Pro Tools - Instrumenttiraidan tekeminen

PT_Instrumenttiraita.JPG

Tässä harjoituksessa käydään läpi instrumenttiraidan tekeminen sekä rumpukompin ohjelmointi.

1. Tee uusi Pro Tools -sessio. Kts. tarvittaessa artikkeli "Uuden session luominen".

PT_Klipin_trimmaaminen.jpg

2. Luo uusi raita osoittamalla Track-valikosta New… 

PT_Uusi_raita_Track-valiakosta.jpg

3. Valitse New Track -ikkunaan seuraavat asetukset:
Luo 1 uusi Stereo Instrumenttiraita Tick -aikapohjaan (Create 1 new Stereo Instrument Track in Ticks). Osoite Create

Kts. tarvittaessa artikkeli "Pro Tools - Raitatyypit".

Tick-aikapohja tarkoittaa että muuttaessasi kappaleen tempoa, pysyvät kaikki midi-nuotit paikoillaan tahtien sisällä. Toinen vaihtoehto on sample-perusteinen aikapohja. Tällöin jokainen midi-nuotti pysyy paikoillaan sample-aikatiedon perusteella, eikä esimerkiksi tempon muuttaminen liikuta midi-nuotteja.

PT_New_Tracks_-ikkuna.jpg

4. Raita (ja mikserikanava) kannattaa myös nimetä (esim. Rummut) ennen äänitysten aloittamista. Nimeäminen tapahtuu kaksoisosoittamalla raidan (tai mikserikanavan) nimeä. Tällöin avautuu ikkuna, johon päästään kirjoittamaan uusi nimi raidalle.

PT_Raidan_nimeäminen.jpg

5. Pro Tools -asetuksista kannattaa säätää plugarivalikko näkymään sekä plugarityypeittäin että valmistajan mukaan. Tämä helpottaa plugarien löytymistä, varsinkin jos niitä on paljon. Asetusta pääsee säätämään valitsemalla Pro Tools -valikosta Preferences… Preferences-ikkunan ensimmäisellä välilehdellä (Display) on kohta "Organize Plug-In Menus By:", johon valitaan "Category And Manufacturer".

PT_Plugarinäkymävalinta.jpg

6. Valitse instrumenttiplugari osoittamalla mikserikanavaninsert-paikkaa. Tässä harjoituksessa käytetään Pro Toolsin mukana tulevaa Xpand2-syntetisaattoria, joka löytyy instrumenttivalikon lisäksi myös Digidesign-valikosta.

PT_Instrumenttiplugarivalikko.jpg

7. Varmista että instrumenttiraidan mikserikanavan yläosassa näkyy instrumenttinäkymä. Sen sää näkyville ja piiloon valitsemalla mikseri-ikkunan vasemmasta alalaidasta Mix Window View-valikon, ja sieltä Instrument.

PT_Mix_Window_View_-valikko.jpg
PT_Mix_Window_Viev_-valikko2.jpg

8. Instrumenttinäkymästä säädetään MIDI-sisäänmeno, -ulostulo, -volume, -panorointi, ja -mute.

PT_Mikserin_instrumenttinäkymä.jpg

9. Ennen midi-datan tallentamista kannattaa varmistaa että käytettävä midi-kontrolleri on kytkettynä Pro Toolsiin. Tämä tapahtuu MIDI Input Devices -valikosta. Valitse Setup-alasvetovalikosta MIDI → Input Devices… Valitse tästä valikosta kaikki ne kontrollerit, joita haluat käyttää Pro Toolsin kanssa. Kuvan esimerkissä kontrolleriksi on valittu SYNTHSTATION49.

PT_MIDI_Input_-ikkuna.jpg

10. Pro Tools muuttaa automaattisesti instrumenttiraidan midi-ulostulon insert-paikkaan valitulle instrumenttiplugarille. Laitettaessa Xpand2-syntetisaattori insert-paikkaan, vaihtuu ulostulovalikkoon automaattisesti Xpand2. Soitettaessa midi-kontrolleria pitäisi instrumenttinäkymän tasomittarissanäkyä midi-signaali, sekä kanavaliukusäätimen viereisessä tasomittarissa audiosignaali. Huomaa että midi-signaalin mute-, volume- ja panorointisäätimet eivät välttämättä toimi kaikissa instrumenttiplugareissa.

PT_Instrumenttikanavan_signaalit.jpg

11. Ellei Xpand2-syntetisaattorin ikkuna ole näkyvässä, avaa se osoittamalla insert-paikassa näkyvää Xpand2-plugaria. Vaihdetaan syntetisaattorin soinniksi rumpusetti. Sointiasetuksia pääsee vaihtamaan osoittamalla sointikirjastopainiketta, jossa oletuksena lukee "". Tässä harjoituksessa käytetään rumpusettiä, joka löytyy kansiosta 26 Drums → 09 Live Drums. Halutessasi voit käyttää jotain muutakin rumpusettiä.

