EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Prosessointi, osa 8 - Muut moduloivat efektit (phaser ja tremolo)

Kirjoittanut Juha Sipilä | 09.02.2014

Viiveaikaa moduloimalla saadaan aikaiseksi chorus- ja flanger-efektit. Myös phaser ja tremolo ovat moduloivia efektejä, mutta moduloinnin kohteena ei ole viiveaika. Mistä siis on kysymys?

Phaser

Phaser muodostaa kuoppia taajuusvasteeseen aivan kuten flanger. Mutta toisin kuin flangerissa, taajuuskuopat eivät muodosta tasaista kampasuodinta, eikä phaser muuta signaalin virettä.

Phaserissa käytetään kokopäästösuodinta (Allpass Filter), joka ei siis suodata mitään taajuuksia vaan päästää koko audiokaistan lävitseen. Sen sijaan kokopäästösuodin aiheuttaa signaalin vaihevasteeseen muutoksia, kuten muutkin suotimet. Kun alkuperäinen ja suodatettu signaali summataan, on tuloksena vastavaiheisten taajuuksien vaimeneminen.

Säätämällä suodatetun ja alkuperäisen signaalin välistä balanssia (Dry/Wet, Depth) voidaan vaikuttaa taajuuskuoppien syvyyteen. Moduloimalla suotimen taajuutta jaksollisesti matalataajuusoskillaattorilla (Low Frequency Oscillator, LFO), saadaan taajuuskuopat liikkumaan taajuusakselilla edestakaisin.

 

Phaserin ja flangerin erot

Myös viive (johon flanger perustuu) toimii kokopäästösuotimena. Se viivästää signaalin kaikkia taajuuksia saman verran, mutta ei muuta taajuusvastetta. Vasta kun viivästetty ja alkuperäinen signaali summataan syntyy taajuusvasteeseen kuoppia ja korostumia. Kuopat syntyvät taajuuksille jotka ovat summatuessaa vastavaiheessa.

Taajuuksien vaihe-erot syntyvät jaksonajasta, joka on taajuuden käänteisluku. Esimerkiksi 100 Hz taajuudella tapahtuu sata edestakaista värähdystä sekunnissa. Sekunnin aikana tapahtuu 100 edestakaista värähdysjaksoa, joten jaksonaika on silloin 1/100 sekuntia eli 10 millisekuntia. Jos myös viiveaika on 10 ms, viivästyy 100 Hz signaali yhden jaksonajan verran. Suora ja viivästynyt signaali on silloin myötävaiheessa, ja summasignaaliin syntyy korostuma 100 Hz taajuudella. Vastaavasti 50 Hz taajuudella jaksonaika on 20 ms, jolloin 10 ms viive aiheuttaa 180° vaihe-eron eli vastavaiheisuuden. Tällöin siis summasignaaliin syntyy vaimentuma 50 Hz taajuudelle.

 

 

Phaserin parametrit

Phaserin signaalitie muodostuu sarjasta kokopäästösuotimia (Allpass Filter). Jokainen suodin muodostaa vaihevasteeseen kuopan. Suotimien määrää signaalitiessä pystyy yleensä vaihtamaan Stages- tai Poles-parametrilla.

Speed/Rate/Frequency -parametri säätää matalataajuusoskillaattorin (Low Frequency Oscillator, LFO) taajuutta. LFO moduloi suotimien rajataajuuksia, ja näin parametri vaikuttaa siis moduloinnin nopeuteen.

LFO Amount / Freq Range -parametri säätää matalataajuusoskillaattorin modulointisignaalin voimakkuutta, eli moduloinnin määrää. Suuremmilla arvoilla taajuusvasteeseen syntyneet kuopat liikkuvat edestakaisin suuremmalla taajuusalueella.

Feedback/Resonance on takaisinsyötön määrä. Sitä käyttämällä taajuuskuopat syvenevät ja efekti voimistuu.

Dry/Wet (tai Mix) säätää kuivan ja prosessoidun signaalin välistä balanssia. Kytkettäessä phaser-efekti aux-liitännällä tulee tämän parametrin olla maksimisäädössään 100%. Insert-kytkentää käytettäessä parametrilla säädetään phaser-efektin voimakkuus.

