EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Reason, Subtractor

Kirjoittanut Kalle Kaunisto | 01.09.2014

Subtractor on Reasonin syntetisaattoreista yksinkertaisin ja perinteisin. Sen nimi juontaa juurensa termistä "subtractive", joka äänisynteesissä tarkoittaa taajuuksien suodattamista äänestä sen muokkaamiseksi. Subtractorissa on kaksi oskillaattoria, joissa molemmissa on 32 erilaista aaltomuotoa. Äänen muokkaamiseen laitteesta löytyy myös muun muassa kaksi filteriä, kaksi matalataajuusoskillaattoria (LFO), kohinageneraattori (Noise), sekä verhokäyrät (envelope) äänenvoimakkuudelle ja filterille.

Äänen muokkaaminen Subtractorissa

 

Reasonin mukana tulee monia valmiita soundeja Subtractorille. Näitä valmissoundeja (patch) kannattaa tutkia ja kokeilla. Soundit on perinteisesti jaettu omiin alalajeihinsa. Niitä pääsee selaamaan painamalla Subtractorin vasemmasta yläkulmasta löytyvää näyttöä:

 

Luova muusikko muokkaa tietenkin soundejannsa myös itse. Subtractorissa on tätä varten tehokkaat työkalut ja sen käyttö on myös oiva keino opiskella äänisynteesin perusteita.

 

Oskillaattorit

 

Syntetisaattorin sydän ovat oskillaattorit, joita Subtractorissa on kaksi kappaletta (Osc 1, Osc 2). Nämä tuottavat Subtractorin perusäänen. Oskillaattoreista voit käyttää yksin ensimmäistä, tai molempia yhdistettynä. Osc 2-tekstin vieressä on neliön muotoinen nappi, josta toisen oskillaattorin voi aktivoida.

 

Oskillaattorit tuottavat eri aaltomuotoja. Vaihtoehtoina ovat tavallisimmat vanhoista analogisyntikoista tunnetut aaltomuodot: saha-aalto (saw), neliöaalto (square), kolmioaalto (triangle), sekä siniaalto (sine). Näiden lisäksi Subtractorissa on omia aaltomuotojaan, jotka on nimetty numeroin 5-32. Eri aaltomuotojen ominaissoundiin voit tutustua yhden oskillaattorin ollessa käytössä Subtractoria soittaen. Jos otat käyttöön kaksi oskillaattoria, voit säätää niiden tasojen suhdetta Mix-säätimellä.

 

Suotimet

 

Oskillaattoreiden oikealla puolella ovat suotimet eli filterit.

Näiden avulla voit muokata syntetisaattorin äänenväriä suuntaan tai toiseen.  Type-valitsin määrittää kummankin suotimen tyypin. Subtractorin suotimet:

 • Low pass filter (LP 12 ja LP 24) eli alipäästösuodin: leikkaa pois ylätaajuuksia 
 • High pass filter (HP 12) eli ylipäästösuodin: leikkaa pois alataajuuksia
 • Kaistanpäästösuodin eli band pass filter (BP 12): suodattaa äänestä pois muut, kuin valitun taajuuden
 • Notch-suodin: leikkaa äänestä pois kapean taajuusalueen, eli toimii päinvastoin kuin kaistanpäästösuodin

 

Resonance-säätimellä voit korostaa suotimen valitun leikkauskohdan taajuuksia. Filterien toiminnan ymmärtää parhaiten kokeilemalla - rohkeasti tutustumaan!


Verhokäyrät

Sekä filterille että voimakkuudelle on oma verhokäyränsä (envelope). Amp Envelope ohjaa vahvistinta, eli äänenvoimakkuutta ja Filter Envelope suotimen toimintaa. Verhokäyrän ohjaimet ovat A, D, S ja R eli attack, decay, sustain ja release.

 • Attack: nousuaika huipputasolle, eli esimerkiksi vahvistinta ohjatessa kuinka nopeasti ääni syttyy
 • Decay: pitoaika huipputasolla
 • Sustain: taso, jolle käyrä laskee huipputason jälkeen
 • Release: vaimentumisaika äänen loppumisen jälkeen. Mikäli käytät MIDI-koskettimistoa, vahvistinta ohjatessaan tämä säädin määrittää, kuinka pitkään ääni soi vielä koskettimen nostamisen jälkeen.

 

Amp Envelopea käyttämällä saat esimerkiksi hitaan voimistumisen (crescendo) nostamalla A-säädintä ylös. Jos haluat luoda äänelle luonnollisen jälkisoinnin, kokeile nostaa R-arvoa. Samanlaista käyrää voi tehdä myös suotimelle käyttämällä Filter Envelopea. Kokeile vaikka nostaa Filter Envelopen attackia, niin kuulet miten suotimen verhokäyrä vaikuttaa ääneen.

 

LFO

Yksi hyvä muokkauskeino synasoundeille on LFO eli Low frequency oscillator tai suomeksi matalataajuusoskillaattori. Se tuottaa matalaa, kuuloalueen alapuolella olevaa taajuutta, jolla voi moduloida ääntä. Rate määrittää LFO:n värinän nopeuden ja Amountista säädetään kuinka paljon LFO:n halutaan vaikuttavan. Vasemmalla näkyvät LFO:n värinän aaltomuodot, joita voi vaihdella Waveform-painikkeesta. Oikealla puolella aaltomuodoista määritellään mihin LFO vaikuttaa.

 • Osc 1,2: LFO värisyttää oskillaattoreiden virettä, syntyy vibrato
 • Osc 2: LFO muuttaa vain 2. oskillaattoria
 • F. Freq: suotimen rajataajuus muuttuu, syntyy kitaristeille tuttu wah-tyyppinen efekti
 • FM: LFO muokkaa taajuusmoduloinnin tasoa
 • Phase: muokkaa oskillaattoreiden vaihetta
 • Mix: vaikuttaa oskillaattoreiden tasojen väliseen suhteeseen

 

Kokeile rohkeasti LFO:n eri mahdollisuuksia! Mikäli äänisynteesi ei ole entuudestaan tuttua, Subractorin käyttö kannattaa aloittaa käyttämällä vain yhtä oskillaattoria ja kokeilemalla neljää perusaaltomuotoa (saha- neliö-, kolmio sekä siniaalto). Kun nämä perusasiat alkavat tuntua tutuilta, siirry rohkeasti kokeilemaan laitteen muita toimintoja ja käyttämään myös kahta oskillaattoria.

Katso myös