Digitaalinen ääni, Osa 1 - Digitaalisen äänisignaalin perusteet

Nykyään yhä suurempi osa käsiteltävästä ja meille tarjolla olevasta äänestä on digitaalisessa muodossa - tallenteet, ääntä käsittelevät laitteet ja yleisimmät kommunikointilaitteet perustuvat nykyään digitaaliseen äänisignaaliin. Miksi näin on?

Viimeisten vuosikymmenten aikana äänenkäsittelyssä on yhä enemmän alettu hyödyntää digitaalista äänisignaalia analogisen signaalin ohella. Järjestelmät voivat perustua joko jompaankumpaan näistä signaalityypeistä, mutta molemmat signaalit saattavat olla myös rinnakkain käytössä.

Täysin objektiivisesti ei voida määritellä, että digitaalinen ääni olisi analogista parempi tai päinvastoin. Usein käytettävän signaalin määrittelevät laitekanta, käyttökohde ja tekniset vaatimukset mutta myös henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttavat valintaan. Digitaalisen äänisignaalin etuja analogiseen verrattuna ovat helppo muokattavuus, monipuoliset vaihtoehdot äänen laadun suhteen, muokkaus- ja muiden toimenpiteiden toistettavuus, mahdollisuus virheen havaitsemiseen sekä –korjaamiseen  sekä helppo säilytettävyys ja siirrettävyys. Digitaalinen signaali ei myöskään ole herkkä samanlaisille häiriömekanismeille kuin analoginen ääni. Usein myös digitaalisella signaalin varaan rakennettu laitteisto on fyysiseltä kooltaan pienempi.

Haittapuolia ja huomioitavia seikkoja digitaalisen äänen suhteen ovat kuitenkin erilaiset väylä- ja signaalityypit sekä usein niiden yhteensopimattomuus, digitaalilaitteiston yhteisen aikapohjan välttämättömyys sekä joissain tapauksissa laitteiston aiheuttama signaaliviive eli latenssi. Samoin laadultaan ammattitasoisen äänen siirtäminen esimerkiksi verkossa vaatii kohtuullisen nopean yhteyden.

Laitepuolella molemmilla tekniikoilla on kannattajansa. Analogitekniikkaa puoltavat usein laitteissa käytettävien komponenttien aiheuttama miellyttävänä koettu äänen värittyminen, laitteiden käyttöliittymän selkeys sekä mahdollisuus rikkoutuneiden laitteiden tai niiden osien korjaamiseen. Digitaaliset laitteistot ovat usein taas kooltaan pienempiä ja kompaktimpia, usein toiminnoiltaan monipuolisempia sekä mahdollisesti sisällöltään ja ohjelmistoltaan päivitettävissä. Samoin viime aikoina tapahtunut äänitys- ja äänentoistolaitteistojen entistä suurempi yhteensopivuus ovat saavuttaneet suosiota digitaalisen äänen puolella.

Digitaalisen livekäyttöön tarkoitetun miksauspöydän voi helposti integroida moniraitatallennukseen, eikä järjestelmä vaadi kovin paljoa tilaa.

Digitaalisen livekäyttöön tarkoitetun miksauspöydän voi helposti integroida moniraitatallennukseen, eikä järjestelmä vaadi kovin paljoa tilaa.