Sibelius 7.5 -johdanto

Tämä opas sopii sekä Sibelius 7.5:n että Sibelius 7 Firstin opiskeluun. Käytännössä edelliseen versioon (Sibelius 7) muutokset ovat niin vähäisiä, että sen opiskelu onnistuu tämän oppaan avulla myös. Johdanto tarjoaa pikaisen tutustumisen ohjelman käyttöön.

Johdanto

Sivusto on tehty johdattamaan Sibelius-opintoihin. Viisi oppituntia sisältävät pieniä harjoituksia, joiden jälkeen voidaankin nopsasti käydä opettajan johdolla käsiksi itse opintoihin. Opas kattaa suurimman osan ohjelman toiminnasta, harvinaisemmat komennot on kuitenkin jätetty käsittelemättä. Joitain tämän oppaan toimintoja ei ole Sibeliuksen edullisemmassa (First) versiossa. Erilaisuuksia on seuraavasti:

File

 • Append puuttuu
 • Preferences on suppea

Home

 • Paste-komento on suppeampi
 • Instruments-valikoima on vähäisempi
 • Filters-toimintoja on vähemmän
 • Plug-ins-valikko puuttuu

Note Input

 • Triolivaihtoehtoja on vähemmän

Notations

 • Lines-muokkaaminen ei ole mahdollista
 • Symbol-muokkaaminen ei ole mahdolllista

Text

 • Sointuotteita voi muokata, mutta niitä ei voi tallentaa.
 • Harjoituskirjaimia ei voi muokata.

Play

 • Mixerissä on vähemmän sointivaihtoehtoja

Layout

 • Focus on Staves puuttuu
 • Auto Breaks puuttuu

Appearance

 • Engraving Rules puuttuu
 • Parts-valikko puuttuu

Review

 • Versions-tallennus puuttuu. Review-valikko jätetään tässä oppaassa käsittelemättä.

View-valikot ovat liki samanlaisia, Timeline puuttuu.

Lyhyt historia

Sibeliuksen ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 1993. Tuolloin se oli tehty Acorn-tietokoneelle. Ei siis ollut Windows- eikä Mac-versioita, joten ohjelman myötä oli ostettava myös tietokone ja tulostin. Kuulostaa hankalalta ja kalliilta, mutta rahojen vastineeksi sai hämmästyttävän nopeasti toimivan ohjelman, joka osasi älykkäällä tavalla tehdä valmiita nuottisivuja. Kilpailevilla ohjelmilla vaati esimerkiksi partituurista irrotettujen stemmojen perkaaminen vielä melkoisen työrupeaman. Tietokoneiden kehittymisen myötä kilpailevat ohjelmat ovat nykyään yhtä nopeita vaikkapa päivittäessään muutoksia nuottisivulla, mutta silti Sibeliuksen kerralla-lähes-valmista-jälkeä -näppäryys viehättää käyttäjää.

Vuonna 1998 Sibelius 1 julkaistiin Windows-koneille ja jonkin verran myöhemmin Macintoshille. Nykyinen versio (maaliskuu 2013) on Sibelius 7 ja se taistelee vahvasti Finalen kanssa nuotinkirjoitusmarkkinoiden valta-asemasta. Ohjelmat ovat suunnilleen samanhintaisia, ja toisen ohjelman uudet ominaisuudet on todennäköisesti kopioitu toisen ohjelman seuraavaan päivitykseen... Suomessa Sibelius on saavuttanut johtoaseman, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa Finale on vahvoilla.

Sivuston oppitunnit

Ohjelman harjoitteluun kelpaa Sibelius-demo, jonka voi ladata osoitteesta: www.sibelius.com. Se toimii 30 päivää kuten oikea ohjelma. Sen jälkeen sillä ei voi tallentaa eikä tulostaa kuin vain dokumentin ensimmäisen sivun.

 1. Ensimmäinen oppitunti opastaa nuottisivulla navigointia. Lisäksi harjoitellaan tärkeimpiä aktivointimenetelmiä. Sivulta on ladattavissa tiedosto harjoittelua varten.
 2. Toinen oppitunti harjoittaa nuottisivun luomistaitoja. Tunnin jälkeen osataan luoda partituuripohja minkälaiselle kokoonpanolle tahansa. Lisäksi pohjaan laitetaan tahti- ja sävellajit sekä kappaleen nimi ja sen tekijä. Sivulla on harjoitustehtäviä.
 3. Kolmannessa vaiheessa käydään itse nuottien kirjoittamiseen käsiksi. Nuotteja lisätään hiirellä, mutta sen lisäksi opiskellaan harjoituksen kera näppäimistön käytön keskeisiä taitoja.
 4. Neljännellä oppitunnilla harjoitellaan pienen laulunuotin tekemistä. Nuottien lisäksi tarvitaan sanat, sointumerkit, kertausmerkit, jne.
 5. Viimeisellä oppitunnilla kerrataan vielä taitoja pienen kuorokappaleen avulla.

1. Oppitunti: Näkymä ja aktivointi 

Navigointi
Navigointi tässä yhteydessä tarkoittaa siirtymistä nuottisivun eri kohtiin. Pienet liikkeet tehdään hiirellä, suuremmat paikanvaihdot Timeline-ikkunan ja/tai näppäinkomentojen avulla.

