MuseScore - Nuottien syöttö

Nuottien syöttö aloitetaan painamalla N-kirjainta (N = nuotinsyöttö). Tämän jälkeen ensimmäiseen tahtiin ja ensimmäiseen soittimeen ilmestyy kursori.

Käsittelen tällä oppitunnilla sen, miten nuotteja, taukoja, pisteellisiä nuotteja ja tilapäisiä etumerkkejä syötetään partituuriin suoraan tietokoneen näppäimistöltä. Nuottien syöttö onnistuu myös hiirellä raahaamalla, mutta se on vaivalloista.

Nuottien ja taukojen syöttö näppäimistöä käyttäen

Nuottien syöttö aloitetaan painamalla N-kirjainta (N = nuotinsyöttö). Tämän jälkeen ensimmäiseen tahtiin ja ensimmäiseen soittimeen ilmestyy kursori (kuva 1).

Ohjelma syöttää nuotit aina kursorin eteen. Valitse nuotille ensin aika-arvo (kesto) numeronäppäimillä (kuva 2). Aika-arvoja vastaavat numerot on esitetty kuvassa 2.

Valitaan aika-arvoksi 1/4-nuotti painamalla numeroa 5 (kuva 2). Kaikki nuotit voidaan syöttää näppäimistöltä painamalla kirjaimia C, D, E, F, G, A ja B. Painetaan näppäintä C ja partituurin ilmestyy ensimmäinen nuotti, joka on yksiviivainen C.

Pikaohje: syötetään yksiviivainen c, neljäsosanuotti.

  •     Paina N.

  •     Anna aika-arvo, numeronäppäimiltä painamalla numeroa 5.

  •     Anna nuotin sävelkorkeus painamalla C.

Syötetään seuraavaksi melodiaan yksiviivaiset c ja d, jotka ovat 1/8-nuotteja. Paina ensin numeronäppäintä 4. Paina sitten kirjaimet C ja D. Katso kuva 4.

Seuraavaksi melodiassa on 1/4-tauko. Paina numeronäppäintä 5 (kuva 2), joka vastaa 1/4-aika-arvoa. Paina tämän jälkeen 0 ja ohjelma tekee tauon (vanhemmissa versioissa välilyöntipainike teki tauon). Kursori siirtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan (kuva 5.).

Pisteellinen nuotti

Syötetään seuraavaksi yksiviivainen e, joka on pisteellinen 1/8-nuotti. Paina ensin numeronäppäimiltä 4, joka vastaa 1/8-aika-arvoa. Paina tämän jälkeen näppäimistöltä piste ja E-kirjainta (kuva 6). Syötetään vielä 1/16-nuotti, joka on ylennetty f eli fis (f#). Paina ensin numeroa 3 ja sitten kirjainta F (kuva 6). Nyt ylennettyä F-nuottia ei tarvitse ylentää, koska kappaleemme sävellajissa F on jo ylennetty. Ohjelma siis syöttää nuotteja vallitsevan sävellajin mukaan. Joskus on tarvetta kuitenkin syöttää nuotteja, jotka poikkeavat vallitsevasta sävellajista. Katsotaan tämä asia aivan tuota pikaa, mutta ensin tutkitaan se, miten nuotteja poistetaan.

Nuotin poistaminen

Nuotteja voi poistaa monella eri tavalla. Jos teet nuotin ja haluat poistaa sen heti, paina (ctrl/cmd + Z). Voit valita myös Muokkaa-valikosta Undo, mutta undo-pikakomennon opetteleminen on yksi tärkeimmistä näppäinyhdistelmistä ja sen osaaminen nopeuttaa työskentelyä huomattavasti. Nuotin saa heti sen syöttämisen jälkeen pois myös painamalla pyyhi-näppäintä. Painikkeen toiminta muistuttaa MuseScoressa Undo-toimintoa. Jos taas poistat nuotteja, jotka olet tehnyt jo aikoja sitten, täytyy MuseScoressa käyttää Delete-painiketta. Delete-painike löytyy pöytäkoneista numero- ja tekstinsyöttönäppäinten välistä. Kannettavissa tietokoneissa Delete-painike on jonkun toisen toiminnon kanssa samassa painikkeessa. Esimerkiksi Mac-tietokoneissa pyyhi-näppäin muuttuu Delete-näppäimeksi painamalla ensin fn-painike alas.

Tilapäisten etumerkkien syöttäminen

Tilapäisten etumerkkien eli sävellajista poikkeavien alennusten (b) ja ylennysten (#) syöttäminen tapahtuu seuraavasti. Haluamme syöttää ylennetyn yksiviivaisen g:n eli gis-äänen, joka on aika-arvoltaan 1/4-nuotti. Anna ensin nuotin aika-arvo painamalla numeroa 5. Paina näppäimistöltä G. Paina tämän jälkeen hiirellä (tilapäisetumerkintöihin ei ole pikanäppäintä) ylennysmerkin kuvaa (kuva 7). Samalla tavalla tehdään muut poikkeusetumerkinnät.

Tilapäisiä etumerkkejä saa lisättyä myös vetämällä hiirellä merkkejä Tilapäismerkit-paletista halutun nuotin päälle. Etumerkki muuttuu myös, kun liikutat nuolella valittua nuottia.


Syötetyn nuotin sävelkorkeuden muuttaminen

Nuotin sävelkorkeutta voidaan muuttaa nuotin syöttämisen jälkeen ylöspäin ja alaspäin nuolinäppäimillä. Yksi nuolinäppäimen painallus ylentää tai alentaa nuotin sävelkorkeutta puolisävelaskeleen verran. Kokeillaan.

Liikuta kursori nuolinäppäimillä jonkun nuotin päälle niin, että nuotin pää muuttuu vaalean siniseksi (kuva 8). Jos haluat nostaa nuotin sävelkorkeutta oktaavilla paina ctrl/cmd alas ja paina nuoli ylös. Vastaavasti sävelkorkeuden alentaminen oktaavilla tapahtuu painamalla ctrl ja nuoli alas (kuva 8).

Useamman nuotin syöttäminen samaan kohtaan

Useamman nuotin syöttö samaan kohtaan voidaan tehdä eri tavoin. Jos haluat lisätä sävelen olemassa olevan nuotin alapuolelle, paina shift-painike alas ja syötä toinen sävel. Kuvassa 9 olen ensin syöttänyt viivastolle yksiviivaisen a:n. Lisään tämän alapuolelle yksiviivaisen e:n painamalla shift + E.

Nuotteja voi syöttää samaan kohtaan myös intervalliarvoin. Painamalla shift ja intervallia vastaava numero, lisää ohjelma sävelen valitun nuotin alapuolelle. Vastaavasti painamalla alt-painiketta ja intervallia vastaavaa numeroa, lisää ohjelma sävelen valitun nuotin yläpuolelle. Kun säveliä lisätään samaan kohtaan intervalleittain, lisää ohjelma sävelen aina sen mukaan, mikä sävel on aktiivisena (kuva 10). 

Nuotin syöttäminen toiseen soittimeen (viivastoon) eli miten siirrän kursorin

Soittimen vaihtaminen tapahtuu helpoiten hiiren avulla. Jos olet syöttänyt ylimpään viivastoon nuotteja ja olet vielä nuotinsyöttötilasassa (N), paina N- tai esc-painiketta. Näin pääset pois nuotinsyöttötilasta. Klikkaa valitsemasi soittimen siihen tahtiin, johon haluat lisätä nuotteja ja paina N.

Siirry seuraavalle oppitunnille: Paletit ja niiden toiminta

Sivun alkuun