Finale NotePad

notepadotsikko.png

NotePad 2012 -perusteet Tämä sivusto opastaa Notepad-ohjelman peruskäyttöön, samalla opitaan Finalen perusteet.

Finale NotePad 2012 on Finale-perheen ilmainen versio. Siitä on riisuttu pois monenlaista, mutta vaatimattomassa käytössä se on paikallaan. Ohjelman voi tilata osoitteesta
http://www.finalemusic.com/notepad/

NotePad osaa avata myös Finalella tehdyt tiedostot. Lisäksi se osaa tallentaa ja avata MusicXML-tiedostoja, mikä tekee ohjelmasta hyvin yhteensopivan työvälineen. Esimerkiksi Encorella tehty XML-tiedosto voidaan näin avata NotePadilla, muokata sitä ja tulostaa.

Sivulla on kuusi oppituntia, joista kolme ensimmäistä opastaa nuottien kirjoitukseen ja loput ohjelman muihin ominaisuuksiin.

Nuottipohja

Tällä oppitunnilla opiskelemme nuottisivunpohjan tekoa. Taito on ilmeisen tärkeä, sillä jokaisen kappaleen kirjoittaminen alkaa seuraavilla toimenpiteillä.

Tee nuottipohja

Nuottipohja tehdään kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisessä annetaan kappaleelle nimi. Ota ohjelman File-valikosta New-komento, avautuu Score Information -ikkuna. Tehdään oma puhallinkvintetto, joka muistuttaa kovasti Jaakko kulta -kappaletta. Täytä kentät esimerkin tapaan.

notepadpohja.jpg

Huomaa myös muuttaa paperikoko (Page size) A4, sillä NotePad tarjoaa sinnikkäästi jokaisella kerralla amerikklaista letter-kokoa. Paina Next-näppäintä ja pääset seuraavalle sivulle.

Nyt on vuorossa partituurin soittimien valinta. Add or Delete new Instrumet(s) -ikkunassa on kolme kenttää. Vasemmasta reunasta valitaan ensin haluttu soitinperhe, keskimmäisestä kentästä poimitaan tarvittava soitin ja oikeaan kenttään ilmestyy partituuŕijärjestys.

notepadinst.jpg

Woodwinds-perheestä poimitaan huilu, oboe, klarinetti ja fagotti sekä brass-perheestä käyrätorvi. Onko näkymä samanlainen kuin alla olevassa kuvassa? >Next

notepadkvintetto.jpg

Seuraavaksi valitaan vielä tahti- ja sävellaji. 4/4 ja D-duuri sopivat tällä kertaa.  Tahtimääränkin voi valita etukäteen - kahdeksan riittää tähän harjoitukseen. Tahtimäärää voi toki muuttaa myöhemminkin.

notepadtahti.jpg

Työpohjan pitäisi näyttää tältä:

notepadpuhallikvintetto.jpg

Nuotinkirjoitus (1)

Yksinkertaisin tapa nuottien kirjoituksessa on lisätä niitä hiiren avulla. Menetelmä on NotePadissä saanut nimen Simple Entry. Hiiren lisäksi nuotteja voi kirjoittaa myös näppäimistöllä. Tällä tunnilla tutustutaan molempiin menetelmiin, mutta samalla hyödynnetään ohjelman suomia kopiointimahdollisuuksia.

Ensimmäinen tahti

Mikäli Simple Entry Palette ei ole näkyvissä, avaa se komennolla Window> Simple Entry Palette. Alla oleva paletti ilmestyy näkyviin. Paletin muotoa voi muuttaa raahamalla sen oikeasta alareunasta.

notepadsmple.jpg

Paletin käyttö on suoraviivaista, klikataan haluttua aika-arvoa ja laitetaan nuotti viivastolle. Valitse 1/4-nuotti ja kirjoita Jaakko kullan ensimmäinen tahti huilulle. Enempää ei kannata kirjoittaa, vaan käytetään kopiointia. (Jos tulee virhe, voi käyttää pyyhekumia korjaamiseen - tai Undo-komentoa Edit-valikosta.)

notepadjaakko.png

Viimeksi lisätty nuotti on punertava, mikä osoittaa myös sen aktivointia. Aktivoitua nuottia voi siirtää ylös- ja alaspäin nuolinäppäimillä.
Seuraavaksi kopioidaan ensimmäinen tahti toiseen tahtiin. Kopiontiin, siirtämiseen ja poistamiseen käytetään työkalupaletin valintatyökalua (Selection tool).