Timeline-ikkuna
Harjoittelua varten avaa Sibelius-ohjelmalla tiedosto, jonka lataat tästä linkistä: marchesi

sibopenanother.png

Sibelius näyttää oletusarvoisesti Quick Start -sivun. Valitse siitä Open another file ja avaa koneelle ladattu tiedosto. Mikäli Timeline-ikkuna ei ole valmiiksi auki, se löytyy View-valikon Panels-valikosta. Tämän näppäinoikotie on ctrl + alt + N. (Windows-ympäristössä ctrl tarkoittaa kontrollinäppäintä. Macintoshin vastaava näppäin on nimeltään cmd- eli komento-näppäin.)

Suoraviivaisin tapa liikkua on tarttua Navigator-ikkunan valkoisesta alueesta hiirellä kiinni ja raahata näkymää eri suuntiin, kokeile. Dokumentin 12 sivua vilistävät silmien edessä. Toinen tapa on klikata hiirellä Navigator-ikkunan harmaalle alueelle, jolloin näkymä lennähtää sinne. Kolmas tapa on käyttää näppäimiä. Kirjain- ja numeronäppäimistöjen välissä ovat Home-, End, Page up- ja Page down -näppäimet. Näillä voi liikutella sivua x- ja y-akselin suunnissa. Kokeile.

sibdrag.png

Hiirellä
Pienet liikkumiset on kätevintä raahaamalla nuottipaperia hiirellä. Kun hiirellä klikkaa nuottipaperin valkoiselle alueelle, muuttuu nuoli kämmeneksi, jota raahaamalla paperi liikkuu.

Tyypillinen virhetoiminto syntyy silloin, kun napsauttaa hiirellä viivaston kohdalla. Liikkeelle lähteekin nuottiviivasto, ei paperi. Kokeile sitäkin ja kumoa virhe näppäinkomennolla ctrl+Z (Win) tai cmd+Z (Mac).

Zoomaus
Ruudulla näkyvää kuvaa on syytä katsoa tarkemmin, kun tehdään hienosäätöjä, ja varsinkin sivuntaittoa tehdessä kannattaa katsoa vastaavasti kokonaista sivua tai aukeamaa kerralla. Suurennussuhteen vaihtoon on jälleen useita menetelmiä.

sibzoom.png

View-valikossa on suurennuslasi sekä ponnahdusvalikko. Suurennuslasilla voi klikata nuottipaperia ja näkymä suurentuu pykälä kerrallaan. Vastaavasti hiiren kakkosnäppäimellä (Win) tai alt-näppäin pohjassa (Mac) suurennuslasi muuttuukin pienentäväksi. Ponnahdusvalikosta voi suoraan valita sopivan suurennusprosentin.

Voi olla järkevää pitää prosenttilukua hieman suurempana siinä vaiheessa, kun kirjoittaa nuotteja. Kun sitten lisää tekstiä ja muita merkkejä, suurennusprosentti voi olla pienempikin.

Näppäinkomennot ovat tässäkin työvaiheessa näppäriä. Ctrl-näppäin (cmd Mac-koneessa) pohjassa plus- ja miinus-näppäimet muuttavat suurennusta. Hiiren rulla korvaa plussan ja miinuksen käytön. Kätevää, kokeile.

Aktivointi
Mitään muokkaustoimintoa ei voi tehdä ilman, että ensin haluttu kohde – nuotti, tahti, viivasto, tms. – ensin aktivoidaan. Seuraavaksi harjoitellaan marchesi-dokumentin kanssa keskeisiä, ei kaikkia, aktivointimenetelmiä.

Suoraviivaisin tapa on klikata hiirellä jotakin nuottia sen nuppiin niin, että vaihtaa väriään – yleensä siniseksi. Kokeile, tämän jälkeen voi vaikkapa vaihtaa nuotin korkeutta nuolinäppäimillä.

sibaktivointinuotti.png

Ennen kuin edetään, on parasta opetella aktivoinnin poistaminen: esc-näppäin poistaa aktiivisuuden. Kokeile. Hämäävää on, että tilanteen mukaan tarvitaan yksi tai kaksi esc-painallusta. Äskeisessä tilanteessa riitti yksi painallus, sillä kyseessä oli poistuminen muokkaustilasta. Jos sen sijaan ollaan nuotinkirjoitustilassa, tarvitaan kaksi painallusta. Nuotinkirjoitustilasta on enemmän kolmannella oppitunnilla, joten tässä vaiheessa kannattaa varmuuden vuosi aina painaa esc-näppäintä kahdesti.

sibaktivointiteksti.png

Yksittäinen objekti
(Onhan esc-näppäintä painettu, ja mitään ei ole sinisenä?) Yksittäinen objekti, siis esimerkiksi nuotti, merkki tai teksti, on helpointa aktivoida napsauttamalla sitä. Aktivoi vaikka jokin teksti:

Tekstin ympärille tulee tekstikentän rajat ja siitä lähtee yhdysviiva (attachment line) lähimpään viivastoon. Yhdysviiva osoittaa tekstin sidoskohdan tahdissa.
Aktivoitua tekstiä voidaan siirrellä hiirellä, ja joskus on näppärämpää käyttää näppäimistön pieniä nuolinäppäimiä. Kokeile molempia keinoja ja lopuksi esc-näppäintä.

