EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Sanastoa

Sivuston sanastoa

[a]

Aktiivinen suodin

Taajuussuodin joka on toteutettu aktiivisilla elektroniikan komponenteilla. Aktiivinen suodin tarvitsee virtalähteen, ja sillä voidaan myös vahvistaa haluttuja taajuuksia.

Akustiikka

Akustiikka (kr. ακουειν 'kuulla') on fysiikan haara, joka tutkii ääntä, mekaanista aaltoliikettä kaasussa, nesteessä ja kiinteän olomuodon väliaineessa.

Alipäästösuodin

Taajuussuodin, joka vaimentaa korkeita taajuuksia rajataajuuden yläpuolelta.

Amplitudi

Värähtelevän kappaleen maksimipoikkeama lepotilastaan. Kun värähtely tapahtuu audiotaajuuksilla (20 Hz- 20 kHz), vaikuttaa amplitudi signaalin havaittuun äänekkyyteen.

Audiokaista

Ihmisen kuuloalue, noin 20 Hz - 20 kHz.

[b]

Band Pass Filter

Kaistanpäästösuodin. Taajuussuodin, joka päästää halutun taajuuskaistan läpi, mutta vaimentaa sen ylä- ja alapuolisia taajuuksia.

Band Reject Filter

Kaistanestosuodin. Taajuussuodin, joka päästää läpi korkeimmat ja matalimmat taajuudet, mutta vaimentaa niiden väliin jäävää taajuuskaistaa.

Basso

Basso on kielisoitin

Bassovahvistin

Bassovahvistimeen voidaan liittää sähköbasso

BPF

Band Pass Filter, kaistanpäästösuodin. Taajuussuodin, joka päästää halutun taajuuskaistan läpi, mutta vaimentaa sen ylä- ja alapuolisia taajuuksia.

BRF

Band Reject Filter, kaistanestosuodin. Taajuussuodin, joka päästää läpi korkeimmat ja matalimmat taajuudet, mutta vaimentaa niiden väliin jäävää taajuuskaistaa.

[d]

Desibeli

Äänen suhteellista voimakkuutta kuvaava yksikkö.

[g]

Gate

Ohjaussignaali joka määrittää onko joku tapahtuma päällä tai pois, esim. onko kosketin pohjassa vai ylhäällä.

[j]

Jänniteohjattu

Elektronisen laitteen (syntetisaattorin, efektilaitteen, tms.) parametri, jota voidaan säätää ohjausjännitteellä.

[k]

Kaistanestosuodin

Band Reject Filter, BRF. Taajuussuodin, joka päästää läpi korkeimmat ja matalimmat taajuudet, mutta vaimentaa niiden väliin jäävää taajuuskaistaa.

Kaistanpäästösuodin

Band Pass Filter, BPF. Taajuussuodin, joka päästää halutun taajuuskaistan läpi, mutta vaimentaa sen ylä- ja alapuolisia taajuuksia.

Kohinageneraattori

Elektroninen laite joka tuottaa kohinasignaalia. Kohinan tuottava värähtely on satunnaista ja jaksotonta, joten kohinalla ei ole selkeää sävelkorkeutta.

[l]

LFO

Low Frequency Oscillator, matalataajuusoskillaattori. Oskillaattori joka on suunniteltu tuottamaan jaksollista signaalia audiotaajuuksien alapuolella (<20 Hz). Toimii ohjaussignaalilähteenä tuotettaessa vibratoa, tremoloa, yms. toistuvia modulointeja.

[m]

Mikseri

Laite joka yhdistää eli summaa useampia signaaleja yhteen.

[o]

Ohjausjännite

Sähköinen signaali, jolla voidaan ohjata jänniteohjattavaa parametria (esim. oskillaattorin taajuus). Ohjausjännitteitä voidaan tuottaa esim. LFO:lla, verhokäyrägeneraattorilla, koskettimistolla, sekvensserillä, jne.

Oskillaattori

Värähtelijä. Elektronisissa laitteissa (esim. syntetisaattoreissa) kytkentä, joka tuottaa jaksollista värähtelyä sähköisessä muodossa. Audiotaajuinen (20 Hz - 20 kHz) värähtely voidaan saada kuuluville muuntamalla se akustiseen muotoon.

[r]

Rajataajuus

Taajuus, jonka ylä- tai alapuolelta (suotimen tyypistä riippuen) suodin alkaa vaimentamaan signaalia.

[t]

Testi

Tämä on vain testi

[v]

Verhokäyrä

Ohjaussignaali, jonka suuruus muuttuu ajan suhteen. Verhokäyrällä voidaan moduloida esim. suotimen rajataajuutta tai äänen voimakkuutta (vahvistimen gain).