EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Musescore - Paletit ja niiden toiminta

Kirjoittanut Jari Eerola | 01.05.2014

Paletit näkyvät oletusarvoisesti MuseScoren pääikkunan vasemmassa laidassa. Jos ne eivät näy, valitse Näytä-valikosta Työkalupaletti.

Paletit ja niiden toiminta

MuseScoressa erilaisten merkkien lisääminen, kuten etuheleiden, dynamiikan, tahtiviivojen, kertausten, etumerkintöjen ja sävellajin vaihdosten ym., voidaan tehdä palettien kautta. Paletit näkyvät oletusarvoisesti MuseScoren pääikkunan vasemmassa laidassa. Jos ne eivät näy siellä, valitse Näytä-valikosta Työkalupaletti (kuva 1) tai käytä näppäinyhdistelmää (ctrl/cmd + alt + K). Käsittelen tällä oppitunnilla joitakin palettien sisältöjä ja toimintoja.

Kuva 1. Näytä-valikko

 

 

 

 

 

 

Huomaa, että paleteissa olevien merkkien lisääminen ei onnistu, jos olet nuotinkirjoitustilassa (N-painike on tummennettu). Poistu nuotinkirjoitustilasta painamalla N tai esc (kuva 2).

Kuva 2. Nuotinkirjoitustila ja siitä poistuminen.

 

 

 

 

Palettien sisältö tulee näkyviin, kun klikkaat paletin nimen perässä olevaa nuolenpäätä.

Korusävelet-paletti

Korusävelet-paletissa on erilaisia koristenuotteja ja etuheleitä (kuva 3).

Kuva 3. Korusävelet-paletti.

 

 

 

 

Paletissa olevat nuotit ovat vasemmalta oikealle:

  •     Lyhyt etuhele
  •     Pitkä etuhele
  •     Neljäsosa korusävel
  •     16. osa korusävel
  •     32. osa korusävel

Korusävelten lisääminen tehdään niin, että ensin valitaan nuotti klikkaamalla sitä. Tämän jälkeen tuplaklikataan paletissa olevaa korusäveltä tai etuhelettä. Voit myös raahata paletista koristeen halutun nuotin päälle (kuva 4).

Kuva 4. Etuheleen lisääminen.

 

 

 

 

Nuottiavaimet-paletti - klaavin vaihtaminen

Nuottiavaimet-paletin avulla voit vaihtaa klaavia. Paletissa on useita eri klaavivaihtoehtoja. Klaavin muutos eli nuottiavaimen vaihtuminen voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Varmista ensin, että olet poistunut Nuotinsyöttötilasta (katso kuva 2). Valitse ensin tahti, josta vaihtuminen alkaa, klikkaamalla siihen. Avaa Nuottiavaimet-paletti klikkaamalla valikon oikeassa reunassa olevaa nuolenpäätä. Tuplaklikkaa sitä nuottiavainta (klaavia), jonka haluat lisätä. Voit myös raahata hiirellä nuottiavaimen siihen tahtiin, johon haluat lisätä uuden nuottiavaimen.

Kuva 5. Nuottiavaimen lisääminen.

 

 

 

 

Huomaa. Jos tahdissa, johon vaihdat nuottiavaimen on nuotteja, transponoi ohjelma nuotit uuteen sävelalaan.

Sävellajimerkinnät-paletti - sävellajin vaihtaminen

Etumerkinnät-paletti sisältää 15 eri sävellajimerkintää. Paletin avulla on mahdollista muuttaa etumerkintää toisin sanoen tehdä tilapäisiä sävellajinvaihdoksia. Etumerkinnän muuttaminen voidaan tehdä raahaamalla uusisävellaji paletista haluttuun tahtiin tahtilajimerkintöjen tapaan (katso seuraava, kuva 6 ). Sävellajin muuttaminen säilyttää tahdissa olevien aikaisempien nuottien sävelkorkeudet.

Tahtilajimerkinnät-paletti - tahtilajin vaihtaminen

Tahtilajien vaihtaminen voidaan tehdä vain raahaamalla Tahtilajimerkinnät-paletista sopiva tahtilaji haluttuun kohtaan (kuva 6).