(2xEsc)

(2xEsc)

Yksi tahti
Tahti aktivoidaan napsauttamalla sitä. Tässä kohtaa on oltava tarkkana, sillä jos nuolen kärjen alle jää jokin objekti, muuttuukin objekti aktiiviseksi – sellaista sattuu tuon tuosta. Aktivoi tahti ja kokeile nuolinäppäimiä nuottien transponointiin.

Rivi ja stemma
Kokonainen viivasto tehdään aktiiviseksi napsauttamalla jotakin tahtia kahdesti.

sibaktivointirivi.png
(2xEsc)

(2xEsc)

Kokeile ja vaikkapa poista riviltä kaikki nuotit ja merkit delete-näppäimellä. Kolme napsautusta aktivoi koko stemman kappaleen alusta sen loppuun. Kokeile. Alla olevasta kuvassa on Navigator-ikkuna, ja siitä näkyy, kuinka ylin rivi on aktiivinen koko kappaleessa. Valinnan mukaan delete-näppäin voi poistaa koko stemman ja jäljelle jäisi vain piano-stemma tai sitten poistuisi stemman nuotit jättäen taukoja jälkeensä.

Aktivointialueen laajentaminen
Entäpä jos tarvitaankin viiden tahdin mittainen aktivointi tai jotain muuta kuin tahti tai rivi? Aktivointialuetta voi laajentaa siten, että ensin aktivoidaan siemeneksi alueen alkupää, napsautetaan siis yhtä tahtia.

siblaajaaktivointi1.png

Sen jälkeen painetaan vaihtonäppäin (Shift-näppäin, se näppäin, joka muuttaa pienet kirjaimet isoiksi) pohjaan ja napsautetaan tässä tapauksessa viidettä tahtia. Kokeile.

siblaajaaktivointi2.png
sibterssi.png

Tämän jälkeen voidaan vaikkapa lisätä terssi kunkin nuotin alle: Note Input -valikko, Intervals Above>3rd.

Lyriikkarivi
Joskus on näppärää aktivoida laulun sanat tai sointumerkit yhdeltä riviltä ja siirtää niitä ylös tai alas. Aktivoi yksi tavu napsauttamalla sitä. Sen jälkeen näppäinkomennolla ctrl-shift-A (Mac: cmd-shift-A) kaikki tavut muuttuvat sinisiksi ja niitä voi siirtää nuolinäppäimillä. Kokeile.

sibtekstirivi.png

Koko kappale
Kun aktivoidaan koko kappale, on mahdollista transponoida se toiseen sävellajiin. Näppärimmin ctrl-A (Mac: cmd-A) aktivoi kaiken, kokeile. Parituurin aktivoinnin osoituksena lila aktivointilaatikko peittää koko systeemin.

sibkokoalue.png

Avaa tämän jälkeen Note Input -valikon Transpose-komento. Valitse vaikkapa transponointi A-duurin:

sibtransponointi.png
 

Ensimmäisen oppitunnin päätös.
Nyt pitäisi navigoinnin, suurentamisen/pienentämisen ja aktivoinnin sujua. Kertaa tarvittaessa.

2. Oppitunti: Tee partituuripohja

Quick Start
Nuotinkirjoitusohjelma avautuu oletusarvoisesti Quick Start -aloitusikkunaan. Se aloittaa kuuden ikkunan sarjan, minkä avulla valmistetaan nuottipohja kulloistakin kirjoitustehtävää varten. Tällä oppitunnilla harjoitellaan Quick Start -ikkunan ominaisuuden käyttöä.

sibquickstart.png

Vaihda näkymään New Score -välilehti, mikäli se ei ole näkyvissä. Sibelius tarjoaa kymmeniä valmiita partituuripohjia eri tarkoituksiin. Tässä harjoituksessa rakennetaan partituuri puhtaalta pöydältä. Napsauta kerran Blank-pohjaa.

Ikkunan oikeasta reunasta, Document Setup, voi vaihtaa pystysuoran sivun vaakasuoraksi ja valita erilaisia sivun ulkoasuja (House Style). Tällä kertaa emme tee niihin muutoksia. Sen sijaan valitaan partituuriin sopivat soittimet. Valitse Change Instruments…

sibchangeinstrument.png

Avautuva ikkuna tarjoaa vaihtoehtoja erilaisten kokoonpanojen sommitteluun. Sibelius tietää valmiiksi satojen soittimien ominaisuuksista äänialan ja vaikkapa transponoinnin. Valikoimaa voidaan rajata vasemmalta Choose from -valikosta. Käyttökelpoisin soitinvalikoima on Common Instruments, valitse se.

sibaddinstruments.png

Tehdään aluksi trio puupuhaltimista. Valitse puupuhaltimet, Woodwind. Instrumentti-ikkunaan tulee tavallisimmat puupuhaltimet. Valitse Flute ja paina Add to Score, partituuriin tulee huilu. Oikeastaan soitin kannattaa siirtää partituuriin napsauttamalla kaksi kertaa sitä, siirrä oboe ja klarinetti (Bb), kokeile. OK. Palattiin takaisin Quick Start -sivulle ja miniatyyrissä näkyy partituurin aihio.

