EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Noteflight-ohjeistus

Kirjoittanut Konstamikko Korhonen | 29.01.2013

Noteflight on selainpohjainen nuotinkirjoitusohjelma. Ilmaisversiossa on muutamia rajoitteita kuten se että siinä ei voi olla tallennetuna kuin 10 kappaletta kerrallaan ja instrumenttikohtainen voimakkuuden säätö ei ole käytössä. Ilmaisversiolla voi kuitenkin kirjoittaa kokonaisen kappaleen nuotit ongelmitta. Tässä oppaassa käydään läpi kaikki tärkeimmät ja hyödyllisimmät noteflightin ominaisuudet ja opetellaan käyttämään niitä esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Aloitus

Noteflightin käyttö vaatii rekisteröitymisen. Tämä onnistuu menemällä http://www.notefligth.com ja painamalla etusivulla näkyvää ”Sign up now”. Rekisteröidyttyäsi kirjaudu uusilla tunnuksilla sivulle.

Nyt olet omalla etusivullasi. Alkuun päästäksesi napsauta hiiren osoittimella ikkunan yläreunassa vasemmalla olevaa painiketta ”New Score”.

Nyt ruudulla näkyy neljän tahdin mittainen tyhjä nuottiviivasto kahdelle instrumentille. Ensimmäiseksi kannattaa valita instrumenttien määrä ja tyyppi, sävellaji sekä tahtilaji. Valitaan ensin yksi viivasto viemällä hiiren osoitin viivaston vasemmalle puolelle, jolloin siinä näyttäytyy kunkin viivaston kohdalla oma oranssin värinen palkkinsa, ja painetaan ylimmän viivaston palkkia. Sitten valitaan ylhäältä oikealta Staff-valikosta kohta ”Change Instrument”.

Näytölle avautuu pienempi ikkuna, missä on lista instrumentteja.

Listan vieressä oikealla on Play-painike, millä voi esikuunnella kunkin instrumentin ääntä. Valitaan tässä tapauksessa piano, sillä ilmaisversiossa ei ole mahdollisuutta valita laulua. Instrumenttivalikon oikealla puolella voidaan valita kyseisen instrumentin vireisyys, sekä vaihtaa sen oktaavialaa. Tässä tapauksessa ei muuteta näistä mitään. Sen sijaan näiden valitsimien alta voidaan muuttaa nuotissa näkyvän viivaston nimeä. Vaihdetaan piano-instrumentin nimeksi Laulu ja lyhennykseksi L. Seuraavaksi tehdään sama toiselle riville, mutta valitaan instrumentiksi ”Bass” eli basso. Voit antaa tälle raidalle nimen Basso ja lyhenteen B. Jos ei haluta, että instrumenttien nimet näkyvät nuottviivastojen edellä, valitaan rasti pois kohdasta ”Use instrument name”.

Tässä kohtaa katsotaan miten tallentaminen tapahtuu. Perusnäkymän oikeassa yläreunassa on erilaisia valikkonäppäimiä. Näistä ensimmäisestä "file"-valikosta löytyy kohta "save".

Sitä painaessasi sen hetkinen projekti tallentuu omalle Noteflight-käyttäjätunnuksellesi ja kun seuraavan kerran avaat noteflightin, näkyy tallennetut projektit omalla etusivullasi.

Nuotinkirjoitus

Sitten itse nuotin kirjoitukseen. Nuotit asetellaan Noteflightissä hiiren osoittimella. Ensin napsautetaan kohtaa, johon nuotti halutaan kirjoittaa. Valitaan ensimmäinen tahti, jolloin tahdin alussa alkaa vilkkua hieman yli viivaston korkuinen viiva. Se on kursori. Nuotin kirjoittaminen onnistuu aina vain kursorin eteen napsauttamalla. Kun hiiren vie kursorin eteen, viivastolla näkyy nuotti siinä kohtaa missä hiiri korkeussuunnassa on. Napsauttamalla nuotti piirtyy viivastolle. Kun nuotti on valittuna, aukeaa viereen pieni muokkausikkuna.

Ylimpänä on ylennys-, alennus- ja palautusmerkkien nappulat sekä nuotin - tai tauon ollessa valittuna myös tauon - pituuden muuttamista varten nappulat. Alhaalla oikealla on punainen roskakorin kuva, jolla voi poistaa nuotin. Tämän voi tehdä myös delete- tai backspace-näppäimellä.

Kirjoitetaan seuraavaksi Kaksipa poikaa -kappaleen laulumelodia ylemmälle viivastolle. Jos napsautat nuotin väärälle sävelkorkeudelle, voit korjata sitä nuolinäppäimillä ylös- tai alaspäin etumerkkien mukaisessa asteikossa. Tahteja tulee lisää aina yksi kerrallaan sitä mukaan, kun kirjoitat viimeisimmän tahdin täyteen. Voit myös lisätä tahteja viemällä hiiren osoittimen nuottisatsin yläpuolelle, jolloin tahtiviivojen päälle ilmestyy pienet + -merkit.

