EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

1. Äänituotannon perusteet : Johdanto

Kirjoittanut Arto Ruotsala | 13.06.2014

Tämän äänituotannon perusteiden -osion tarkoitus on antaa tarttumapintaa äänituotantoprosessiin. Käymme läpi äänituotannon eri vaiheet ja niihin liittyvät työskentelytavat esimerkkien avulla.

Äänituotanto on usein monivaiheinen prosessi. Äänituotannolla tarkoitetaan yleensä kappaleen tai levyn tuotantoa alkuvaiheesta lopulliseen valmiiseen äänitteeseen. Äänisuunnittelu on osa äänituotantoprosessia, jota tarvitaan mm. elokuvissa, kuunnelmissa ja tietokonepeleissä. Erityisesti pelimusiikki on viime vuosina saanut enemmän jalansijaa tietokone- ja konsolipelien suosion kasvaessa. Äänituotantoon kuuluu osana myös konsertit, näytelmät ja erilaiset äänisuunnittelua vaativat tapahtumat, joihon äänimateriaali täytyy valmistaa etukäteen. Tällaisia ovat mm. konserttien taustanauhat.

Äänituotanto voidaan jakaa eri vaiheisiin, joissa työskentelevät yksi tai useampi henkilö. Äänialan ammattilaiset ovat yleensä erikoistuneet eri osa-alueiseen. Suuremmissa produktioissa työvaiheet jaetaan useammalle henkilölle, jotka viimeistelevät tuotannon laadukkaaksi kokonaisuudeksi. Äänituotannon vaiheet voidaan karkeasti määrittää, mutta ne vaihtelevat tapauskohtaisesti.

1. Suunnittelu ja esituotanto

2. Äänitys

3. Editointi, eli leikkaus

4. Miksaus

5. Masterointi

6. Levyjen painatus ja julkaisu

Äänituotannosta vastaa eri äänialan ammattilaiset: äänisuunnittelijat, äänituottajat, äänittäjät/äänitarkkailijat, ohjelmoijat, miksaajat ja masteroijat. Työvaiheet määräytyvät kuitenkin aina produktion mukaan. Teatteri- ja tapahtuma-aloilla voidaan puhua myös ääni- ja tehostemestareista. Mukaan voidaan laskea myös asentajat ja sähkösuunnittelijat, joilla on oma roolinsa äänituotannossa. Ammattinimikkeitä voi näissä tehtävissä olla lukuisia. Henkilöiden vastuulla on toteuttaa äänisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista. Hyvän äänisuunnittelun pohjana on perusteellinen analyysi teoksesta ja/tai tilasta tai alueesta, johon äänisuunnitelma tehdään.

Viitteet

Wikipedia / äänisuunnittelija

Katso myös