Jatketaan matkaa Time Signature Setup -ruutuun. Vuorossa on tahtilajin ja tempon valinta. Tahtilajiksi kelpaa nyt 4/4. Hieman alempana valitse Tempo text -valikosta vaikkapa Allegro.

siballegro.png

Tahtilajin jälkeen seuraavassa ruudussa (Key Signature Setup) valitaan sävellaji, valitse F-duuri valikosta Major flat keys.

sibf-duuri.png

Lopuksi annetaan kappaleelle nimi, säveltäjänkin voi mainita.

sibsaveltaja.png

Create. Sibelius luo nuottisivun, jossa on valmiiksi viisi tahtia.

sibekasivu.png

Harjoituksia

1. Luo partituuripohja, jonka soittimia ovat kaksi käyrätorvea (in F), kaksi trumpettia (in Bb) sekä pasuuna ja bassopasuuna. Tahtilaji 2/4 ja sävellaji F-duuri. Kappaleen nimeksi ”Torvikuusikko”, säveltäjäksi kelpaa kuka vain. Lopputuloksen pitäisi näyttää tältä.

sibtorvikuusikko.png

2. Ja seuraavaksi laulu ja viisi jousisoitinta: sopraano, kaksi viulua, altto, sello ja kontrabasso, 3/4, fis-molli (Minor sharp keys) ja nimeksi ”Laulaja jousten keskellä”.

3. Miten rakennetaan seuraava partituuri?

sibkombo.png

3. Oppitunti: Tee nuotteja


Keypadin käyttö hiirellä
Nuotinkirjoitusohjelmassa on kuusisivuinen paletti Keypad, jonka avulla viivastolle lisätään nuotit, tauot, kromaattiset ja fraseerausmerkit, jne. Aluksi opetellaan sen käyttöä hiiren kanssa, mutta tunnin lopuksi harjoitellaan jo näppäimistön käyttöä.

Työskentelyä varten tehdään yksinkertainen nuottisivu. Ota File-valikosta New-komento ja valitse Quick Start -ikkunan ylimmältä riviltä Treble staff. Paina Create.

Näkyville tulee tyhjä viivasto, jolla on g-avain. Mikäli Keypad ei ole näkyvissä, sen saa esiin View-valikosta>Panels.

Keypadin yläreunasta voi valita yhden kuudesta välilehdestä, kokeile niitä ja palaa sitten ensimmäiselle välilehdelle, jolla on tavallisimmat aika-arvot, kromaattiset ja artikulaatiomerkit.

sib75keypadit.png

Valitse 1/8-aika-arvo ja sijoita hiirellä 1-viivainen c viivaston alkuun.Tapahtui useampia asioita:

sibkeypad.png
 1. Sininen nuotti ilmestyi viivastolle (jos tuli väärä nuotti, niin nuolinäppäimillä voi nuottia siirtää ylös ja alas),
 2. Sibelius täydensi lopputahdin tauoilla,
 3. Tahtimäärä väheni tällä rivillä (todennäköisesti yhden tahdin verran), Sibelius käyttää automaatioita, jotka pitävät nuottisivun luettavuudesta huolta,
 4. Nuotin oikealle puolelle ilmestyi sininen pystyviiva, joka ilmoittaa sen, että Sibelius on nuotinkirjoitustilassa. Tämä tieto on merkittävä erityisesti silloin, kun nuotteja kirjoitetaan näppäimistöllä.
 5. Nuotin vasemmalla puolella oleva vihreä pystyviiva puolestaan osoittaa toiston aloituskohdan. Kun kappaletta eri ole soitettu kertaakaan, vihreä viiva on tietenkin kappaleen alussa.
sibasteikko.png

Nuolen kärjen alla on harmaa nuotinnuppi, joka helpottaa nuottien tähtäilyä viivastolle. Kirjoita tahti täyteen 1/8-nuotteja, vaikkapa asteikoksi. Sibelius muistaa viimeksi valitun aika-arvon, joten asteikonkirjoituksessa voi keskittyä vain nuottien lisäämiseen.

sibtauko.png

Tauot kirjoitetaan siten, että ensin valitaan aika-arvo ja sitten painetaan paletin alaosassa olevaa taukopainiketta. Tee toisen tahdin alkuun 1/4-tauko.

Tee perään 1/8-tauko.

Sitten harjoitellaan kerrosvoileipäperiaatetta. Kun nuotti laitetaan paikalleen, kannattaa ensin kerätä mukaan mahdolliset kromaattiset merkit, artikulaatiot, jne: Valitse 1/4-nuotti, augmentaatiopiste (taukopainikkeen oikealta puolelta), korotusmerkki, aksentti, staccato ja portamento. Napsauta hiirellä toiseen väliin, pitäisi näyttää tältä:

sibvoileipa.png

Tältä välilehdeltä poimitaan vielä yhdysviivan käyttö. (Toivottavasti et painanut edellisen vaiheen jälkeen mitään ja tilanne on sama kuin edellisessä kuvassa. Jos ei ole, niin käytä Peru-komentoa niin monta kertaa, että pääset takaisin nuotinkirjoitustilaan.)

sibyhdyskaari.png

Tee 1/16-tauko ja laita tauon jälkeen g’ 1/16-nuottina. Paina yhdyskaaren merkkiä.Tässä tilanteessa käytetään yhdyskaarta, ei sidoskaarta, jonka tekeminen opitaan myöhemmin.

sibvaara.png

Jos kyseessä on legato-fraseeraus, on käytettävä legatokaarta ei yhdyskaarta,
Vrt. väärin tehty kaaritus:

siboikea.png

Viimeistellään harjoite lisäämällä 1/4-mittainen g’. Huomaa, että: Sibelius katkaisee automaattisesti tahtiviivan ylittävän nuottiaika-arvon ja piirtää yhdyskaaren tahtiviivan ylitse.

