

 1. Etsi samplekirjastosta haluamasi bassorumpu- ja virvelisample, esimerkiksi “2-kick” ja “Snare003”. Raahaa ne Machinisteen.

 2. Kirjoita sampleille kuviot, esimerkiksi kuvassa olevat.

 3. Aseta virvelisamplen Level-säädin 10% ja sen modulaatioarvo äärioikealle 100%.

 4. Hiiren painiketta pohjassa pitämällä vähennä heikkojen virveli-iskujen modulaatiomäärä 0% asti.

Nyt täysin moduloimattomat ghost-iskut soivat 10% äänenvoimakkuudella (suora Level-säätimen arvo). 100% modulaatioarvon saaneet iskut soivat myös 10% voimakkuudella, mutta saavat sen lisäksi 100% lisäyksen voimakkuuteensa (modulaatiosäätimen asento). Tämä tapa rajoittaa hieman samplejen keskinäistä miksaamista Machinisten sisällä, joten kytke samplet omiin kanaviinsa mikserissä.

ATML_mods.png

Pro-tip! Käänteinen modulaatiotapa:

 1. Aseta virvelisamplen Level-säädin äärioikealle ja modulaatiosäädin äärivasemmalle -100%.

 2. Hiiren painiketta pohjassa pitämällä vähennä lujien virveli-iskujen modulaatiomäärä 0% asti.

 3. Anna ghost-iskuille haluamasi modulaatioarvot. Korkeampi prosentti tarkoittaa hiljaisempaa iskua.

 4. Tee sama bassorummulle.

Nyt 0% modulaatiolla merkittyihin askeleihin ei kohdistu lainkaan Level-säätimen modulaatiolle annettua -100% toimenpidettä. Tämä tapa on kätevin mikäli haluat säädellä eri samplejen voimakkuutta suoraan Machinisten sisällä, sillä Level-säädin vaikuttaa nyt samassa suhteessa sekä lujiin iskuihin, että moduloituihin.