EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Reason, mikseri

Kirjoittanut Kalle Kaunisto | 12.08.2014

Mikserinäkymä muistuttaa ulkonäöltään ja toimintaperiaatteeltaan monen muun äänityöaseman miksausikkunaa. Se koostuu raitakohtaisista kanavalohkoista sekä master-lohkosta. Mikserinäkymä on Reasonissa verrattaen uusi ominaisuus, sillä se on audioraitojen tavoin lisätty ohjelmaan vasta 6-version ja Record-ohjelman integraation myötä.

Mikserin kanavalohko

 

Mikserinäkymään syntyy kanavalohko aina, kun luodaan soitin- (Instruments) tai audio-raita.

 

Mikseriin on mahdollista myös luoda ohjelmien sisäisiä väyliä (Bus), jotka toimivat ryhmäraitoina. Tällainen ryhmäraita luodaan avaamalla kanavalohkon alalaidasta raidan ulostulovalikko (Output) ja painamalla "New Output Bus..." Sama toiminto saadaan aikaiseksi myös valitsemalla raita aktiiviseksi ja painamalla pikakomentoa Ctrl/Cmd + G.

Mikserinäkymässä luodut ryhmäraidat reitittyvät oletusarvoisesti master-ulostuloon.

 

Selostus Reasonin mikserin kanavalohkon osista löytyy Mikserin lohkorakenne -artikkelista kohdasta Kanavalohko: (linkki artikkeliin)

 

Master-lohko

Reasonin mikserninäkymän master-lohko muistuttaa yksittäistä kanavalohkoa. Master-lohkossa tehdyt säädöt vaikuttavat kaikkien kanavalohkojen toistamaan ääneen. Poikkeuksen tavalliseen kanavalohkon ulkoasuun tekevät master-lohkon kompressori sekä kanavan alaosasta löytyvä mittarointiosio.

 

Master-kompressori

Kompressori perinteisillä säädöillä. Yksinkertainen ja tehokas työkalu, jota kannattaa käyttää esimerkiksi masterointityössä sekä valmiiseen miksaukseen viimeisen "loppusilauksen" lisäämiseen.

 

Mittarointiosio

 • Liukusäädin: Määrittää projektin lopullisen kokonaistason, joka viedään myös valmiisiin käännettyihin äänitiedostoihin.
 • Liu'un vasemmalla puolella oleva mittari näyttää masterlohkon tasoa.
 • Reset-painike nollaa mittarin ja poistaa mahdolliset 0dB tason ylittäneet piikit ja niistä johtuvan varoitusvalon
 • Mode-painike määrittää, mitä asteikkoa mittari käyttää
  • Vaihtoehtoja ovat VU, Peak ja PPM
 • Mustan mittariruudun alapuolella sijaitseva spektripainike avaa näytön master-lohkon taajuussisällöstä. Master-lohkon spektripainike ei tavallisen kanavalohkon alkupäässä sijaitsevasta painikkeesta poiketen sisällä taajuuskorjaintoimintoa.
 • Control Room Out määrittää kuunteluvoimakkuuden
  • Tällä säätimellä säädettävä kuuntelu voidaan rakentaa reitittämällä räkkinäkymän master-osion laitteen Control Out eteenpäin erilliselle äänikortin ulostulolleen. Huomaa, että tällainen menettely vaatii ulkoisen äänikortin, jossa on useita ulostuloja.
 • FX Send-, DX Ret, sekä näiden alapuolella sijaitsevat numeropainikkeet mahdollistavat myös master-osion lähtöjen ja paluiden reitittämisen kuunteluun
 • Seq- ja Rack-painikkeet siirtyvät Master-lohkon sekvensseri- ja räkkinäkymiin
 • Näiden alapuolella on vielä painikkeet kaikkien mikserin soolo- sekä mykistystoimintojen kumoamiseen samanaikaisesti sekä master-lohkon tason lasku (-20dB)

Katso myös