AudioTool - Muut efektit

Rasselbock, Autofilter, Exciter, Graphical EQ ja Stereo Enhancer -efektien esittely.

Rasselbock

Rasselbock on re-sampleri: sillä voidaan muuntaa siihen reititettyjä äänisignaaleja, yksittäisestä ääninäytteestä soittimiin tai vaikka koko kappaleeseen.

Rasselbockissa on seitsemän sisäänrakennettua efektiä: shuffle (sekoitus), speed (nopeuden säätö), stop, gate(suodatus), stutter, scratch ja reverse (toisto väärinpäin). Siihen on viisi eri sisääntuloa ulkoisille efekteille; sisäisiä efektikanavia voidaan lisämaustaa efektein esim. lisäämällä kaikua tai säröä. Efektit saadaan käyttöön värjäämällä kursorilla napsauttamalla laatikoita efektiosion (alaosa) sekvensserinäkymään. Laitteen yläosasta voidaan määrittää taulukon suhteellisuus (esim. 1/4-isku, puolinuotti 2/4, tai kokonainen tahti 4/4), jolle efektointi tahdistetaan (mitä suurempi resoluutio, sitä pienemmälle osalle signaalia efektit voidaan toteuttaa).

R:llä on mahdollista tehdä scratch-tyyppisiä efektejä mikä on verrattavissa DJ:n levysoittimen luovaan käyttöön: vinyylikiekkoa hidastetaan ja nopeutetaan halutulla tavalla niin, että toisto hidastuu ja nopeutuu, nopeilla liikkeillä saadaan aikaan niin kutsuttuja scratch-efektejä, jota DJ:t laajalti käyttävät mm. hip hop -musiikissa.

Rasselbockissa on mahdollista käyttää eri patterneja, jolloin efektin saa kytkeytymään päälle halutussa kohdassa kappaletta. Audiotoolin sekvensseriin lisätään Rasselbockin pattern-raita, jonne voidaan lisätä eri patterneja, esim. A1, A2, C4 jne.

Rasselbockin käyttömahdollisuudet ovat hyvin laajat, sillä voi mm. värittää jotain tiettyä soitinta, madaltaa bassokuviota oktaavilla, lisätä glitch-tyyppisiä efektejä esim. lauluraitaan, tai vaikka laittaa yhden neljäsosaiskun pituisen scratch-efektin koko kappaleen master-ulostuloon. Rasselbock pitää vain sijoittaa oikeaan kohtaan signaaliketjua riippuen mihin sitä halutaan käyttää.

Autofilter

autofilter1.png

Autofilter on suodin jonka raja-arvoa (cut-off frequency) voidaan haluttaessa säädellä sisäänajetulla äänisignaalilla, tai side-chain-sisääntulon avulla.

Attack: kuinka nopeasti suotimen liike saavuttaa maksimisyvyytensä.

Release: kuinka nopeasti suodin palaa alkuperäiseen taajuussisältöön.

Hold: kuinka kauan suodin pysyy maksimisyvyydessä

Gain: äänenvoimakkuuden nosto

Filter mode: suodintyypin valinta

Frequency: suotimen raja-arvon säätö

Resonance: säätimellä voi korostaa suotimen raja-arvon resonanssia (säädä varovasti, saattaa nostaa yllättävästi kyseisen taajuuden amplitudia!)

Depth: suotimen jyrkkyys (=syvyys)

Treshold: suotimen päällekytkeytymisen herkkyys

Dry/wet: alkuperäisen ja efektoidun signaalin suhde.

Side-chain: jos side-chainiin kytketään jokin ulkopuolinen äänisignaali käyttää suodin tätä signaalia suotimen ohjaukseen.

Exciter

exciter.png

Exciter lisää kirkkautta siihen ajettuun signaaliin. Se jakaa signaalin kahdeksi ja lisää toisen niistä korkeisiin taajuuksiin hieman säröä rikastaen näin yläpään sointia. Tämän jälkeen laite yhdistää signaalit jälleen yhdeksi.

Tone: alarajataajuus säröttämiselle.

Power: kuinka paljon signaalia särötetään.

Dry/wet: alkuperäisen ja efektoidun signaalin suhde.

Graphical EQ

stereoenhancer.png

Monipuolisempi taajuuskorjain. Parametrisia korjaimia on käytettävänä kaksi. Ne näkyvät satelliittia muistuttavina kuvioina taajuuskaistanäkymästä ja niiden säätimiä voidaan säätää vetämällä ”planeetan” osia hiirellä. Näin toiminnon voi ikäänkuin piirtää laitteen näkymään. ”Planeetan” sisin säätää taajuusalueen amplitudia, vasen pienempi pallukka korjaimen q-arvoa, eli korjattavan taajuusalueen leveyttä, oikeanpuolinen pallukka säätää korjattavan alueen levitystä stereokuvassa. Molempia planeettoja voi säätää samanaikasesti keskimmäisellä haaleampana näkyvällä planeetalla.

Arvoja voi halutessa säätää myös laidoilla olevilla säätimillä.

Gain: Taajuusalueen äänentason korostus tai vaimennus

Frequency: Korjaimen taajuusalue

Quality: Taajuusalueen kaistanleveys

Stereo: Taajuusalueen stereokanaviin ohjautuvan poikkeavuuden määrän säätö

Stereo Enhancer

Muuttaa laitteeseen ajetun signaalin stereokuvaa. Laite jakaa signaalin kahdeksi ja viivästää hieman niistä toisen korkeita taajuuksia, jonka jälkeen yhdistää signaalit jälleen yhdeksi.

Invert: kääntää viivästetyn signaalin vaiheen.

Tone: Määrittää rajataajuuden jonka yläpuolelta viivästys tehdään.

Mono/stereo: Mono-stereo-suhteen säätö.