Kuva 6. Tahtilajin asettaminen.

 

 

 

 

Tahtiviivat-paletti

Tahtiviivat-paletin avulla voidaan vaihtaa tahtiviivoja ja lisätä kertausmerkit. Tahtiviivojen vaihtaminen tapahtuu siten, että ensin klikataan sitä tahtiviivaa viivastossa, joka halutaan muuttaa. Tämän jälkeen kaksoisklikataan tahtiviivat-paletissa tahtiviivaa, joka halutaan lisätä. Vaihtoehtoisesti voit raahata tahtiviivat-paletista haluamasi tahtiivan ja pudottaan sen haluamaasi paikkaan samaan tapaan kuin vaihdettiin tahtilajin osoitusta (kuva 6).

Viivat-paletti

Viivat-paletti sisältää eri tarkoituksiin käytettäviä merkintöjä (kuva 7). Kaikki merkinnät voidaan raahata paletista partituuriin haluttuun kohtaan. Merkinnät voidaan lisätä myös näppäinkomennoilla.

Kuva 7. Viivat-paletin sisältö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legato-kaari asetetaan nuotteihin siten, että ensin valitaan kaaren alkupisteen nuotti ja painetaan tämän jälkeen S (kuva 8.). Ohjelma valitsee kaaren päätepisteeksi oletusarvoisesti seuraavan nuotin. Päätepistettä voidaan siirtää nuotista toiseen painamalla shift pohjaan ja tämän jälkeen painamalla nuolinäppäintä. Kaari liikkuu vapaasti, jos ei paineta shift-painiketta alas. Ennen kaaren liikuttamista tuplaklikkaa kaarta. Kaareen ilmestyy tämän jälkeen muokkausneliöt (kuva 8). Paina shift alas ja nuoli oikealle. Kaaren loppupää siirtyy täsmällisesti nuotista toiseen.

Kuva 8. Kaaren lisääminen.

 

 

 

 

Kaaren muotoa voi muuttaa liikuttamalla kuvassa 8 näkyviä neliöitä. Kaaren saa pois painamalla ensin esc-painiketta, joilloin kaaren editointineliöt häviävät. Paina tämän jälkeen Delete (kannettavissa fn + Pyyhi).

Viivat-paletissa olevia merkkejä voi myös raahata hiirellä haluttuun paikkaan.

Palkin ominaisuudet -paletti

Palkin ominaisuudet -paletti sisältää erilaisia tapoja kirjoittaa nuottien palkit (kuva 9). Yleensä automaattinen palkinkirjoitus on päällä, jonka merkkinä on A (kuva 9). Joskus on kuitenkin tarpeen muuttaa palkitusta.

Kuva 9. Palkin ominaisuudet -paletti.

 

 

 

Palkin ominaisuudet -paletissa eri merkit ovat (vasemmalta oikealle): palkin alussa, palkin keskelle, ei palkkia ja automaattinen palkki. Palkin muuttaminen tapahtuu niin, että ensin valitaan nuotti tai nuotit (pidä shift pohjassa ja tee valinta). Kaksoisklikkaa valinnan jälkeen paletissa haluamaasi palkitustapaa (kuva 10).

Kuva 10. Palkin muuttaminen.

 

 

 

 

Olen tällä oppitunnilla käynyt läpi joitakin palettien ominaisuuksia. Muiden palettien toiminta on hyvin samantapaista kuin edellä esitettyjen palettien ja tästä syystä en ole niitä käynyt tässä läpi tämän enempää.

Seuraavaksi tutustutaan Luo-valikkoon. Siirry seuraavaan oppintuntiin tästä: Luo-valikko.

Sivun alkuun

Siirry seuraavalle oppitunnille: Luo-valikko.

Katso myös

MuseScoren Luo-valikko
Musescore - Aloitus
Musescore - Esimerkkisävellys
Musescore - Nuottien syöttö
Musescore - Oppitunnit
Musescore - Paletit ja niiden toiminta
Musescore - Pikakomennot
Musescore-opas