AudioTool - Beatbox 9

ATKK_Beatbox9.png

Beatbox 9 on yksinkertainen, erilaisten kuvioiden (engl. pattern) käyttämiseen perustuva rumpukone. Se pohjautuu Rolandin vuonna 1983 luomaan TR-909 rumpukoneeseen. http://www.vintagesynth.com/roland/909.php

Yleistä

Beatbox 9 sisältää yhteensä 11 erilaista rumpua ja symbaalia, jolla kullakin on oma select-painikkeensa. Select-painike määrittää, mitä rumpua kirjoitetaan. Oheisessa kuvassa bassorumpu (Bass Drum) on valittu:

ATKK_Beatboxselect.png

Jokaisella Beatbox 9 rummulla on myös omat kanavakohtaiset säätimensä. Nämä vaihtelevat rummusta riippuen.

Beatboxin säätimet:

  • Level: rummun kanavakohtainen voimakkuussäädin

  • Tune: säätää rummun soinnin korkeutta

  • Decay: säätää rummun loppusointia eli määrittää rummun soinnin pituuden

  • Attack: määrittää, kuinka nopeasti rumpu syttyy

  • Volume (suuri säädin oikealla): Säätää koko Beatbox 9 kaikkien rumpujen yhteistä äänenvoimakkuutta (Master Volume)

Toimintaperiaate

Beatbox 9 alalaidassa on rivi, joka koostuu 16 painikeesta. Kun jonkin kanavan select-painikkeessa palaa valo, valitun rummun rytmi voidaan kirjoittaa näille painikkeille. Punainen valo tällaisessa painikkeessa osoittaa, että kyseisellä kohdalla on isku. Hieman kirkkaampi punainen valo kuvastaa voimakasta, aksentoitua iskua.

ATKK_Beatboxiskut.png

Aksentoitu isku saadaan aikaan painamalla iskutonta painiketta kahdesti tai painiketta, jolla on jo isku, kerran lisää. Aksentin tasoa voidaan säätää Beatboxin vasemmasta laidasta löytyvästä “accent”-säätimestä.

Käytössäsi on kuvioita (Pattern) sekä pankkeja (Bank). Yhteen pankkiin mahtuu seitsemän erilaista kuviota, ja pankkeja on yhteensä neljä. Kaikkiaan erilaisia kuvioita on siis luotavissa yhteensä 28 kappaletta. Kuvion pituutta voidaan säätää punaiselta näytöltä (pattern length) laitteen vasemmasta alareunasta. Beatboxissa kuvion enimmäispituus on 64 iskua. Kuviot jakautuvat 16 iskun ryhmiin. Käsiteltävä ryhmä poimitaan Edit Range -painikkeella.

ATKK_Beatboxpattern.png

Samaan kuvioon kirjoitetut eri rumpujen iskut muodostavat komppeja. Rumpukone toistaa kirjoittamaasi komppia niin kauan, kunnes painat Stop-näppäintä (myös välilyönti), joten voit kokeilla erilaisia ratkaisuja helposti lennossa.

Ohessa yksinkertaisen beat-kompin kirjoittaminen Beatboxi 9:llä:

Reitittäminen

Yleisin tapa kytkeä Beatbox 9 on reitittää sen pääulostulo (Master) yhteen mikserin kanavaan, jolloin kaikki siitä ulostuleva ääni on säädettävissä yhdellä mikserin säätimellä. Mikäli haluat kuitenkin kytkeä esimerkiksi virvelin tai hi-hatin omiin erillisiin mikserin kanaviinsa, vedä niiden omat ulostulot esimerkiksi Koboltin erillisille kanaville. Näin pystyt myös kytkemään erillisille rummunosille omia efektejään, kuten kompressorin tai kaikua.

ATKK_Beatboxoutputs.png