Nuottien kirjoittaminen näppäimistöllä

Hiiren käyttö on suositeltavaa silloin, kun ohjelman käyttö on uutta. Mutta varsin pian kannattaa opetella näppäimistön mahdollisuudet, sillä ne nopeuttavat työskentelyä. Kirjoitetaan seuraava kappale mahdollisimman taloudellisella tavalla.

sibonsuuri.png

1. Tehdään nuottipohja
Ota File-valikosta New ja valitse Quick Start -ikkunasta Treble staff napsauttamalla sitä kerran. Jatketaan pohjan tekemistä. Ikkunan oikeassa reunassa mene Time Signature Setup -kenttään. Katso yllä oleva esimerkki ja vertaa alapuolella olevaan kuvaan, tee samat valinnat ja paina ja rullaa sitten alaspäin. (Pick-up Bar tarkoittaa kohotahtia.)

sibtimesignature.png

Key Signature Setup -kentästä valitaan g-molli. Rullaa alas.

sibgmolli.png

Viimeisessä kentässä (Score Information Setup) annetaan kappaleen nimeksi On suuri sun rantas’ autius ja säveltäjäksi Kansanlaulu. Paina Create.

sibkoho.png

2. Ensimmäinen nuotti hiirellä
Aloitusnuotti kannattaa tehdä – ikään kuin siemeneksi – osittain hiirellä. Mutta vain osittain, sillä aika-arvo valitaan näppäimistöltä. Keypad on itse asiassa saman muotoinen kuin näppäimistön oikean laidan numeronäppäimistö. (Kannettavassa tietokoneessa ei sellaista ole, ja onkin suositeltavaa hankkia työpöydälleen erillinen näppäimistö numeronäppäimistöineen siinä vaiheessa, kun ottaa Sibeliuksen arkikäyttöön.) Paina numeronäppäimistöltä (ei siis kirjainnäppäimistön yläpuolelta) numeroa 3. Kahdeksasosanuotti tuli aktiiviseksi, vastaavasti numero 4 aktivoi neljäsosanuotin, 5 puolinuotin, jne. Tarvitsemme kohotahdilla neljäsosanuottia, paina siis numeroa 4. Laita hiirellä kohotahtiin d’.

sibseuraava.png

Tästä eteenpäin pitäisikin sitten selvitä ilman hiiren apua. Laita se vaikka vähän syrjemmälle, ettei tule kiusausta käyttää sitä, nimittäin kirjainnäppäimistön kirjaimilla voi määrätä seuraavan nuotin nimen. Paina kirjainta g, ja kohotahdin jälkeen ensimmäiseen täyteen tahtiin tulee g’. Aika-arvo on sama kuin kohonuotissakin, joten sitä ei tarvinnut vaihtaa ennen nuotin lisäämistä.

Seuraava g onkin 1/8-nuotti, joten paina numeronäppäimistön numeroa 3 ja sitten kaksi kertaa kirjainnäppäintä g, ollaan tahdin puolivälissä. Numeronäppäimistöltä seuraavaksi numero 4 (miksi?) ja sitten kirjaimet g ja a. Tahti on täynnä. Sitten kaksi seuraavaa tahtia:
f-f-f-3-d-d
4-e-c-e-g.

sibkolmetahtia.png

Hyvä vinkki: jos ote kirpoaa ja tulee tehtyä virhe, niin näppäilyjä voi perua yksitellen taaksepäin näppäinkomennolla ctrl+Z (Win) tai cmd+Z (Mac).

sibpisteellinen.png

Pisteellistä puolinuottia varten painetaan ensiksi numeroa 5 ja sitten numeronäppäimistön pilkkua (ks. Keypad alla), ja sitten kirjainta d.

Seuraava säe alkaa kahden kahdeksanosan koholla ja hypyllä ylös: 3-d-d-4-b. Viimeinen nuotti meni väärään oktaavialaan, sillä se oli lähinnä edellistä nuottia. Oktaaviala korjataan painamalla nuolinäppäintä ylös samalla, kun pidetään ctrl-näppäintä (Win) tai cmd-näppäintä (Mac) pohjassa.
 

sib75oktavointi.png

Tee seuraava nuottisarja:
b-b-3-c-b
4-a-a-b-a
g-d.

Kromaattinen merkki liimataan nuottiin ennen kuin nuotti kirjoitetaan: 8-f-a. Ja viimeinen nuotti: 5-, (numeronäppäimistön pilkku) -g. Tahtiin jää automaattisesti neljäsosatauko. Mutta jos sen haluaisi kirjoittaa ja jatkaa kappaletta, menetellään seuraavasti: valitse numero 4 ja paina numeroa 0, joka liipaisee viivastolle tarvittavan tauon.

Nuottiesimerkki on valmis. Ylimääräiset tahdit opiskelemme poistamaan seuraavan oppitunnin esimerkissä.