Tahdin kopiointi

notepadvalinta.png
notepadkopio.png

NotePad näyttää työkalun nimen, kun kursori on sen päällä. Jos pidät cmd (ctrl) -näppäintä pohjassa, tulee esiin vihje siitä, mitä työkalulla tehdään. Osoita hiirellä ensimmäistä tahtia. Se muuttuu siniseksi. Siirrä hiirtä oikealle kunnes musta kehys on seuraavan tahdin kohdalla. Vapauta hiiri ja tahti kopioituu uuteen tahtiin. Kirjoitetaanpa kappale loppuun, ja sen jälkeen kopioidaan se kaanoniksi muille soittimille: Kirjoittamiseen voi käyttää hiirtä, mutta nopeampi keino on käyttää näppäimistöä. Laita kolmanteen tahtiin fis. Sen jälkeen paina vasenta nuolinäppäintä, jolloin nuotin oikealle puolelle ilmestyy kohdistin (caret). NotePad odottaa näppäimistöltä komentoa seuraavasta nuotista. Paina kirjainta G. Sen jälkeen paina numeronäppäimistöltä numeroa 6, jotta saataisiin haluttu aika-arvo (puolinuotti). Paina sen jälkeen kirjainta A.

notepadcaret.png

Kopioi kolmas tahti neljänteen tahtiin. Kirjoita viides tahti, kopioi se kuudenteen, kirjoita seitsemäs ja kopioi se kahdeksanteen. Kopioidaan sitten melodia kaanoniksi muille soittimille. Aktivoi valintatyökalulla ensimäinen tahti ja sitten vaihtonäppäin pohjassa viimeinen tahti. Koko melodia muuttuu sinipohjaiseksi. Siirrä sitten melodia muille soittimille tahdin välein. Huomaa, että NotePad transponoi stemmat tarvittaessa kirjoitettuun sävellajiin sekä lisää kappaleen loppuun tahteja. Jos haluat katsella nuottia in C, valitse Document-valikosta Display in Concert Pitch. Playback Contol -ikkunassa on soittopainikkeet, joiden avulla kappaletta voi soittaa ja kelata.

notepadplay.png
notepadpartit.png

Valitettavasti fagotin stemmaa ei voi transponoida alaspäin muuten kuin nuotti kerrallaan. Kvintetosta ei voi irroittaa stemmoja soittajille. Molemmat
ominaisuudet ovat toki Finalen kalliimmissa versioissa.

Nuotinkirjoitus (2)

Tällä tunnilla harjoitellaan nuottien muokkausta ja lisätään joukkoon myös taukoja.

Harjoittelua varten luo uusi nuotti, tee vaikka kappale nokkahuilulle (recorder) G-duurissa (4/4). Avaa Simple Entry Palette. Valitse hiirellä 1/8-nuotti. Kappaleen alkuun ilmestyy kohdistin ja nuotti.

notepadalku.jpg

Edellisessä harjoituksessa käytettiin nuottien kirjoittamiseen joko pelkästään hiirtä tai sitten kirjaimia osoittamaan sävelkorkeuksia ja numeronäppäimistön numeroita kertomaan aika-arvoja. Kolmas tapa on siirtää nuolinäppäimillä kohdistinta ylös tai alas ja enterillä sitten liipaista nuotti paikalleen. Kirjoita näin neljän kahdeksasosan kuvio.