Niitä painamalla syntyy kyseisen tahtiviivan erottamien tahtien väliin uusi tahti.

Kun olet kirjoittanut neljä tahtia melodiaa, tehdään kertausmerkki. Tämä tapahtuu napsauttamalla haluttua tahtiviivaa, jolloin viereen aukeaa pieni muokkausikkuna, jossa on erilaisia tahtiviivoja. Valitaan niistä kertausmerkkiviiva.

Sitten jatketaan melodiaa. Nyt voidaan opetella käyttämään näppäinkomentoja nuotinkirjoittamisen helpottamiseksi. Painamalla VAIHTO 8 tai VAIHTO 9 (kuin kirjoittaisit sulkumerkkejä), valitun nuotin aika-arvo lyhenee tai pitenee (VAIHTO 8 lyhentää, VAIHTO 9 pidentää).

Kun seuraavakin neljän tahdin osuus on kertaalleen kirjoitettu, tehdään taas kertausmerkki. Tällöin täytyy tehdä myös kertausmerkki viidennen tahdin alkuun. Tämä tapahtuu painamalla neljännen tahdin jälkimmäistä tahtiviivaa (joka siis on jo kertausmerkki) ja valita sen viereen avautuvasta tahtiviivavalikosta oikeanlainen kertausmerkki.

Sitten lisätään loppuun 1. ja 2. maali. Nyt perehdytään enemmän nuotinmuokkausikkunan alareunassa olevaan ensimmäiseen välilehteen.

Napsauttamalla aksenttimerkin näköistä painiketta nuotinmuokkausikkunan alareunassa, avautuu Symbols-osio. Valitaan sieltä vasemmalta oikealle luettuna kahdeksas painike, "Repeat Ending". Muista, että tällöin täytyy olla kyseinen tahti tai joku osa tahdista valittuna. Sitten tehdään kertausmerkin perään kappaleen lopun mukainen nuotinnus ja samalla tavalla tehdään myös siihen tahtiin "Repeat Ending" -merkki.

Ohjelma ei tunnista automaattisesti sitä, että sen pitäisi olla järjestyksessä toinen maali, joten joudumme muuttamaan numerointia itse. Kaksoisnapsauttamalla numeroa, voit muokata sitä. Lopuksi poistetaan ylimääräiset tahdit lopusta, jos niitä on.

Seuraavaksi kirjoitetaan yksinkertainen bassostemma. Tässä esimerkissä tehdään vaihtobasso puolinuotein, mutta voit soveltaa taitojesi mukaan myös monimutkaisemman bassostemman. Nuotinkirjoitus tapahtuu edelleen samalla tavalla, mutta nyt vain eri riville ja eri nuottiavaimelle.

Kun nuotit on kirjoitettu, voidaan lisätä muutamia esitysmerkintöjä. Ensinnäkin valitaan kappaleelle tempo ikkunan vasemmasta alareunasta. Alapalkissa vasemmalta oikealle toistopainikkeen vieressä sijaitsee tempovalitsin. Valitaan ensin, minkä mittaiselle nuottiarvolle isku lasketaan painamalla tempoluvun vieressä olevaa nuotin kuvaa. Tällöin avautuu valikko jossa on eri aika-arvoja. Tässä tapauksessa kannattaa valita puolinuotti.

Sitten maalataan tempoluku ja kirjoitetaan tilalle 76 ja painetaan enter. Tempoa voi muuttaa myös heti luvun oikealla puolella olevista nuolipainikkeista. Muista, että kun valitset tempoa koko kappaleelle, mitään tahtia tai nuottia ei saa olla valittuna, sillä muutoin tempon muutos vaikuttaa vain valittuun/valittuihin tahteihin. Tämän voi varmistaa napsauttamalla ensin tyhjää kohtaa nuotissa ja sitten vasta valita tempo.

Nuottieditori

Sitten lisätään melodialle paino jokaisen tahdin ensimmäiselle nuotille käyttämällä aksenttimerkkiä. Valitaan nuotti, avautuu nuotinmuokkausikkuna, sieltä valitaan taas aksentin näköinen välilehti ja tältä välilehdeltä ensimmäinen eli aksenttimerkki.

Samaisesta valikosta löytyy myös muita hyödyllisiä merkkejä, kuten staccato, tenuto, segno- ja coda-merkit, hele-merkki, ynnä muuta. Kokeile vapaasti.

 

Aksenttimerkkivälilehdestä seuraavalla välilehdellä on erilaisia nuottityylejä. Jos haluat muuttaa kappaleen kaikki nuotit salmiakkinuoteiksi, valitse ensin koko nuotti napsauttamalla ylimmän rivin ensimmäistä nuottia ja sitten VAIHTO-näppäin pohjassa alimman rivin viimeistä nuottia, ja sitten napsauttamalla nuottityylivälilehdestä seitsämättä kohtaa eli salmiakkinuottia. Nyt kaikkien nuottien päät muuttuivat salmiakin muotoisiksi.

