EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Sonic Visualiser – Audion visualisointi

Kirjoittanut Jari Eerola | 14.01.2015

Melodinen spektrogrammi on kapeakaistainen analyysi audio-tiedostosta. Siinä näkyy tiedoston osasävelet ja niiden voimakkuuksien suhteet.

Tutkitaan seuraavaksi minkälaisia kuvaajia ohjelmalla voi tehdä. Avaa jokin äänite/audio –tiedosto (wav, aiff, mp3) ohjelmaan: File/Open. Aseta seuraavaksi tiedosto, jos se on stereo, näkymään niin, että vain yksi kanava näkyy (kuva 1). Tämä ainoastaan sitä varten, että kuvaa on helpompi tarkastella, jos siinä näkyy vain yksi kanava.

Kuva visualisoi 1. Aseta näkymään vain yksi kanava.

Kuva visualisoi 1. Aseta näkymään vain yksi kanava.

Normalisoi seuraavaksi tiedosto, jotta se asettuu kokonaan ikkunaan (kuva 2).

Kuva visualisoi 2. Normalisoi tiedosto.

Kuva visualisoi 2. Normalisoi tiedosto.

Kuva visualisoi 3. Ennen normalisointia ja jälkeen.

Kuva visualisoi 3. Ennen normalisointia ja jälkeen.

Kuvassa 3 on havainnollistettu normalisointia. Voit aina palata takaisin normalisoimattomaan muotoon, klikkaamalla normalisointi-painiketta uudestaan (kuva 2).

Luodaan seuraavaksi uusi ikkuna (Pane) olemassa olevan ikkunan alapuolelle. Valitaan uuteen ikkunaan melodinen spektrogrammi (kuva 4). Valitse muodoksi All Channels Mixed.

Kuva visualisoi 4. Luo uusi ikkuna (Pane).

Kuva visualisoi 4. Luo uusi ikkuna (Pane).

Melodinen spektrogrammi on kapeakaistainen analyysi audio-tiedostosta. Siinä näkyy tiedoston osasävelet ja niiden voimakkuuksien suhteet (kuva 5). Samalla ikkunaan ilmestyy vasempaan laitaan pianon koskettimia kuvaava asteikko.

Kuva visualisoi 5. Spektrogram-kuvaaja.

Kuva visualisoi 5. Spektrogram-kuvaaja.

Jos haluat poistaa ikkunan, klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa X-merkkiä (kuva 5.). Kaikkia asetuksia voi säätää ikkunassa erikseen ikkunan oikeassa laidassa olevien säätimien avulla.

Kuva visualisoi 6. Säädä spektrogrammin asetuksia.

Kuva visualisoi 6. Säädä spektrogrammin asetuksia.

Jos kuvaajasi ei tuota järkevän näköistä kuvaa, kannattaa kokeilla eri asetuksia (kuva 6). Värin muuttaminen esimerkiksi saattaa joissakin tapauksissa muuttaa kuvaajaa paljon helpommin tulkittavaksi. Normalisointi-painikkeilla saa heikkojakin kohtia korostettua. Window ja Bin –säätimillä voi säätää analyysin tarkkuutta ja kokoa. Kannattaa kokeilla eri arvoilla. Mottona voi todeta, että mitä suurempi ikkunan (Window) arvo, sitä tarkemmin yksittäiset sävelet näkyvät. Mitä pienempi ikkunan arvo (Window) sitä enemmän korostuvat taajuuskeskittymät eli formantit. Spektrogram-analyysi on parhaimmillaan silloin, kun analysoidaan yksiäänistä tiedostoa ja sen sointiväriä eli soundia.

Tehdään seuraavaksi ikkunaan säätöä ja tarkastellaan säveliä mittatyökalun avulla. Aseta ensin normalisointi päälle ja Bins-kohtaan frequencies eli taajuudet (kuva 7). Aseta Window joko 4096 tai 8192. Suurempi arvo voi hidastaa analyysia paljon, joten jos huomaat ohjelman takkuamista vaihda (4096) pienempään arvoon.

Kuva visualisoi 7. Tee asetukset.

Kuva visualisoi 7. Tee asetukset.

Valitse seuraavaksi mittatyökalu (measure) työtilan yläkulmasta (kuva 8).

Kuva visualisoi 8. Mittatyökalu valittuna.

Kuva visualisoi 8. Mittatyökalu valittuna.

Vie mittatyökalu kuvaajaan siihen kohtaan, josta haluat selvittää säveliä (kuva 9).

Kuva visualisoi 9. Mittaa mittatyökalulla.

Kuva visualisoi 9. Mittaa mittatyökalulla.

Lisätään seuraavaksi uusi Layer eli taso Waveform-ikkunaan (Pane) eli aluksi tekemäämme ikkunaan, joka syntyi kun latasimme audio-tiedoston ohjelmaan. Tarkista ensin, että olet aktivoinut kyseisen ikkunan, koska tasoja voi lisätä vahingossa sellaiseen ikkunaan, johon se ei ollut tarkoitus lisätä. Ikkunan aktivointi tapahtuu yksinkertaisesti klikkaamalla ikkunan vasemmassa laidassa olevaa palkkia (kuva 10). Palkki muuttuu mustaksi, kun ikkuna on aktiivinen. Luo sitten uusi taso (Layer) (kuva 10). Klikkaa Layer-valikkoa ja valitse Add New Regions Layer. Aseta vielä Loop Playback ja Constrain Playback to Selection päälle (kuva 10). Näiden avulla valitsemasi alue soi looppina kunnes painat stop.

Kuva visualisoi 10. Uuden tason (layer) lisääminen ikkunaan (pane).

Kuva visualisoi 10. Uuden tason (layer) lisääminen ikkunaan (pane).