notepadalku1.png

Mikäli haluat tauon, käytä numeroa 0. Tässä tapauksessa nuottiin ilmestyy 1/8-tauko. Intervalli tai sointu saadaan pääsävelen yläpuolelle käyttämälä kirjainnäppäimistön numeroita (3 = terssi yläpuolelle, 4 = kvartti, shift-3 = terssi alapuolelle). Onnistuisiko seuraava fragmentti? (Nokkahuilisti ei ainakaan sitä osaa soittaa.)

notepadalku2.png

Seikkaillaan Simple Entry -paletissa lisää. Pisteellinen nuotti tehdään siten, että ensi tehdään pääsävel ja sitten painetaan numeronäppäimistön pilkkua (,).

pisteellinen.jpg

Kaksi samankorkuista säveltä yhdistetään yhdyskaarella siten, että ensimmäisen nuotin jälkeen painetaan T-kirjainta. Yhdyskaari ilmestyy näkyville, minkä jälkeen kirjoitetaan seuraava nuotti.

Triolia varten kirjoitetaan ensin triolin ensimmäinen nuotti ja sitten painetaan numeroa yhdeksän. Ohjelma kirjoittaa trioliryhmän, johon voi lisätä loput nuotit.

notepadtrioli.jpg

Lopuksi vielä kromatiikkaa. Valitse sekä aika-arvo että kromaattinen merkki ja kirjoita nuotti. Jälkeenpäin voi kromaattisen merkin lisätä siten, että valitsee merkin ja osoittaa kursorilla nuotin nuppia.

Muita työkaluja (1)

notepadmain.jpg

NotePad osaa koko joukon muitakin toimintoja, opiskellaan ensin Main Tool -paletin työvälineet.

Main Tool Palette

Harjoittelua varten kannattaa tehdä uusi nuotti vaikkapa tähän tapaan:

notepadmuuta1.png
 

Kappaleen voi transponoida uuteen sävellajiin. Valitse Key Signature Tool. 

notepadmuuta2.png
 

Avautuu ikkuna, josta voi muuttaa koko kappaleen sävellajia, esimerkissä mentiin sävelaskel alas.

notepadmuuta4.png
 
notepadmuuta5.png
 

Seuraavana testataan esitystapaan liittyvien merkkien lisäämistä. Siihen käytetään Smart Shape -työkalua. Kun työkalun valitsee, aukeaa uusi valikko, josta voi valita legatokaaren, crescendo- ja decrescendomerkin, viivan tai glissandon. Kokeillaan tehdä legato kahden ensimmäisen tahdin. Menetelmä on hieman poikkeava. Valitse ensin legato-työkalu. Sitten kaksoisosoita ensimmäistä nuottia ja jätä hiiri pohjaan. Raahaa sitten hiiri toisen tahdin ensimmäisen nuotin päälle. Vapauta hiiri, jolloin kaari jää paikalleen. Painamalla kaksi kertaa esc-näppäintä kohdistuspisteet katoavat. Toisaalta niiden avulla voi hienosäätää kaaren muotoa.

notepadexpression.png
 

NotePad osaa tehdä Expression-työkalulla suppean valikoiman nyansseja ja tempomerkintöjä, kokeile. Valitse työkalu ja tee kokeeksi pari merkintää.

notepadmf.png
 
notepadaksentti.png
 

Articulation-työkalu osaa puolestaan staccatoja, aksentteja, jne. 

notepadaksentti1.png
 
notepadlyrics.png
 

Seuraavaksi kirjoitetaan kappaleen sanat. Sitä varten valitaan Lyrics-työkalu. Osoita ensimmäisen nuotin alla ja kirjoita ensimmäinen tavu. Seuraavaan nuottiin pääsee kiinnittymään joko välilyöntinäppäimellä tai tarvittaessa tavuviivanäppäimellä. Pari juttua: (1) Jos teksti menee jonkin merkin päälle, voidan sitä siirtää, tai sitten siirretään koko sanoitusrivi viivaston päälle, kuten alla olevassa esimerkissä. (2) Jos tavuviivat eivät tule näkyviin, on syytä valita komento View>Redraw Screen. Todennäköisesti tavuviivat tulevat myös näkyviin, kun seuraavaksi siirretään sanoituslinjaa ylöspäin. Siis kirjoita ensi sanat välittämättä törmäyksistä.

