Pro Tools - Raitatyypit

PT_Kanavat.jpg

Pro Toolsissa on peräti seitsemän erityyppistä raitavaihtoehtoa. Mitä nämä ovat ja miten niitä käytetään?

Audio Track

PT_Audioraidan_symboli.jpg

Audioraitamahdollistaa kovalevylleäänittämisensekä äänitetyn audiontoistamisen. Audioraita voi olla mono, tai sisältää useampia audiokanavia (stereo- ja monikanavaraidat). Audioraitaa vastaavanmikserikanavantunnuksena on aaltomuodon symboli. Katso audioraitaa vastaavanmikserikanavankuva artikkelin lopusta.

Vaikka Pro Toolsilla voidaan tuottaa kokonainen kappale alusta loppuun käyttäen pelkästään audioraitoja, löytyy muillekin raitatyypeille käyttöä.

Aux Input

PT_Aux-kanavan_symboli.jpg

Aux Input-raita on aputulokanava, jonka läpi voidaanreitittääaudiota. Siihen ei kuulu audioraitaa, eikä sille näin ollen voida myöskään äänittää audiota. Senmikserikanavassaei myöskään ole äänitysvalmius- eikä monitorointipainikkeita (kuten audioraidan kanavassa). Sen sijaan sitä voidaan käyttää muun muassa ryhmäkanavana (esimerkiksi kaikki rumpukanavat reititetäänAux Input-kanavaan yhden liukusäätimen taakse) tai efektikanavana vaikkapa kaikuplugarille. Aux-kanavan symbolina on alaspäinen nuoli. Katso Aux-kanavan kuva artikkelin lopusta.

MIDI Track

PT_Midi-kanavan_symboli.jpg

Midi-raita tallentaa ja toistaa midi-dataa.Jotta se saadaan kuuluville, täytyy raidan midi-ulostulo reitittää jollekininstrumenttiplugarilletai ulkoisellemidi-laitteelle. Midi-raidanmikserikanavansymbolina on midi-liitin. Katso midi-kanavan kuva artikkelin lopusta. Huomaa että kanavan tasomittari ei näytädesibelejä, vaan midin velocity-arvoja.

Instrument Track

PT_Instrumnettikanavan_symboli.jpg

Instrumenttiraitaonmidi- ja aux-raidan yhdistelmä. Signaali äänitetään instrumenttiraidallamidi-informaationa, ja insert-paikassa oleva instrumenttiplugari muuntaa sen audiosignaaliksi. Instrumenttiraidan ulostulo miksataan audiosignaalina raidanmikserikanavankautta. Instrumenttiraidan symboli on koskettimisto. Katso instrumenttikanavan kuva artikkelin lopusta.

Master Fader

PT_Master-kanavan_symboli.jpg

Master-liukusäädinon signaalitien viimeinen kanava, jossa signaalit summautuvat, ja jossa voidaan säätää äänikortin fyysisen ulostulon (tai Pro Tools -mikserinsisäisen bus-väylän)kokonaissignaalitasoa. Kanavantasomittareistavoidaan tarkkailla, ettei summatuneen signaalin taso pääse säröyttämään äänikortin ulostulon digitaali-analogi-muunninta. Master-kanavalla ei ole sisäänmenoa eikä aux-lähtöjä, vaan kanavan ulostulovalinnalla kohdennetaan liukusäädin ja insert-paikat haluttuun ulostuloon (tai bus-väylään). Master-kanavan symbolina on kreikkalainen sigma-kirjain, jolla matematiikassa merkitään summaa. Katso masterkanavan kuva artikkelin lopusta.

VCA Master

PT_VCA-kanavan_symboli.jpg

VCA Master -kanavalöytyy vain Pro Tools HD -ohjelmasta, sekä Complete Prodcution Toolkit -laajennuksella varustetusta Pro Toolsista. Se jäljittelee suurissa analogisissa konsoleissa olevia VCA-kanavia. VCA on lyhenne sanoistaVoltageControlledAmplifier, ja suomeksi se tarkoittaajänniteohjattuavahvistinta. VCA-kanavan liukusäätimellä voidaan ohjata monen kanavan tasoja ilman että kanavat täytyisi reitittää ryhmäkanavan läpi. Myös Pro Toolsissa VCA-kanavan liukusäätimellä ohjataan muita kanavia, sen läpi ei reititetä audiota, eikä siinä myöskään ole sisäänmenoa, ulostuloa, insert-paikkoja eikä aux-lähtöjä. VCA-kanava helpottaa suurten miksauksien hallintaa. Sen symbolina kanavan alanurkassa on kuva kolmesta liukusäätimestä. Katso VCA-kanavan kuva artikkelin lopusta.

Video Track

Videoraita näkyy ainoastaan edit-ikkunassa, sille ei ole mikserissä kanavaa. Raidalle voi tuoda videotiedostoja QuickTime-formaatissa (sekä Windows että Mac) ja Windows Media -formaatissa (ainoastaan Windows Vista). Mikäli videossa on audioraita, se voidaan tuoda Pro Toolsiin omalle audioraidalleen.