MuseScore - Esimerkkisävellys

Kun soittimet on valittu ja järjestetty, painetaan jälleen Seuraava-painiketta. Seuraavassa avautuvassa ikkunassa valitaan partituuriin sävellaji. Valitaan tulevaan kappaleeseemme F-duuri toisin sanoen etumerkintä, jossa on vain yksi alennusmerkki. Paina taas Seuraava-painiketta ja siirrytään uuteen ikkunaan, jossa asetetaan tahtilaji. Kappaleessamme on kohotahti, jonka kokonaispituus on 1/4-nuotti (1/8 + 1/8 = 1/4).

Esimerkkisävellys

Tehdään seuraavassa yksinkertainen sovitus kappaleesta "Jos sul lysti on". Laitetaan partituuriin melodia, basso ja melodiariville sointumerkinnät.

Aloitus – nuottipohja

Aloitetaan luomalla uusi partituuri (ctrl/cmd + N). Kirjoitetaan kappaleen tiedot avautuvaan ikkunaan (ks. Aloitus - Nuottipohja/kuva 1). Tietojen antamisen jälkeen painetaan Seuraava-painiketta, joka avaa uuden ikkunan. Tässä valitaan partituurin soittimet (ks. Aloitus – Nuottipohja/kuva 2). Aseta soittimiksi Vocals-ryhmästä Voice ja Guitars-ryhmästä Bass Guitar. Jos asetit soittimet samassa järjestyksessä kuin ne esitin, on basso alimmaisena ja laulu ylimpänä. Jos haluat muuttaa järjestystä, voit tehdä sen tässä ikkunassa helposti. Valitse soitin ja klikkaa ikkunan keskellä olevia Ylös ja Alas –painikkeita (ks. Aloitus – Nuottipohja/kuva 3).

Kun soittimet on valittu ja järjestetty, painetaan jälleen Seuraava-painiketta. Uudessa avautuvassa ikkunassa valitaan partituuriin sävellaji. Tulevassa kappaleesamme on sävellajina F-duuri toisin sanoen etumerkintä, jossa on vain yksi alennusmerkki. Paina taas Seuraava-painiketta, joka avaa tahtilaji-ikkunan. Kappaleessamme on kohotahti, jonka kokonaispituus on 1/4-nuotti (1/8 + 1/8 = 1/4). Lisäksi kappaleessa on 16 tahtia ja tahtiosoitus on 2/4. Kirjoita nämä tiedot ikkunassa näkyviin kohtiin ja paina Viimeistele-painiketta.

Nuottien syöttö

Tämän jälkeen avautuu työpohja (kuva 1), johon aloitetaan nuottien ja sanojen sekä muiden sävellyksessä olevien tietojen syöttäminen.

Aloitetaan melodian kirjoittaminen. Kuten kuvassa 1 näkyy, on nuottiensyöttötila aktiivisena vaikka emme ole painaneet N-painiketta. Valitaan aika-arvo painamalla numeronäppäintä 4 (1/8-nuotti). Syötä kohotahtiin nuotit a ja c1 painamalla näppäimiä A ja C. Seuraava nuotti on pisteellinen f1. Paina ensin piste ja sitten F. Vaihda aika-arvo 1/16-nuotiksi painamalla näppäintä 3 ja paina vielä F-näppäintä. Vaihda aika-arvoksi 1/4-nuotti painamalla numeroa 4. Paina sitten kaksi kertaa kertaa F-näppäintä ja saat kaksi f1-nuottia. Nuotti näyttää nyt tältä (kuva 2):

Kirjoitetaan seuraavaksi d1, c1, a ja c1. Kaikki ovat 1/8-nuotteja, joten aika-arvoa ei tarvitse muuttaa. Paina näppäimiä D, C, A ja D. Vaihda sitten aika-arvoksi 1/4-nuotti ja paina F. Paina sitten oikealle nuolinäppäintä kaksi kertaa. Kursorin pitäisi olla nyt tahdissa, jossa on kokotauko. Muuta tauko kahdeksi 1/4-nuotiksi painamalla numeronäppäintä 5. Nyt nuottimme näyttää tältä (kuva 3):

Kopioidaan ja liitetään

Laulussamme melodian aika-arvot pysyvät samanlaisina seuraavissa tahdeissa mutta sävelkorkeudet muuttuvat. Koska aika-arvot pysyvät samana, kopioidaan tähän asti tekemämme nuotit. Klikkaa hiirellä kuvan 3 ensimmäistä nuottia. Paina sitten shift-näppäin alas ja klikkaa sitten kolmannen tahdin f1-nuottia. Näin saat valittua kaikki tähän mennessä syötetyt nuotit (kuva 4).

Paina (win) ctrl + C tai (mac) cmd + C. Tämä komento kopioi valitun alueen. Klikkaa seuraavaksi aktiiviseksi se kohta, mihin kopioidut nuotit sijoitetaan (kuva 5). Paina sitten (ctrl/cmd + v) ja nuotit ilmestyvät viivastolle (kuva 6).

