Syntetisaattorit - Osa 3 - Äänen ominaisuudet

Synat_Doepfer-nupit.jpg

Ääniä voidaan luokitella eri ominaisuuksiensa perusteella. Syntetisaattori taas tarjoaa työkalut äänen sointien rakentamiseen. Mutta mitä ominaisuuksia äänellä on, ja mitkä syntetisaattorin osat vaikuttavat näihin ominaisuuksiin?

Äänen ominaisuudet

Äänet voidaan luokitella kolmen perusominaisuuden mukaan:

  1. Korkeus

  2. Äänenväri

  3. Voimakkuus

Syntetisaattorissa äänen perusominaisuuksiin vaikuttavat seuraavat osat:

  1. Äänenkorkeus > Oskillaattori

  2. Äänenväri > Oskillaattori ja suodin (eli filtteri)

  3. Äänenvoimakkuus > Vahvistin

Yleisin syntetisaattorin signaalitie

Ääni tuotetaan äänigeneraattoreilla, esimerkiksi oskillaattorilla. Äänigeneraattoreilta ääni johdetaan usein mikseriin, jossa säädetään niiden välinen balanssi. Mikseriltä ääni johdetaan taajuussuotimille. Tämän jälkeen ääni johdetaan vahvistimen kautta ulostuloon.

Oheinen kuva on yksinkertaistettu esitys syntetisaattorin signaalitiestä. Siitä puuttuvat muun muassa erilaiset ohjaussignaalilähteet (koskettimistoa lukuunottamatta), kuten matalataajuusoskillaattorit ja verhokäyrägeneraattorit.

Synat_signaalitie.png

Yllä kuvattu signaalitie on käytössä subtraktiivisessa (vähentävässä) synteesissä. Siinä äänigeneraattorit tuottavat yleensä soinnin raaka-aineeksi ylä-äänessarjaltaan hyvin rikkaan signaalin. Signaalitien seuraavat osat (suodin ja vahvistin) muokkaavat signaalia vähentävästi. Suotimen tehtävänä on muokata ylä-äänessarjaa pienentämällä amplitudia joidenkin taajuuksien osalta, siis vähentäen signaalin energiaa taajuusselektiivisesti. Vahvistin puolestaan vähentää amplitudia koko taajuuskaistalta, jolloin se vaikuttaa sävelen syttymiseen ja sammumiseen, ja äänen yleisvoimakkuutten. Muissa synteesimenetelmissä signaalitie on osittain tai kokonaan erilainen.