4. Oppitunti: Sanat, sointumerkit...

Nuotit ensin
Nuotin kirjoitustehtävä kannattaa vaiheistaa siten, että yhtä työvaihetta tehdään jakson verran ja sitten toista. Esimerkiksi ensin pari säettä nuotteja, sitten niiden säkeiden sanat, soinnut ja muut merkit. Tällä oppitunnilla tehdään kansanlaulu vaiheittain ja aloitetaan, niin kuin luontevaa on, nuoteista.

sib75tuonne.png
 • File-valikko>New
 • Quick Start>Treble staff
 • Time Signature Setup > Alla Breve
 • Key Signature Setup > C minor (valitse ensin ikkunan valikosta Minor flat keys)
 • Score InfoSetup>Title ”Tuonne taakse metsämaan”>Composer ”Kansanlaulu”>Create

Seuraavaksi kirjoita nuotit esimerkin mukaan, ohjeet ovat esimerkin alapuolella. Huomaa tahti 5, kirjoitetaan saman tien myös 2. maalin tahti.

sibtuonne1.png

Valitse numeronäppäimistöltä 4 ja kirjoita hiirellä siemennuotti es’

3-e-d-4-c-3-c-7-b
4-c-e-5-g
4-c-c-a-3-a-g
5-f-g
f-g (Kirjoitetaan 2. maali – viides tahti – jo nyt)
4-g-c-,(numeronäppäimistön pilkku)-b-3-a
4-,(pilkku)-g-3-f-4-,(pilkku)-g-3-f
4-e-e-d-d
5-c-c

Sitten voisi laittaa kertausmerkit paikalleen. Varmuuden vuoksi puhdistetaan pöytä edellisen työvaiheen jäljiltä: paina kaksi kertaa esc-näppäintä. Näin varmistutaan siitä, ettei mitään ole aktivoituna, mikä saattaisi sijoittaa kertausmerkin yllättävään paikkaan. Notations-valikon Barline-apuvalikossa on End Repeat (loppukertausmerkki). Valitse se ja klikkaa neljännen tahdin loppua, kertausmerkki ilmestyy paikalleen. Samalla tavalla on tehtävä kuudennen tahdin alkuun alkukertausmerkki (Start Repeat) ja yhdeksännen tahdin loppuun kertausmerkki. Muista tyhjentää pöytä esc-näppäimellä ennen kunkin kertausmerkin lisäämistä.

sibtuonne2.png
sibtuonne3.png
sib75maalit.png

Laitetaan seuraavaksi 1.- ja 2.-maalit. (Valitettavasti Sibelius vähän haparoi maalien kanssa, ilman säätämistä niitä tuskin saa paikalleen.) Paina taas kaksi kertaa esc-näppäintä ja sitten hae Notations-valikosta Lines. Valitse 1.-maali. Tipauta hiirellä maali neljännen tahdin alkuun. Vedä sitten hiirellä maalin oikeasta pystyviivasta maali oikean mittaiseksi.

Taas painetaan ensin esc-näppäintä ja sitten haetaan kakkosmaali.

sib75sanoitus.png

Nuotinkirjoitusosuus alkaa olla valmis. Laitetaan vielä pari legato-kaarta. (Muista esc.) Aktivoi kappaleen toinen nuotti klikkaamalla sitä hiirellä. Paina sen jälkeen S-kirjainta (Slur), ja kaari ilmestyy kahden kahdeksasosan välille. Laita samaan tapaan kaksi muutakin legatokaarta.

sib75legato2.png

Viimeistelyä – tekstit ja ulkoasu
Tässä vaiheessa on jäljellä kaksi tehtävää: sanojen ja sointumerkkien laitto sekä ylimääräisten tahtien poisto ja tahtimäärien tasaaminen viivastoille. Kannattanee edetä tässä järjestyksessä, sillä sanojen lisääminen vaikuttaa viivastolle järkevästi mahtuvien tahtien määriin.

(2xEsc)

sib75sanoitus.png

Sanat laitetaan tavu kerrallaan kunkin nuotin alle. Valitse Text-valikosta Lyrics ja sieltä Lyrics line 1. Napsauta hiirellä ensimmäisen nuotin alle, jolloin siihen ilmestyy vilkkuva kursori. Kirjoita ensimmäinen tavu ”Tuon” ja paina tavuviivaa, jolloin nuottiin ilmestyy tavuviiva ja kursori hyppää seuraavan nuotin alle.

Kirjoita tavu ”ne”. Paina välilyöntiä kerran, jolloin kursori siirtyy d-nuotin alle. Koska tällä tavulla edetään kaksi nuottia, on välilyöntiä painettava toisenkin kerran. Kirjoita ensimmäinen säe.

Sibelius tekee automaattisesti kolme asiaa:

jos tila käy tavulle ahtaaksi, Sibelius levittää tahtia tarpeellisen määrän
jos teksti menee nuotin päälle, Sibelius siirtää tekstiriviä alaspäin,
mikäli samaa tavua lauletaan kahden tai useamman nuotin ajan (melisma), Sibelius piirtää tavun perään alaviivan.

sib75sanoitus2.png

Entäpä, jos tulee kirjoitusvirhe:
mikäli huomaat virheen kirjoitusvaiheessa, voidaan askelpalauttimella (backspace) pyyhkiä kirjoitettua tekstiä, peruuttaa voi myös edellisiin tavuihin asti,
mikäli virheen huomaa myöhemmin, on yksinkertaisinta kaksoisnapsauttaa virheellistä tavua. Tavun perään ilmestyy vilkkuva kursori, jolloin virhelyönnit voi pyyhkiä askelpalauttimella pois.