PT_Xpand2_preset-valinta.jpg

12. Tee metronomiraita (kts. tarvittaessa artikkeli "Metronomiraidan tekeminen").

13. Säädetään seuraavaksi tempo sopivaksi. Varmista että edit-ikkunan ylälaidassa näkyy tempo-jana (engl. Tempo Ruler). Ellei se ole näkyvissä, valitse View-alasvetovalikosta Rulers → Tempo.

PT_Tempo-jana_ja_valinta.jpg

14. Kaksoisosoita tempo-janalla nuottisymbolin ja tempomerkinnän vasemmalla puolella näkyvää kappaleen alkumerkkiä (engl. Song Start Marker). Kirjoita avautuvaan Tempo Change -ikkunaan haluttu tempo BPM-kenttään(Beats Per Minute), esimerkiksi 100. Osoita OK. Huomaa että tempo päivittyy myös tempo-janalle. 

PT_Tempo-ikkuna.jpg

15. Varmista että näytössä on nauhuripainikkeet (engl. Tranport Window). Ne saa näkyviin ja piilotettua valitsemalla Window-alasvetovalikosta → Transport. 

PT_Window-valikon_Transport.jpg

16. Tarkista vielä että nauhurinäppäinikkunassa näkyvät myös midi-säätimet (engl. MIDI Controls). Ne saa näkyviin ja piilotettua osoittamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa nuolipainiketta, ja valitsemalla avautuvasta valikosta MIDI Controls.

PT_Transport_ja_MIDI_Controls.jpg

17. Ensimmäisen raidan äänittäminen on helpompaa, mikäli metronomi laskee vaikkapa kaksi tahtia ennen äänityksen alkamista. Toiminto saadaan päälle osoittamalla Count Off -painiketta ja valitsemalla sen viereen haluttu tahtimäärä. Varmista vielä ennen äänitystä että osoitin on kappaleen alussa osoittamalla Return To Zero -painiketta.

PT_RTZ.jpg

18. Aseta raita äänitysvalmiuteen osoittamalla raidan tai sen mikserikanavan äänitysvalmiuspainiketta (engl. Track Record Enable).

PT_Äänitysvalmius.jpg

19. Käynnistä äänitys painamalla nauhurinäppäimistä äänitystä (engl. Record Enable), ja sen jälkeen toistoa (engl. Play). Metronomi laskee ensin kaksi tahtia, ja tämän jälkeen alkaa äänitys.

PT_Äänitys.jpg

20. Soita rumpukomppia esimerkiksi kaksi tahtia, ja osoita sen jälkeen pysäytyspainiketta (engl. Stop). Voit käyttää alla olevaa komppia mallina, tai soittaa mieleisesi rumpukompin.

PT_Rumpukomppi.jpg

21. Mikäli haluat kvantisoida soittoasi, valitse edit-ikkunan ylälaidasta "kämmen-työkalu" (engl. Grabber), ja osoita sillä instrumenttiraidalle soittamaasi klippiä.

PT_Grabber-työkalu.jpg

22. Valitse Event-alasvetovalikosta Event Operations → Quantize. Valitse avautuvan ikkunan Quantize Grid -kenttään kvantisoinnin tarkkuus (yleensä 1/16-aika-arvo on sopiva). Osoita vielä Apply-painiketta.

PT_Kvantisointi.jpg

23. Ennen kuin rumpukomppia päästään kopioimaan, kannattaa klippi trimmata sopivan mittaiseksi. Koska tässä esimerkissä soitettiin kahden tahdin komppi, trimmataan klippi kahden tahdin mittaiseksi. Trimmaus suoritetaan valitsemalla työkaluvalikosta trimmeri (engl. Trim Tool).

PT_Trim_Tool.jpg

24. Trimmaus täytyy kohdistaa tarkasti tahtiviivoille, ja editointi suoritetaan Grid-editointitilassa (engl. Grid Mode). Siirry Grid-editointitilaan osoittamalla edit-ikkunan vasemmasta yläkulmasta Grid-painiketta.

PT_Grid-moodi2.jpg

25. Säädetään vielä grid-editoinnin tarkkuus tahtiviivoille. Avaa Grid-valikko osoittamalla Edit-ikkunan Grid-kentän oikeassa reunassa näkyvää pientä kolmiota. Valitse avautuvasta valikosta ensin tahdit ja iskut (engl. Bar|Beats), ja sitten 1 tahti (engl. 1 bar)

PT_Grid-valikko2.jpg

26. Nyt voit ottaa trimmerillä klipin oikeasta reunasta kiinni ja lyhentää klipin halutun mittaiseksi.

PT_Klipin_trimmaaminen.jpg

27. Kun rumpuklippi on saatu oikean mittaiseksi, onnistuu sen kopioiminen helposti Loop Trim -työkalulla. Osoita hiiren oikealla painikkeella Trim-työkalupainiketta, ja valitse avautuvasta valikosta alin Loop Trim -työkalu.

PT_Loop_Trim.jpg

28. Tartu Loop Trim -työkalulla klipin oikeaan reunaan, ja vedä sitä oikealle.

PT_Loopin_trimmaus.jpg