Muista tallettaa: (ctrl/cmd + S). Niin ja opettele pikakomentoja. Ne nopeuttavaat työskentelyäsi.

Sävelten siirtäminen oikeaan sävelkorkeuteen nuolinäppäimillä

Seuraavaksi liikutetaan nuolinäppäimillä nuotit oikeille kohdilleen. Paina ensin nuoli vasemmalle niin kauan, kunnes olet äsken liittämiemme nuottien ensimmäisen nuotin kohdalla. Liikuta nuottia painamalla nuoli ylöspäin niin kauan, kunnes säveltaso on oikea. Tee sama muille nuoteille kunnes säveltasot ovat samat kuin kuvassa 7.

Sama rytminen idea jatkuu melodiassa vielä seuraavissakin tahdeissa. Toistetaan edellä kuvattu toimenpide vielä kerran. Muutetaan ensin kokotauko kahdeksi 1/4-nuotiksi (kuva 3) tahdissa 9 (MuseScoressa kohotahti on tahti 1) painamalla numeronäppäintä 5, valitaan kopioitava alue (kuva 4), kopioidaan ja liitetään valittuun kohtaan. Siirrä nuolinäppäimillä nuotit oikeille sävelkorkeuksille. MUISTA TALLETTAA: ctrl/cmd + s.

Lisää nuottien syöttämistä

Jatketaan nuottien syöttämistä. Äsken liittämissämme sävelissä oli viimeinen nuotti 1/4-nuotti. Muuta se 1/8-nuotiksi valitsemalla se ja painamalla numeronäppäintä 4. Paina nuoli oikealle kerran ja nyt sinun pitäisi olla tahdissa 12 1/8-tauon kohdalla. Syötä nuotteja näppäimillä. Paina ensin D, G, F, E, D. Paina seuraavaksi piste. (Koska aika-arvo on nyt valmiiksi 1/8-nuotti riittää, että painamme vain pisteen). Paina C ja saat pisteellisen 1/8-nuotin. Paina seuraavaksi 3 ja C, josta syntyy c1 1/16-nuotti. Paina vielä 4 ja nuotti A. Nyt A menee automaattisesti oktaavin liian alas. Korjaa a nuolinäppäimillä ja siirrä nuotti a1:n kohdalle. Paina sen jälkeen G, E ja C. Nuotti näyttää nyt tältä (kuva 8).

Sointujen syöttäminen

Kirjoitetaan seuraavaksi soinnut (ks. sointujen syöttäminen: Oppitunnit/Luo-valikko/kuva 2). Klikkaa melodiarivin (Voice) toisen tahdin ensimmäistä f1 nuottia. Paina (ctrl(cmd + K). Tämän jälkeen nuotin yläpuolelle ilmestyy laatikko (Oppitunnit/Luo-valikko/kuva 2), johon kirjoitetaan sointumerkintä F (kuva 9). Tehdään sama tahtiin 8 ja kirjoitetaan ensimmäisen sävelen (g1) yläpuolelle sointu C7. Sointuja tulee myös muihin tahteihin. Kirjoita loput soinnut samalla tavalla kuvan 9 mukaisesti.

Huomaa, että kuvan soinnut ovat tyyppiä jazz. Tämä voidaan asettaa valitsemalla Tyyli/Muokkaa tyyliä/Sointumerkinnät. Klikkaa ikkunassa (kuva 10) näkyvää kansion kuvaa ja valitse listalta tyyliksi jazzchord.xml. Paina lopuksi Ok.

Bassolinjan kirjoittaminen

Kirjoitetaan sointumerkintöjen pohjalta kappaleeseen bassolinja. Tee oma bassolinja tai kirjoita samanlainen kuin kuvassa 11.

Laulun sanojen kirjoittaminen

Kirjoitetaan lopuksi sanat lauluun (ks. sanojen syöttäminen: Oppitunnit/Luo-valikko/kuva 1). Sanojen kirjoittaminenhan muistutti sointujen syöttämistä. Valitaan melodialinjasta se nuotti, johon syötetään sanoja ja painetaan (ctrl/cmd + L). Muista, että tavuviiva ja välilyönti siirtävät automaattisesti kursorin seuraavan nuotin kohdalle. Sanat näkyvät kuvassa 12. Voit vähentää partituurin soitinten etäisyyttä toisistaan ja tihentää tyhjiä välejä komennolla Vähennä venytystä (Ulkoasu/Vähennä venytystä). Tätä varten valitaan ensin koko partituuri komennolla (ctrl/cmd + A). Paina sitten pikakomentoa Shift + - (miinus-merkki). Partituuri näyttää nyt tältä (kuva 12). MUISTA TALLETTAA.

Partituuriin voidaan vielä lisätä lisää soittimia, dynamiikka merkkejä ja vaikka mitä. Jätän näiden asioiden käsittelyn jatkokursille. Mukavia nuotintamishetkiä t. Jari Eerola.