EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Mikserit, osa 1 - Mikä on mikseri?

Kirjoittanut Juha Sipilä | 20.01.2013

Mikseri on yksi audiotekniikan keskeisimmistä työkaluista. Miksereitä on lukematon määrä erilaisia, erikokoisia, ja eri käyttötarkoituksiin tehtyjä. Pienimmillään se voi olla esimerkiksi syntetisaattorin signaalitiessä oleva äänigerenaattorien summamikseri, laajimmillaan taas äänitysstudion suuri konsoli. Tämä artikkeli keskittyy äänitys- ja miksauskäyttöön tarkoitetun mikserin toimintojen ja rakenteen tarkasteluun.

Lähestulkoon kaikki mikserit rakentuvat samojen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Aina 1980-luvulle saakka kaikki mikserit perustuivat analogiseen elektroniikkaan. Analogisessa mikserissä signaalia reititetään ja muokataan vaihtosähkönä. Tämä asettaa omat rajoituksensa muun muassa säätimien sijoittelulle. Audiosignaalin laadun kannalta on edullista sijoittaa säätimet samaan järjestykseen kuin signaalitiessä, jolloin myös signaalitie pysyy mahdollisimman lyhyenä. Tämän seikan vuoksi analogiset mikserit ovat rakenteeltaan hyvin paljon toistensa kaltaisia, ja niinpä yhden mikserin hallinta auttaa ymmärtämään nopeasti myös muiden miksereiden käyttöä.

Kaikki analogiset mikserit ovat rakenteeltaan hyvin paljon toistensa kaltaisia. Niinpä yhden mikserin hallinta auttaa ymmärtämään nopeasti myös muiden miksereiden käyttöä.

Myös monet digitaaliset mikserit ja niiden ohjelmistoversiot noudattavat säätimien sijoittelun suhteen samoja periaatteita kuin analogiset edeltäjänsä. Digitaalimikserissä audio ei kulje vaihtosähkösignaalina, vaan sitä käsitellään numeerisessa muodossa bitteinä. Tämän johdosta digitaalisessa mikserissä säätimet voitaisiin sijoitella täysin vapaasti halutulla tavalla, ja luoda vaikkapa kokonaan uudenlainen käyttöliittymä. On kuitenkin varmasti järkevää pysytellä perinteikkäämmässä käyttöliittymässä. Tällä tavoin käyttäjien ei tarvitse opetella jokaisen mikserin käyttöä erikseen, vaan uuden mikserin käyttöönotto sujuu luontevasti ja helposti.

Kuvat

Klikkaa suuremmaksi

Katso myös