EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

dB eli desibeli

Kirjoittanut Kirjoittaja 3 | 03.06.2014

Desibeli on ihmiskorvan mukaisesti painotettu äänenvoimakkuuden arvo. 

Aistittu äänen voimakkuus riippuu paitsi äänenpaineten suuruudesta myös hyvin paljon äänen korkeudesta: korkeat taajuudet (yli 2000 Hz ) aistitaan huomattavasti herkemmin kuin samalla äänenpaineella kuuluvat alemmat (alle 200 Hz) taajuudet. 

 

Koska ihmiskorva kestää hyvinkin voimakkaita äänenpaineen vaihteluita, on desibeliasteikko suunniteltu niin, että äänenpainetason kaksinkertaistuessa desibelimäärä lisääntyykin vain 6:lla. Kymmenkertainen äänenpaine tuo lisää 20 dB, satakertainen 40 dB ja tuhatkertainen 60 dB.

 

Vahvistimien ja muiden laitteiden ns. VU-mittareissa ("power output") saattaa kummastuttaa se, että dB-arvo nolla vastaa lähes voimakkainta vahvistusta kun taas hiljaisemmat äänet ovat miinusmerkkisiä. Äänitekniikassa dB-arvolla mitataankin  kahden eri voimakkuuden välistä eroa, jolloin mittarin ns. nollataso saattaakin tarkoittaa ”ideaalia” äänenvoimakkuutta. 

 

Suurimmalle osalle ihmisistä dB-arvot kuitenkin tarkoittavat, että alle 30 dB on lähes hiljaisuutta, 60 dB normaalin arkielämän äänenpainetasoa ja yli 90 dB:n äänenpaineessa melu alkaa ärsyttää. Ihmiskorva on mukautuva elin, joten hiljaisuuden jatkuessa voi aistia ääniä, joita ei aluksi huomannut - kun taas meluun vähitellen turtuu ja jopa kipukynnys (130 dB) saattaa ylittyä. On huomattava kuitenkin, että tinnitukseen (korvien soimiseen) ei ole toistaiseksi hoitokeinoa. Melua siis kannattaa välttää.

Katso myös