Saat perinteiset pallot takaisin näkyviin painamalla ensimmäistä kohtaa eli pallonuottia. Tästä välilehdestä kenties hyödyllisin on nuottien varsien suunnan muuttamispainikkeet. Nämä ovat toisiksi viimeisin ja viimeisin kohta alemmalla rivillä.

Seuraava välilehti, jota symboloi crescendo-merkki on taas täynnä hyödyllisiä merkkejä. Tehdään nyt nk. svellari eli neljän tahdin mittainen crescendo-diminuendo. Valitaan kaksi ensimmäistä tahtia ylemmältä riviltä napsauttamalla ensimmäisen tahdin ensimmäistä nuottia ja sitten VAIHTO-näppäin pohjassa toisen tahdin viimeistä nuottia. Sitten valitaan kolmannelta välilehdeltä ensimmäinen merkki eli visuaalinen crescendo-merkki. Kun nuotit on kirjoitettu käyttäen osittain ala-apuviivoja, on tekemämme crescendo-merkki nyt hieman alimpien nuottien kanssa päällekäin. Korjataan asia valitsemalla itse crescendo-merkki (ja vain se, tarkista ettei mitää muuta ole valittuna eli oranssin värisenä) ja raahataan sitä hiiren osoittimella hieman alaspäin. Sitten tehdään kolmannelle ja neljännelle tahdille diminuendo. Valitaan taas kaksi tahtia ja kolmannelta välilehdeltä tällä kertaa crescendo-merkin alapuolelta diminuendo-merkki. Todennäköisesti sitäkin pitää siirtää vähän alaspäin.

Kolmannelta välilehdeltä löytyy myös muita hyödyllisiä nuotinkirjoitusmerkkejä. Kokeile vapaasti.

Sanoitus

Sitten kirjoitetaan sanat kappaleeseen. Ensin valitaan nuotti, jonka kohdalta sanoja aletaan kirjoittaa ja sitten yläoikealta score-painikkeen alta löytyvästä valikosta ensimmäinen kohta "Lyrics".

Vaihtoehtoisesti voi nuotin valittuaan painaa CTRL L, jolloin nuotin alapuolelle ilmestyy kirjoituskursori. Väliviiva-näppäintä tai välilyöntiä painettaessa kursori siirtyy järjestyksessä seuraavan nuotin alapuolelle. Tällä tavoin voit rytmittää sanat oikeiden nuottien kohdalle. Poistetaan nyt crescendo- ja diminuendo-merkit, jotta sanat mahtuvat paremmin rivien väliin.

 

Viimeistely

Kun kappale on valmis, viimeistellään se vielä lisäämällä nimi, säveltäjä ja sanoittaja. Jos olet jo tallentanut kertaalleen kappaleesi, sen nimi on silloin tallennushetkellä annettu nimi. Säveltäjän ja sanoittajan nimet voit muuttaa nuotin yläreunoissa olevista "(Lyricist)" ja "(Composer)". Kun napsautat toista, voit kirjoittaa siihen taiteilijan nimen. Lisää kappaleen tietoja voit muokata yläoikealta file-valikon alimmasta kohdasta "Score Information...".

Tällöin avautuu keskelle näyttöä ikkuna, jonka avulla voit muokata kappaleen nimeä, säveltäjää, tekijänoikeuksien haltijaa, kuvausta ja "tageja" eli eräänlaisia merkkauksia.

Nämä merkkaukset toimivat siten, että voit kirjoittaa siihen kappalettasi kuvaavia sanoja kuten vaikka sanat "kansanlaulu", "finnish" ja "harjoittelu". Kun sitten julkaiset kappaleen muiden noteflightin käyttäjien nähtäväksi, voivat he löytää kappaleesi kirjoittamalla hakupalkkiin jonkun edellämainituista sanoista. Tällä tavoin voit saada näkyvyyttä nuotinnuksellesi.

Nyt nuotti olisi valmis julkaistavaksi. Julkaiseminen tapahtuu yläoikealta valikosta kohdasta Sharing. Täältä voit valita, pidätkö nuottisi vain itsellesi näkyvissä vai julkaisetko sen muiden nähtäväksi. Ylin vaihtoehto pitää nuotin henkilökohtaisena, toiseksi ylin vaihtoehto on valittavissa vain maksullisessa crescendo-versiossa, kolmas vaihtoehto julkaisee nuotin muiden nähtäväksi. Kolmannessa vaihtoehdossa voi valita, voiko muut käyttäjät vain etsiä vai myös editoida nuottiasi. Muista, että jos teet nuotinnusta jostain valmiista kappaleesta, kuten tässäkin esimerkissä, tarkista tekijänoikeudet jakaessasi nuottia muille.

Katso myös