Sibelius, Play-valikko

play.png

Valikossa on ohjelman toistoasetuksia, toisto- ja tallennuspainikkeita sekä -säätimiä. Lisäksi valikossa on muutama videon toistoon liittyvä säädin.

Configuration

conf.png

Sibelius tarvitsee yhden tai useamman toistolaitteen (playback device) muuttaessaan nuottisivuja soivaksi musiikiksi. Tällainen laite voi olla ohjelmistopohjainen virtuaalisoitin tai syntetisaattori tai sitten äänikortti tai muu MIDI-syntetisaattori. Näistä eri vaihtoehdoista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia, jotka voi poimia Play>Configuration -valikosta. Oletusarvoisesti Sibelius ehdottaa Sibelius 7 Sounds -settiä. Mikäli tietokoneessa on vähän keskusmuistia, kannattaa käyttää Lite-versiota tai tietokoneen omia äänilähteitä Macintoshissa valinta on General MIDI, Windows-koneissa MS Wavetable synth.

Chamber-vaihtoehto käyttää sointivalikoimista yksittäisten soittimien ääniä soitinryhmien sijaan. Jazz-valikoimassa on enemmän erilaisia jazz-artikulaatioita.

Mixer

Mikserin eri säätimillä voi muuttaa yksittäisten soittimien soiton voimakkuutta ja käytettyjä sointeja. Lisäksi soitinperheitä voidaan ohjata ryhminä, efekteille on omat voimakkuussäätimet, jne. Tässä yhteydessä käsitellään vain kanavakohtaiset säätimet.

Vasemmalla ylänurkassa on painike, jolla mikseristä saadaan esille neljä eri korkeutta. (Oletuksena mikseri asettuu omaan kenttäänsä, mutta sen saa raahattua myös keskemmälle näyttöä.) Valitse pienin vaihtoehto. Siinä on kanavakohtaiset äänenvoimakkuussäädöt ja metronomin voimakkuussäätö. Näillä pärjää jo pitkälle.

mixer.png

Seuraava vaihtoehto tarjoaa kaksi painiketta ja yhden säätimen lisää. S-painikkeella (Solo) mykistetään kyseistä kanavaa lukuun ottamatta muut kanavat. M-painike (Mute) on kolmitoiminen: Yksi napsautus vaimentaa kyseistä kanavaa mutta ei mykistä. Toinen napsautus mykistää kanavan kokonaan. Kolmas kerta vapauttaa mykistyksen. Säätimellä (potentiometri) voi panoroida (äänen sijainti stereokuvassa) kyseistä kanavaa ja näin imitoida todellista kuuntelutilannetta.

mixerpan.png

Kolmas vaihtoehto tuo lisää pari painiketta ja kolme valikkoa. Panorointisäätimen yläpuolella on kaiutinsymboli. Sen avulla voit kuunnella kyseisen raidan saundia. Sen vieressä olevalla voidaan avata soivan syntetisaattorin käyttöliittymä, sillä ei tässä kohtaa ole merkitystä.

slot.png

Oletetaan, että olet valinnut Configuration-valikosta Sibelius 7 Sounds.

Ylin painike on varattu MIDI-kanavan valintaa varten. Sitä tarvitaan ulkopuolisen syntetisaattorin ja/tai tietokoneen sisäisen äänikortin kanssa. Sibelius 7 Sounds ei tarvitse tätä määrittelyä. Keskimmäisestä painikkeesta valitaan ohjelmistosyntetisaattori, joka siis tässä tapauksessa on Sibelius Player. Tähänkään painikkeeseen ei tarvitse koskea. Kolmas kenttä onkin sitten pullollaan erilaisia sointivaihtoehtoja. Sopii kokeilla.

valikko.png

Viimeinen ja laajin miksereistä tarjoaa vielä mahdollisuuden säätää huonekaiun ja chorus-efektin määrää.

mixerfull.png
vegas.png

Jos aika käy pitkäksi: Mikserin vasemmassa reunassa on prosessorin (CPU) rasitusta monitoroiva ikkuna. Napsauttele mustaa ruutua 6–7 kertaa nopeasti ja katso, mitä tapahtuu.

transport.png

Transport

Transport-kentässä on tavanomaiset toisto- ja tallennuspainikkeet. On paljon kätevämpää kuitenkin käyttää näppäimistöä:

  • (Paina pari kertaa esc-näppäintä.) Kun mitään valintaa ei ole tehty, välilyöntinäppäin aloittaa soiton vihreän Playback line -merkin kohdalta. Välilyönti myös pysäyttää soiton.

  • Valitse yksi nuotti. P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun nuotin kohdalta. Välilyönti pysäyttää soiton.

  • Aktivoi jokin tahti. P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun tahdin kohdalta soittaen vain kyseistä instrumenttia. Välilyönti pysäyttää soiton.

  • Aktivoi jokin tahti ja vaihtonäppäimen avulla aktivoi ala- tai yläpuolelta jonkin toisen instrumentin tahti. P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun tahdin kohdalta soittaen niitä instrumentteja, jotka tulivat valituiksi. Välilyönti pysäyttää soiton.

  • Aktivoi jokin tahti ja cmd/ctrl-näppäimen avulla aktivoi ala- tai yläpuolelta jonkin toisen instrumentin tahti siten, että väliin jää instrumentti tai instrumentteja (ks. alla). P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun tahdin kohdalta soittaen niitä instrumentteja, jotka tulivat valituiksi. Välilyönti pysäyttää soiton.

sibplayaktivointi.png