(2xEsc)

Kirjoitetaan seuraavaksi toinen säe. Hae Text-valikosta Lyrics ja Lyrics line 2, napsauta hiirellä ensimmäisen nuotin alle ja kirjoita toinen säe. (Mikäli nuottiin tulee punasia tavuja, ne ovat Sibeliuksen mielestä liian ahtaasti, mutta automaatio ei pysty niitä siirtämään.)

Ennen kuin kirjoitat sanan ”salaa”, siirrytään taas ylemmälle riville. Paina esc ja hae Text-valikosta Lyrics ja Lyrics line 1, napsauta hiirellä kakkosmaalin ensimmäistä nuottia. Kirjoita loput sanat.

sibtuonne6.png
sibsointu1.png

Sointumerkit kirjoitetaan samaan tapaan. Valitse Text-valikosta Chord symbol. Napsauta ensimmäistä nuottia hiirellä, jolloin kursori alkaa vilkkua nuotin yläpuolella. Kirjoita cm ja paina välilyöntiä kolme kertaa, jolloin kursori on siirtynyt tahdin puoliväliin, kirjoita fm. Huomaa, että ohjelma kääntää automaattisesti sointumerkin ensimmäisen kirjaimen suuraakkoseksi.

Kirjoita seuraavaksi cm, ab, bb7 ja eb. Huomaa, että Sibelius kääntää alennusmerkin ja seiskan automaattisesti oikeaan asuun. Kakkosmaaliin laitetaan dm7b5 ja g7. Maaleissa automaatio (Magnetic Layout) siirtää maaleja pois sointumerkkien tieltä. Maaleja ja sointumerkkejä voi tarvittaessa siirtää siten, että sointumerkit jäävät maaliviivojen sisäpuolelle.

sibsointu2.png

Kirjoitusvirheet korjataan samaan tapaan kuin sanoituksessakin.

Kirjoita loput soinnut.

sibsointu3.png
sibaktivointi1.png

Ylimääräisten tahtien poistamiseksi on haluttu alue ensin aktivoitava. Tässä tapauksessa napsautetaan ensimmäistä tahtia hiirellä siten, että tahdin päälle tulee sininen laatikko.

Tämän jälkeen laajennetaan aktivointi koko loppualueelle. Siirrä nuottipaperia Navigator-ikkunasta raahaamalla sivun alareunaan.

Paina sitten vaihtonäppäin (Shift) pohjaan ja napsauta kappaleen viimeistä tahtia. Ylimääräinen alue muuttuu aktiiviseksi, jonka voi poistaa askelpalauttimella tai delete-näppäimellä siten, että pidetään samalla ctrl- (Win) tai Cmd- (Mac) näppäintä alhaalla. Oletuksena ohjelma muistuttaa, mitä olet tekemässä, Huomautuksen saa pois, kun merkkaa valinnan Don’t say this again.

Toinen rivi meni liian lähelle ylempää riviä. Napsauta hiirellä jotakin tahtia alemmasta rivistä, kuitenkin siten, että hiiri ei osu nuottiin. Tahti korostuu sinisen laatikon sisään ja siitä voi raahata koko riviä alaspäin.

sibsiirto1.png
sibsiirto2.png

Kappale on valmis, tulosta se File-valikon Print-komennolla.

5. Oppitunti: Pikkukappale

Viimeinen oppitunti kertaa aiemmin opittuja asioita. Lisäksi harjoitellaan kahden stemman kirjoittamista yhdelle riville.

sibchoirreduct.png

Nuotit ensin
Luodaan ensiksi jälleen nuottipohja. Kuoronuotin voi tehdä joko kasaamalla sen itse käyttäen blank-työpohjaa (ks. toinen oppitunti) tai sitten valitsemalla sopivan New Score -luettelosta. Tällä kertaa teemme hieman muunnellen jälkimmäisellä tavalla. Avaa File-valikosta New. Kolmiääniselle kuorolle ei löydy sopivaa pohjaa valmiina New Score -luettelosta, mutta Choir reduction on aika lähellä sitä, mitä tarvitsemme, valitse napsauttamalla se.

Rullaa oikeata kenttää alas. Tahtilaji on 4/4, ja kappale alkaa kohotahdilla. 

sibtime.png

Tee seuraavat valinnat:Valitse sävellajiksi g-molli ja viimeiseen kenttään kirjoita kappaleen nimi: ”On suuri sun rantasi autius”, säveltäjäkenttään tulee teksti: ”Suomalainen kansansävelmä”. Create.

