AudioTool - Bass Line

ATKK_bassline.png

Bass Line on syntetisaattori, joka on tarkoitettu bassokuvioiden luomiseen. Sen toiminta perustuu erilaisten kuvioiden (pattern) käyttämiseen. Käytettävissä on valmiita kuvioita, mutta käyttäjällä on myös mahdollisuus luoda itse omia kuvioitaan. Bass Line perustuu Rolandin vuosien 1982 ja 1984 välillä valmistamaan TB-303 syntetisaattoriin.

Bass Linen vasemmasta yläkulmasta löydät aaltomuotovalitsimen (waveform). Se määrittää, minkälaista aaltomuotoa Bass Linen luoma ääni on. Sointivaihtoehtoja on kaksi; saha- ja pulssiaalto (sawtooth ja pulse).

Bass Linessa on yhteensä neljä kuviopankkia (Pattern Bank), joihin jokaiseen on mahdollista ohjelmoida seitsemän erilaista kuviota. Käytössä on siis enimmillään 28 kuviota. Vastaluodussa Bass Linessa on jo valmiiksi ohjelmoituja kuvioita. Mikäli haluat luoda oman kuviosi, napsauta Pattern Clear -painiketta Basslinen vasemmassa alanurkassa, jolloin valittu valmiiksi ohjelmoitu kuvio katoaa.

Pattern Clear -painikkeen yläpuolella näet punaisen näytön, jolla on numero. Tämä numero määrittää, kuinka monen iskun mittainen muokkaamasi kuvio on. Kuvion enimmäispituus on 99 iskua, yksi isku vastaa yhtä 16-osanuottia. Bass Linen käyttäminen kannattaa aloittaa käyttämällä lyhyitä kuvioita (4–16 iskua), sillä tällaiset kuviot ovat helppokäyttöisempiä ja myös nopeampia luoda.

Oman kuvion luominen

Edellä mainittujen säätimien oikealla puolella sijaitsevat varsinaiset työkalut oman kuviosi luomiseen. Keskellä Bass Linen alareunaa sijaitsee koskettimisto, jolla määritetään, mitä säveltä laite soittaa.

ATKK_Bassline_koskettimet.png

Koskettimiston oikealla puolella sijaitseva punainen näyttö määrittää, monennelleko kuvion iskulle kyseinen ääni sijoittuu. Tämän näytön vieressä sijaitseva Note on/off -painike määrittää, soiko kyseisellä iskulla ääntä ylipäätään. Note on/off -painikkeen alapuolella sijaitsevat säätimet sille, millä tavalla nuotti soi. Nuotin oktaavialaa voidaan muuttaa Transpose-painikkeilla, nuotin voimakkuutta voidaan korostaa Accent-painikkeella ja painamalla Slide-painike päälle Bass Line luo valitulle nuotille portamento-liu’un. Kytkemällä Note on/off painikkeen vasemmalla puolella sijaitseva shuffle on/off -painike päälle saadaan bassline soittamaan kuvioitaan kolmimuunteisesti.

Oman lyhyen kuvion luominen käytännössä:

Säätimet

Bass Linen ylälaidassa sijaitsevat Cutoff, Resonance, Envmode ja Decay säätelevät laitteen soittamien äänien luonnetta ja äänenväriä. Samalta riviltä löytyvä Tuning-säädin määrittää soivaa virettä, eli äänenkorkeutta. Accent-säädin määrittää, kuinka voimakas mahdollinen Accent-painikkeella luotu voimakkuuskorostus on (Sama vaikutus, kuin Beatbox 9 Accent-säätimellä).

ATKK_basslinesaatimet.png

Laitteen vasemmasta ylälaidasta löytyy vielä sisääntulomahdollisuus (input).

ATKK_basslineinput.png

Kytkemällä Bass Linen sisääntuloon vaikkapa audioraita, voidaan Bass Linen koskettimistolla ohjata sisääntulevan audioraidan rytmitystä, ja sen äänenväriä voidaan muokata Bass Linen ylälaidan säätimillä.