Tehdään seuraavaksi audio-ikkunaan uusi region eli jokin alue, jota halutaan tarkastella. Valitse kynätyökalu ja klikkaa audion/aaltomuodon päälle (kuva 11). Pidä hiiren painike pohjassa ja vedä oikealle kunnes valitsemasi alue päättyy (kuva 12).

Kuva visualisoi 11. Kynätyökalun valinta.

Kuva visualisoi 11. Kynätyökalun valinta.

Kuva visualisoi 12. Uuden regionin – tarkastelualueen tekeminen.

Kuva visualisoi 12. Uuden regionin – tarkastelualueen tekeminen.

Valitse seuraavaksi sormi-työkalu (Navigate) ja tuplaklikkaa piirtämääsi regionia (kuva 13). Tämän jälkeen esiinaukeaa regionin asetusikkuna, johon voit kirjoittaa tekstiä eli tietoja siitä, mitä region sisältää (kuva 13). Voit myös muuttaa regionin pituutta, alku- ja loppuaikaa (kuva 13).

Kuva visualisoi 13. Regionin asetusten editointi.

Kuva visualisoi 13. Regionin asetusten editointi.

Kun olet tehnyt regionin, voit klikata sitä nuoli-työkalulla (Select) (kuva 14) ja koko region tulee valittua. Paina play ja ohjelma toistaa nyt valittua aluetta kunnes painat stop.

Kuva visualisoi 14. Regionin valinta.

Kuva visualisoi 14. Regionin valinta.

Voit myös siirtää regionin eri paikkaan ristinmuotoisella työkalulla (Edit). Regionin voi poistaa kumi-työkalulla (Erase).

Olen edellä kuvannut joitakin Sonic visualiser –ohjelman toimintoja. Katsotaan seuraavaksi miten ohjelmalla tehtyjä kuvia voi viedä muihin ohjelmiin. Sonic Visualiser sisältää kuvankaappaustoimintoja, jotka löytyvä File-valikosta File/Export Image File. Valitse ensin ikkuna (pane) (ks. kuva 10), josta haluat siirtää kuvan. Valitse File/Export Image File ja esiin avautuu tallennusikkuna. Anna kuvalle nimi ja klikkaa Ok. Tämän jälkeen tulee valintaikkuna, jossa kysytään, minkä osan haluat siirtää (kuva 15).

Kuva visualisoi 15. Kuvan tekeminen.

Kuva visualisoi 15. Kuvan tekeminen.

Export the visible area only tarkoittaa tässä sitä aluetta, joka näytöllä näkyy. Export the selection extent tarkoittaa sitä aluetta, jonka olet ikkunasta (pane) valinnut. Jos et ole tehnyt valintaa, on jälkimmäinen kohta harmaana ja sitä ei voi silloin valita.

Ohjelman omat kuvankaappauskuvat ovat käteviä, jos haluaa vain tehdä kuvan vain pienestä osasta ilman asteikkoja ja muita ikkunan näkymiä.

Toinen tapa tehdä kuvia on hyödyntää käyttöjärjestelmän omia kuvan kaappaustoimintoja. Itse suosin tätä. Kannattaa opetella mac-koneiden kuvankaappaus-pikakomennot, joita on useita. Nämä löytyvät järjestelmäasetuksista (kuva 16).

Kuva visualisoi 16. kuvankaappaus mac-koneissa.

Kuva visualisoi 16. kuvankaappaus mac-koneissa.

Kuvankaappaus työpöydälle valitusta alueesta tapahtuu niin, että painat ensin näppäimet shift + cmd + 4, jonka jälkeen hiiri muuttuu valintatyökaluksi. Klikkaa ikkunan päälle ja piirrä sillä haluamasi kokoinen kuva. Hiiren painikkeen vapauttaminen nappaa kuvan. Jos haluat peruuttaa kuvan piirtämisen, paina esc ennen hiiren klikkausta.

Windows-käyttöjärjestelmissä kuvankaappausta voi myös tehdä monella eri tavalla. Helpoin tapa on painaa Print Screen –painiketta (usein näppäimistössä PrtScn), jolla kaapataan kuva koko näytöstä leikepöydälle. Tämän jälkeen avaa jokin tekstin- tai kuvankäsittelyohjelma ja valitse liitä (ctrl + v) ja kuva ilmestyy dokumenttiin. Jos haluat kaapata kuvan vain päällimmäisestä ohjelman ikkunasta, paina alt+PrtScn.

Windows-käyttöjärjestelmiin on tarjolla myös useita ohjelmia, joilla voi kaapata näyttökuvia. Windows 8 järjestelmässä on oma kuvankaappausohjelma (Kuvakaappaustyökalu)(kuva 17). Avaa ensin Kuvakaappaustyökalu, ja valitse Uusi. Valitse tyyppi/tapa ja valitse alue. Kuva kaapataan leikepöydälle eli tietokoneen väliaikaiseen muistiin, josta voit sen siirtää eri ohjelmiin liitä-komennolla.

Kuva visualisoi 17. Kuvan kaappaus win 8.

Kuva visualisoi 17. Kuvan kaappaus win 8.

Ennen kuin siirrytään seuraavaan osioon tallenna työsi File/Save Session As.  Joskus analyysien kanssa voi kulua aikaa ja on järkevää jatkaa seuraavana päivänä. Kun talletat Sonic Visualiser –ohjelman omassa formaatissa, voit aina palata analyyseihisi myöhemmin.

Jatka seuraavalle oppitunnille: Sonic visualiser – pluginit eli aliohjelmat.

Kuvat

Klikkaa suuremmaksi

Katso myös

Sonic Visualiser – Asennus ja käyttöliittymä
Sonic visualiser – Pluginit eli aliohjelmat