Kirjoita sopraanomelodia viimeistä tahtia lukuun ottamatta. Siihen tehdään vajaatahti vastaamaan kohotahtia.

sibonsuuri1.png

Näppäimillä kirjoittaminen menee seuraavasti: Paina (numeronäppäimistöltä) 4 ja laita siemennuotti d’. Sen jälkeen paina:

g-3-g-g-4-g-a
f-f-f-3-d-d
4-e-c-e-g
5-, (pilkku) -d-3-d-d
4-b.
Viimeinen nuotti meni väärään oktaaviin, siirrä se ctrl-näppäin (Win) tai cmd-näppäin (Mac) pohjassa nuolinäppäimellä ylös.
Ja taas matka jatkuu:

b-b-3-c-b
4-a-a-b-a
g-d-8-f-a.

sibirregular.png

(Paina kaksi kertaa esc-näppäintä.) Tehdään kolmen neljäsosan mittainen tahti kappaleen viimeiseksi. Hae Home-valikosta Add ja Add Multiple or Irregular Bars (epäsäännöllinen) ja poimi ponnahdusvalikosta ensin puolinuotti ja sitten 1/4-nuotti. Tällä yhteenlaskulla saadaan tarvittavan mittainen tahti aikaiseksi.

Napsauta tämän jälkeen tahtia 8, jolloin riville ilmestyy laatikoitu tahti. Laita siihen pisteellinen puolinuotti g’.

sibvajaa.png

Nyt voisi heittää ylimääräiset tahdit pois. Kuten edellisen oppitunnin lopulla, ensin valitaan ensimmäinen ylimääräinen tahti hiirellä siten, että ctrl-näppäin (Win) tai cmd-näppäin (Mac) on pohjassa. Tahdin ympärille tulee lila laatikko. Sitten siirrytään Navigator-ikkunan avulla sivun alareunaan. Paina vaihtonäppäin (Shift) pohjaan ja napsauta viimeistä tahtia. Ylimääräiset tahdit ovat nyt aktiivisia ja ne voidaan poistaa askelpalauttimella (Backspace) tai delete-näppäimellä kun ctrl-näppäin (Win) tai cmd-näppäin (Mac) on pohjassa.

sibonsuuri2.png

Ennen kuin kirjoitetaan lisää nuotteja, poistetaan rivien alusta bassoa osoittavat merkinnät. Kaksoisnapsauta alemman rivin alussa BASS-tekstiä. Kursori alkaa vilkkumaan sanan perässä, pyyhi sana pois. Peruuta kursoria aina TENOR-sanan loppuun asti ja paina esc. Poista samalla tavalla alemmasta systeemistä B.

(2xEsc)

(2xEsc)

sibpasted-graphic-2.jpg
sibstemma2.png
 

Kirjoita seuraavaksi tenoristemma.

sibonsuuri3.png

Näppäintekniikalla seuraavasti: numeronäppäimistöltä 4 ja hiirellä siemennuotti d’ kohotahtiin. Sitten

g-f-e-e
d-c-3-b-c-d-f
5-g-4-f-c
b-c-5-d
4-g-f-5-e
4-f-e-d-c
6-d
5-, (pilkku) -g.

(2xEsc)

sibvoice2.png

Seuraavaksi kirjoitetaan alttoääni. Sitä varten on otettava käyttöön Voice 2 Keypad-paletin alareunasta.

Paina numeronäppäimistön numeroa 4 ja laita kohotahtiin d’ siemeneksi. Erotukseksi Voice 1:n sinisistä nuoteista Voice 2:n nuotit ovat vihreitä.

sibalto.png

Ja sitten kirjoitetaan loput alton äänistä. Jotkin äänistä ovat punertavia. Sibelius osoittaa, että stemma on sopraanolle liian matala – ei aihetta huoleen.

sibonsuuri4.png

Ja näppäimillä seuraavasti:

(kohotahdin nuotti onkin jo valmiina) b-3-b-b-4-c-c
a-a-b-3-d-d
4-c-c-a-a
5-,(pilkku)-b-3-d-d
4-d-g-g-g
4-f-f-f-3-e-d
4-b-b-c-c
5-,(pilkku)-b.

(2xEsc)

Laitetaan saman tien legatokaaret. Napsauta legatoryhmän ensimmäistä nuottia ja paina S-kirjainta. Ks. esimerkki yllä.

Lopuksi sanoitus.
Edellisellä oppitunnilla sanat kirjoitettiin nuottien alapuolelle, samoin tehdään tässäkin miesäänten osalta. Naisäänten tekstit mahtuvat paremmin viivaston yläpuolelle, joten laitetaan sinne.

(2xEsc)

Hae Text-valikosta Lyrics>Lyrics above staff ja napsauta ensimmäisen nuotin yläpuolelle. (Mikäli nuoli oli vihreä tarkoittaen Voice 2:ta, vaihda se Keypadista takaisin Voice 1:ksi – sininen väri jää yksin jäljelle, kun napsautat sinistä.) Kursori vilkkuu ja sanojen kirjoitus tavuittain voi alkaa.

sibonsuuri5.png

Miesäänet kirjoitetaan viivaston alle tavalliseen tapaan. Text-valikosta haetaan Lyrics>Lyrics line 1, napsautetaan hiirellä alemman rivin ensimmäistä ääntä ja kirjoitetaan sanat tavuittain.

sibonsuuri6.png

Systeemit ovat turhan lähellä toisiaan, joten napsauta alemman systeemin ylemmän rivin (vaikkapa) ensimmäistä tahtia hiirellä ja raahaa systeemiä alaspäin.

sibonsuuri7.png

Kappale on tulostamista vaille valmis.

Oppitunnit päättyvät tähän, lisää oppia saa kurssitunneilla ja/ tai tämän sivun jatkona olevista luvuista.

Ladattavat tiedostot

Katso myös

Linkki toiseen artikkeliin