notepadedel1.png
 

Sitten tartu kiinni sivun vasemmassa reunassa olevasta kolmiosta ja nost sanoitus rivin yläpuolelle.

notepadedel2.png
 
notepadkertausmerkki.png
 

Kertausmerkkityökalu (Repeat Tool) toimii suoraviivaisesti, kaksoisosoita haluttua tahtia sekä valitse kertausmerkki.

notepadkertaus.png
 
notepadteksti.png
 

Viimeinen työkalu on Text Tool. Sillä voi täydentää puuttuvia merkintöjä mihin kohtaan nuottisivua tahansa.

valssi.jpg
 

Muita työkaluja (2)

Tässä osassa harjoitellaan valikoiden käyttöä. Perusvalikoiden lisäksi jotkin Main Tool Paletten työkalut lisäävät valikkoriviin oman erikoisvalikkonsa. Tässä käydään ensin läpi perusvalikot ja sitten työkalujen omia valikoita, mikäli niitä on.

Valikot

File-valikko

Tavanomaisten komentojen lisäksi valikossa on pari erikoisuutta.

Post at Finale Showcase tarjoaa mahdollisuuden julkaista nuottejaan Finalen sivustolla. Tarkemmat ohjeet ovat avautuvalla verkkosivulla.

MusicXML on kuvaus nuottisivusta, ja sen voi jakaa muiden nuotinkirjoitusohjemien kanssa. Siis jos on tarve lähettää nuottisivu Sibeliuksen tai Encoren käyttäjille, valitaan Export. Yleensä parhaiten siirto onnistuu, mikäli tallennusvaihtoehdoksi otetaan Compressed Music XML. Vastaavaan tapaan muissa ohjelmissa tehdyt MusicXML-tiedostot voidaan avata Import-komennon avulla.

Edit-valikko

Tehdään harjoittelua varten uusi nuotti: kuoronuotti (chorus), jossa on sopraano, altto, tenori ja basso.

notepadpartsikka.jpg

Kopiointi ja sijoittaminen toimivat samalla tavalla kuin muissakin ohjelmissa: Aktivoidaan tahti valintatyökalulla, Edit-valikon komennolla Copy tahti kirjoitetaan puskurimuistiin (apupöydälle), aktivoidaan uusi tahti ja sinne sijoitetaan Edit-valikon Paste-komennolla nuotit. Pidempi alue aktivoidaan siten, että ensin aktivoidaan yksi tahti ja sitten vaihtonäppäin pohjassa osoitetaan viimeistä tahtia. Kirjoita oheisen kaanonin alku ja kopioi se altolle alkaen toisesta tahdista.

notepadpartsikka2.jpg

Tavanomaisempaa on kuitenkin kopioda tahti raahaamalla sen kopio uuteen paikkaan, ks. Nuotinkirjoitus 1.

Paste Multiple tekee kopioidusta tahdista tai tahdeista useita peräkkäisiä kopioita.
Clear All Items tyhjentää aktivoidun alueen jättäen tilalle tauot.
Remove Manual Slur Adjustments palauttaa legatokaariin tehdyt muutokset tehdasasetuksiin.
Add Measures lisää kappaleen loppuun mieleisen määrän tyhjiä tahteja.
Insert Measure Stack lisää tahteja kappaleen keskelle.
Delete Measure Stack poistaa tahteja vieden musiikin mennessään.

View
Redraw Screen päivittää näytön. Siis jos jokin asia jää itsepintaisesti näkyviin vaikka ei pitäisi, voidaan ohjelma pakottaa takaisin päiväjärjestykseen.
Zoom muuttaa näytön suurennussuhdetta.

Document
Select Default Fonts antaa tilaisuuden muokata tekstien kirjasinvalintoja.
Display in Concert Pitch vaihtaa transponoidun nuottisivun soivaan sävellajiin.

