EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

2. Äänituotannon perusteet : Äänisuunnittelua ja musiikkituotantoa

Kirjoittanut Arto Ruotsala | 13.06.2014

Elokuva-, radio- ja teatterialoilla tarvitaan äänisuunnittelua. Äänisuunnittelija tekee äänisuunnitelman ja valvoo sen toteutumista. Kysymys on luovasta työstä, ja verrattavissa musiikkikappaleen esituotantoon, mutta työskentelytapa voi olla hieman erilainen.

Musiikkilevyn tuotantoa edeltää pitkä sävellys- ja sovitustyö. Artisti haluaa musiikkinsa yleisön kuultavaksi, joten kappaleet täytyy levyttää. Kun artisti kirjoittaa ja sovittaa kappaleen, sen ensimmäinen versio, demo, kulkee yleensä äänitetuottajalle. Näin toimitaan varsinkin jos kyseessä on kaupallinen tuotanto ja taustalla vaikuttaa levy-yhtiö. Tästä alkaa tuotantoprosessi, johon kuuluu usein myös levytettävien kappaleiden valinta. Elokuva-alalla lähtökohta voi olla hieman erilainen: varsinainen kuvamateriaali on jo valmis, mutta musiikki ja äänitehosteet puuttuvat. Äänisuunnittelijan täytyy siis tuottaa äänimaisema vastaamaan kuvan tapahtumia ja tukemaan elokuvan tarinaa. Äänisuunnittelija ei yleensä vastaa elokuvan musiikista - elokuvasäveltäjät ovat erikoistuneet tähän työhön.

Musiikkikappaleen äänituotannossa matka ensimmäisestä versiosta valmiiksi master-nauhaksi voi olla pitkä. Yleensä artistin kirjoittama "demo" muuttuu tuotannon aikana ja lopullinen versio saattaa olla hyvinkin erilainen. Kappaleen ensimmäinen versio voi esimerkiksi sisältää pelkän laululinjan pianosäestyksellä, mutta lopullinen levytettävä versio saattaa olla sovitettu vaikkapa sinfoniaorkesterille. Kaupallisen musiikkituotannon lähtökohta on usein luoda kappale, joka kiinnostaa mahdollisimman suurta yleisöä. Äänituotannon rooli on näin ollen suuressa asemassa. Hyvä kappale oikeanlaisella tuotannolla tukee kappaletta ja vaikuttaa siihen, miten ihmiset sen vastaanottavat. Kappaleen menestys on riippuvainen myös markkinoinnista, usein myös ajankohdasta ja tuurista. Oletko kuullut samasta kappaleesta useaa eri versiota (esim. alkuperäinen versio, akustinen versio)? Tämä on hyvin tavallista esimerkiksi elektronisessa musiikissa, jossa puhutaan remixeista.

Musiikkituotannon painotus vaihtelee paljon musiikkityyleittäin. Jazz-musiikin äänituotannossa lähtökohtana voi olla esimerkiksi tietyn aikakauden saundi, jolloin äänittäjän rooli on erityisen isossa asemassa. Äänituotantoprosessi on pitkä ketju ja siinä vaikuttaa usein artistin lisäksi myös levy-yhtiö, äänitetuottaja(t), äänittäjä, miksaaja ja masteroija. Artistit ja levy-yhtiöt miettivätkin tarkkaan näitä valintoja.

Elokuvan- tai kuunnelman äänisuunnittelijan työ on laaja-alaista. Se ei ole ainoastaan jälkikäsittelyä ja miksaamista, vaan siihen kuuluu ennakkovalmistelua, puheen ja tehosteiden äänitystä ja ennen kaikkea dramaturgian hallintaa. Se on luovaa työtä - niin kuin säveltäminenkin - ja samalla jatkuvaa analysointia sekä kriittistä ajattelua vaativaa työtä. Äänisuunnittelija saattaa usein vastata useasta tuotantoalueesta itse, mutta suuremmissa produktioissa jälkikäsittely ja miksaaminen ulkoistetaan.

Elokuvaäänitystä- ja äänisuunnittelua voi opiskella mm. Aalto-yliopistossa, Helsingissä. Sen kandidaattitutkinnon pääaine kouluttaa taiteilijoita ja ammattilaisia toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla. Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan lyhyen muodon äänisuunnittelun, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Viitteet

Aalto-yliopisto / elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu

Katso myös