Envelope eli verhokäyrä mahdollistaa suotimien rajataajuuksien moduloinnin signaalilla, joka seuraa äänenvoimakkuuden vaihteluita. Kaikissa phaser-efekteissä ei tätä toimintoa ole, LFO-modulointi on paljon yleisempi.

 

Seuraavalla videolla esitellään Ableton Liven Phaser-plugarin parametreja.

 

Esimerkkejä phaser-efektin käytöstä

Styx - "Babe" (sähköpiano)

"Babe" iTunes-palvelussa:

https://itunes.apple.com/us/album/styx-greatest-hits/id132692

 

Jean Michel Jarre - "Oxygene II" (jouset)

"Oxygene II" iTunes-palvelussa:

https://itunes.apple.com/us/album/oxygene/id400850982

 

Tremolo

Tremolo on hyvin yksinkertainen prosessori, joka aiheuttaa äänenvoimakkuuden jaksollisen vaihtelun.  Analoginen tremolo toteutetaan jänniteohjatulla vahvistimella (Voltage Controlled Amplifier, VCA), jota ohjataan eli moduloidaan matalataajuusoskillaattorilla (Low Frequency Oscillator, LFO). LFO tuottaa yleensä kolmioaaltoa, eli tasaisella nopeudella jaksollisesti vaihtelevaa jännitettä. Tämän ohjausjännitteen kasvaessa vahvistin avautuu ja päästää äänen läpi. Vastaavasti ohjausjännitteen pienentyessä vahvistin vaimentaa ääntä, ja mahdollisesti sulkeutuu kokonaan pienimmillä ohjausjännitteillä. Tämä saa aikaan säksättävän äänenvoimakkuuden vaihtelun, jonka tiheyttä voidaan säätää LFO:n taajuudella.

 

Esimerkkejä tremolo-efektin käytöstä

Yksinkertaisesta rakenteestaan johtuen tremolo oli aikoinaan yleinen efekti monissa kitaravahvistimissa. Muun muassa seuraavien kappaleiden kitaroissa on käytetty tremoloa:

 

Ry Cooder - "Feelin' Bad Blues"

"Feelin' Bad Blues" iTunes-palvelussa:

https://itunes.apple.com/us/album/crossroads-original-motion/id293846205

 

One O'Clock Humph - "Tomorrow"

"Tomorrow" iTunes-palvelussa:

https://itunes.apple.com/hk/album/mambo-gumbo/id538623432

 

Bruce Springsteen - "Born To Run"

"Born To Run" iTunes-palvelussa:

https://itunes.apple.com/us/album/born-to-run-30th-anniversary/id310730204

 

Autopanorointi

Tremolo-efektiä hieman monipuolistamalla siitä saadaan autopanorointi. Siinä kummallekin kanavalle (vasen ja oikea) tarvitaan oma jänniteohjattu vahvistin. Niitä ohjataan samalla matalataajuusoskillaattorilla (LFO) siten, että LFO-signaalin polariteetti käännetään toisessa kanavassa. Tällöin LFO-signaalin jännitteen kasvaessa toisen kanavan vahvistin avautuu, mutta polariteetin kääntö aiheuttaa toisen vahvistimen ohjausjännitteen pienentymisen, jolloin tämä vahvistin sulkeutuu. Kun vahvistimien ulostulot reititetään vasempaan ja oikeaan kanavaan, saadaan signaali liikkumaan stereokuvassa kanavien välillä. Oheisessa kuvassa on autopanoroinnin lohkokaavio.

 

Seuraavassa videossa on esitelty tremolon ja autopanoroinnin perusparametreja.

 

Seuraavasta linkistä voit ladata SupaPhaser-plugarin (PC & OSX, VST, AU). Plugarin saa ladata donationware-periaatteella, eli käyttäminen on ilmaista mutta tekijät toivovat saavansa vapaaehtoisen lahjoituksen työstänsä.

http://bram.smartelectronix.com/plugins.php?id=1

Katso myös