MIDI
NotePad 2012 osaa toistaa ja tallentaa nuotteja MIDIn avulla. MIDI-valikko tarjoaa seuraavat säätömahdollisuudet:
MIDI /Internal Speaker Setup säätää MIDIn syötön ja äänentoiston valintoja. MIDI System määrittää käytetyn MIDI-ajurin, joka WIndows-koneissa riippuu äänikortista ja Mac-koneissa on tavallisesti CoreMIDI. Playback To vuorostaan osoittaa toistossa käytetyn äänilähteen tai ohjelmistosoittimen.
MIDI Thru ohjaa MIDI-soittimen nuottitiedon suoraan äänilähteelle. Se kannattaa olla aina valittuna.
Open Audio MIDI Setup avaa tietokoneen ääniasetukset.

Reassign Playback Sounds ohjaa viivaston nuotit soitettavasti valitulla soittimella ja soinnilla (SmartMusic SonftSynth tai General MIDI).

Quantization Settings määrittää lyhyimmän tunnistetun nuottiaika-arvon silloin, kun nuotit äänitetään MIDI-soittimella. Smallest Note Value valitaan sen mukaan, mikä on lyhyin soitettava nuotti. Monesti se on 1/8-nuotti. Jos arvon valitsee liian pieneksi, on lopputuloksena lyhyitä taukoja vilisevä nuotti. Liian pitkä aika-arvo ei erota peräkkäisiä nuotteja toisistaan vaan kasaa ne intervalleiksi tai soinnuiksi. Options-kentässä on kaksi valintaa: tunnistetaanko triolit (Tuplets) ja kirjoitetaanko synkoopit yhdyskaren avulla vai yksittäisinä aika-arvoina.
Enable Human Playback huomioi nuottin kirjoitetut dynaamiset ja agogiset merkinnät. NotePad soittaa hiljaa tai voimakkaasti ja huomio voimistumiset, hidastukset jne.
Set Panning muokkaa soittimien sijaintia stereokuvassa. NotePad panoroi esimerkiksi orkesterisoittimet kuuntelussa sen mukaan, miten ne ovat sijoittuneina sinfoniaorkesterissa.
All Notes Off on hyödyllinen komento silloin, kun jokin nuotti jää soimaan yli aikansa. Se lähettää kaikkien MIDI-kanavien kaikille nuoteille lopetuskäskyn.

Window

ScoreManager-komennolla voidaan valita MIDI-toistoon liittyviä asioita.

notepadscoremanager1.png

Viivaston nimi määräytyy siinä vaiheessa, kun kappaleen pohjaa ollaan tekemässä. Viivaston nimeä ei voi muokata. Seuraavana rivillä on viivaston mykistys ja soolotila (muut viivastot mykistyvät). Viivaston äänenvoimakkuutta ja panorointia voidaan säätää. Device-kentästä määritellään (tarvittaessa) kullekin soittimelle käytettävä soitinlaite. SmartMusic SoftSynth on ohjelman mukana tuleva ohjelmistosyntetisaattori. Listalla voi laitteistokokoonpanosta riippuen olla muitakin vaihtoehtoja. Sound-listalta voi poimia sopivan soittimen soinnin. Prg-palstalla näkyy sointia vastaava luku. Ch  määrittelee MIDI-kanavan ja Perc. MIDI Mapreitittää tarvittaessa rumpujen äänet sopiville koskettimille. Kahta viimeistä valintaa tarvitaan hyvin harvoin.

Viivaston nimen vieressä on nuolipainike, joka avaa listan eri tasoista (layer), joten viivastolle kirjoitetuille stemmoille voi laittaa eri soittimet soimaan.

