EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Transcribe! – Aloitus

Kirjoittanut Jari Eerola | 14.01.2015

Avataan ohjelmaan äänitiedosto: Valitse File-valikosta Open (kuva 2) tai anna komento (apple) cmd+O tai (win) ctrl+O.
Kun avaat ohjelman ensimmäistä kertaa, tulee näkyviin seuraavanlainen ikkuna (kuva 1):

Kuva 1. Transcribe!- ohjelman aloitusikkuna, kun ohjelma avataan ensimmäistä kertaa.

Kuva 1.  Transcribe!- ohjelman aloitusikkuna, kun ohjelma avataan ensimmäistä kertaa.

 
Kuvassa 1 näkyvässä tekstissä kehotetaan avaamaan jokin äänitiedosto tai ohjelman oma tiedostotyyppi (tästä myöhemmin lisää). Avataan ohjelmaan äänitiedosto: Valitse File-valikosta Open (kuva 2) tai anna komento (apple) cmd+O tai (win) ctrl+O.

Kuva 2. Avaa (Open) tiedosto.

Kuva 2. Avaa (Open) tiedosto.

Seuraavaksi avautuu ikkuna (kuva 3), jossa valitaan avattava tiedosto.

Kuva 3. Valitse tiedosto.

Kuva 3. Valitse tiedosto.

Valitse avautuvasta ikkunasta tiedosto, josta haluat tehdä transkriptiota (nuotinnusta). Klikkaa sen jälkeen Open.

Kuva 4. How to load sound file – millä tavalla tiedosto tuodaan ohjelmaa. Valitse New transcription.

Kuva 4. How to load sound file – millä tavalla tiedosto tuodaan ohjelmaa. Valitse New transcription.

Ohjelma kysyy vielä, miten haluat avata tiedoston (kuva 4). Valitse New Transcription, jolla luot samalla uuden transkriptio-tiedoston. Tämä on ohjelman oma tiedostotyyppi ja sen pääte on xsc. Tämä on vain tekstitiedosto, eikä se sisällä ääntä (katsotaan tätä myöhemmin). Tämän jälkeen uusi tiedosto avautuu ikkunaan (kuva 5).

Kuva 5. Transcribe!-ohjelman työskentely-ikkuna.

Kuva 5. Transcribe!-ohjelman työskentely-ikkuna.

Tarkastellaan työskentely-ikkunaa tarkemmin (kuva 5). Vasemmassa reunassa on tiedostojen käsittelyyn tarkoitetut toiminnot (kuva 6): sulje ikkuna (Close), avaa tiedosto (Open), tallenna (Save) ja äänitä (Record New).

Kuva 6. Työkaluja.

Kuva 6. Työkaluja.

Seuraavana on painikkeita, jotka määrittävät, miten tiedostoa kuunnellaan ja seurataan näytöllä (kuva 7): A–B-painike on pikavalinta kuunneltavalle alueelle, looppi- tai kehä-kuuntelu (Loop) ja liikkuuko näytöllä oleva tiedosto play-kursorin (Scroll) mukana.

Kuva 7. Pikavalinnat: valitse alku- ja loppupiste, kehä (loop), tiedoston seuranta.

Kuva 7. Pikavalinnat: valitse alku- ja loppupiste, kehä (loop), tiedoston seuranta.

A–B-painike (alku ja loppu-osan valinta) on yleensä aina pois päältä. Painikkeella voidaan kuuntelun aikana määrittää transkriptoitava alue. Klikkaa ensin Play-painiketta ja kun tulet kohtaan, jonka haluat valita, klikkaat A–B-painiketta yhden kerran (kuva 8). Kun saavut loppukohdan kohdalle, klikkaat toisen kerran A–B-painiketta. Jos looppi-toiminto on päällä, jää ohjelma toistamaan valittua aluetta.

Kuva 8. A-B-painike valittuna.

Kuva 8. A-B-painike valittuna.

Tämän jälkeen on kaksi suurennuslasia, joista ensimmäinen lähentää näkymää (pienentää kuvaa) ja jälkimmäinen sovittaa valitun alueen ikkunaan (Fit Window) (kuva 9). Jälkimmäinen painike toimii vain, jos tiedostosta on ensin valittu jokin alue.

Kuva 9. Suurennuslasit: lähennä näkymää ja sovita valinta ikkunaan.

Seuraavana työkaluissa on pikavalintoja erilaisille tempon muutoksille (kuva 10). Muutokset tehdään muuttamatta sävellajia.

Kuva 10. Tempon muutosten pikavalinnat.

Kuva 10. Tempon muutosten pikavalinnat.

Transcribe!-ohjelman edistyksellisimmät työkalut ovat efektit (kuva 11). Painikkeet vasemmalta oikealle: tuo esiin efekti-ikkunan, Mono/Karaoke toiminto päällä ja pois, ekvalisointi päällä ja pois, viritys päällä ja pois. Käsittelen efektejä myöhemmin lisää.

Kuva 11. Efekti-ikkuna, karaoke-toiminto, ekvalisointi ja viritys.

Kuva 11. Efekti-ikkuna, karaoke-toiminto, ekvalisointi ja viritys.

Transcribe!-ohjelman alalaidassa on tiedoston kuunteluun liittyviä ohjaimia (kuva 12).

Kuva 12. Transcribe!-ohjelman kuunteluun liittyvät painikkeet.

Kuva 12. Transcribe!-ohjelman kuunteluun liittyvät painikkeet.

Kuvat

Klikkaa suuremmaksi

Katso myös

Transcribe! – Efektit
Transcribe! – Esittely
Transcribe! – Esittely
Transcribe! – Ohjelman peruskäyttö
Transcribe! – Teksti-osio
Transcribe! – Tiedostotyyppi ja audion vieminen