notepadlayer.png

Simple

Kun nuotteja kirjoitetaan Simple Entryllä, valikkoriviin ilmestyy Simple-valikko.
Check for Extra Notes estää ylimääräisten nuottien kirjoittamisen tahtiin, mikäli optio on valittuna. Kun tahtilajin osoittama määrä nuotteja on lisätty, ohjelma piippaa. Jos optio ei ole valittuna, voi tahtiin laittaa laittaa niin monta kuin on tarpeellista. Yleensä optio on kuitenkin valittuna.
Fill With Rests at End of Measure kannattaa myös olla valittuna. Kun tahtiin on kirjoitettu tarpeeksi nuotteja ja siirrytään seuraavaan tahtiin, NotePad täyttää automaattisesti loput tahdista tauoilla.
Playback Notes on Entry on syytä olla myös valittuna, sillä kukin kirjoitettu nuotti soittaa ko. nuotin.
Use MIDI Device for Input laitetaan silloin päälle, kun halutaan soittaa nuotteja ohjelmaan MIDI-soittimella.
Kolme viimeistä apuvalikkoa Simple Edit Commands, Simple Navigation Commands, TAB Specific Commandsovat harvoin käytössä, sillä toiminnot voi hoitaa hiirellä tai näppäinoikoteinä. Toisaalta, jos ei muista, miten esimerkiksi voi näppänoikotienä voi siirtää nuotin ylös tai alas, voi asian tarkistaa täältä.

Text

Tekstilaatikkoja varten on omat standardikomennot, joilla vaihdetaan kirjasinta, kokoa, jne.

Kuorolle

Esimerkiksi kuoroa varten on kirjoitettava monesti kaksi ääntä per rivi, menetelmä opitaan tällä sivulla. Lopuksi opiskellaan kaksi navigointitapaa: sivunvaihdot ja soittopainikkeet (Playback)

Äänien kirjoitus

Luo yksi rivi, johon kirjoitetaan kaksi stemmaa. Esimerkissä on rivi valittu Chorus-soitinperheestä ja sieltä Voice, mutta mikä tahansa muukin soitin kelpaa. Valitse tahtilajiksi 4/4 ja sävellajiksi F-duuri.

NotePad osaa kirjoittaa yhdelle riville neljä itsenäistä ääntä. Tämä riittää mainiosti, käytännössä kaksi ääntä riittää. Äänten valinta tehdään ikkunan vasemmasta alareunasta, Layer-ponnahdusvalikosta. 

notepadvalikko.jpg
 

Kukin Layer voi olla omalla rivillään itsenäisenä äänenä, testataan. Kirjoita ensimmäinen tahti kappaleesta Pienen pieni veturi. Valitse seuraavaksi Layer 2. Kirjoita sitten toinen ääni kuvan esimerkkien mukaan.

notepad1layer.jpg
 
notepad2layer.jpg
 

Tyypillinen harhaluulo on sellainen, että kun kirjoitetaan sekakuorolle, niin ylemmälle riville tulevat Layer 1 ja 2 (sopraano ja altto) ja alemmalle riville Layer 3 ja 4 (tenori ja basso. Tämä neljän Lyerin käyttö on kuitenkin tarpeetonta. Monin tavoin järkevämpää on kirjoittaa naisäänet Layereille 1 ja 2 ja samoin miesäänet Layereile 1 ja 2.

Navigointi

notepadpage.jpg
 


Nuottitiedoston sivulta toiselle siirrytään Page-painikkeilla. Valittavana on ”kappaleen alkuun”, ”sivu taaksepäin”, ”sivu eteenpäin” ja ”kappaleen loppuun” -painikkeet.

notepadplaybackctrl.jpg
 

Toiston ohjainikkuna

Mikäli Playback Controls -ikkuna ei ole näkyvissä, sen voi poimia Window-valikosta. Ikkunan vasemmassa reunassa on kuusi painiketta: | siirtää toiston alkamaan kappaleen alusta. << siirtää soiton aloitusta tahti kerrallaan alkua kohti. Seuraavana on pysäytyspainike ja sen oikealla puolella toistopainike. Se muuttuu keskeytyspainikkeeksi, kun sitä painetaan toiston aikana.

Soiton aloitusta voidaan siirtää loppua kohti tahti kerrallaan painamalla >>.  Viimeinen painike siirtää näkymän kappaleen loppuun.
Measure-ikkunaan voi lisätä sen tahtinumeron, josta haluaa toiston alkavan. Repeat-ikkunaan laitetaan soittokertojen lukumäärä. Ja Tempo-valinnoista määritetään soittonopeus.