EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Sibelius 7.5, File-valikko

Kirjoittanut Matti Ruippo | 25.03.2013

File-valikko sisältää tallentamisen työkalut sekä joukon ennakkoasetuksia, joilla voi räätälöidä ohjelman toimintaa mieleisekseen. Valikon alussa on tavanomaisia ohjelmatyövälineitä. Niistä tässä yhteydessä käsitellään vain New, joka selvästi eroaa muista ohjelmista. Append-valinnasta eteenpäin käsitellään jo vähän tarkemmin. Ainakin sellaiset komennot, jotka kuuluvat nuotinkirjoittajan arkipäivään, nostetaan esiin.

New

Uusi nuottipohja tehdään New-komennolla. Se avaa Quick Start -ikkunan, jossa on viisi eri vaihtoehtoa:

Learn-välilehdellä on useita oppaita.

Quick Tour johtaa ohjelman kotisivuilla olevaan opasvideoon. Sen avulla voi pikaisesti tutustua ohjelman käytön perusteisiin.
What’s New -video summaa Sibelius 7:n uudet ominaisuudet edellisiin versioihin verrattuna.
Sibelius for Switchers helpottaa Finale-käyttäjiä liikkeellelähdössä.
Online Support johtaa ohjelman tukisivustoille. Sieltä voi etsiä ohjeita tietokannasta, käyttäjäpalstalta ja teknisestä tuesta.
Sibelius 7 Tutorial tarjoaa viisi opastettua harjoituskimppua Sibeliuksen käytöstä.
Sibelius 7 Reference Guide on ohjelman opaskirja, jossa käydään systemaattisesti läpi ohjelman käyttö.
Documentation-palstan What’s New -ohje luetteloi Sibelius 7:n uudet ominaisuudet.

Recent-välilehdellä on luettelo viimeisimmistä työn alla olleista kappaleista. Search-kentässä voi kappaletta etsiä myös nimen avulla.

Import-välilehdellä voi avata nuotin skannausohjelma PhotoScoren ja audion transkribointiohjelma AudioScoren, mikäli ne ovat koneelle asennettuina. Sibelius osaa myös lukea MIDI- ja MusicXML-tiedostoja. Import-komentoa ei välttämättä tarvita, nämä tiedostot avautuvat myös Open-komennolla.

Latest News -välilehdellä tiedotetaan mm. ohjelman uusista päivityksistä.

New Score on se välilehti, jota yleensä käytetään, valitse se nyt.

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan parhaiten soveltuva partituuripohja. Ohjelman myötä tulee kymmeniä valmiita vaihtoehtoja kahteentoista ryhmään jaettuna. Kerran napsauttamalla valitaan partituuripohja seuraavia valintoja varten. Jos napsauttaa kahdesti, avautuu partituuri suoraa kirjoittamista varten C-duurissa ja 4/4-tahtilajissa.

Jos valikoimassa ei ole sopivaa työpohjaa, mutta melkein sopiva, kannattaa valita se ja lisätä tarvittavia instrumentteja. Uusia kokoonpanoja voi myös lisätä valikoimaan, siitä enemmän Export Manuscript Paper -komennon kohdalla.

Tässä kohtaa valitaan harjoittelua varten tyhjä työpohja Blank napsauttamalla sitä kerran.

Ikkunan vasemmassa reunassa on rakennettavan partituurin miniatyyri ja oikealla kokoelma erilaisia valintoja. Ylimpänä on Document Setup, josta valitaan paperikoko ja pysty- tai vaakasuora näkymä.

Rakennetaan ensin partituurin soitinvalikoima. Napsauta Change Instruments…

Find-kentässä voi etsiä haluamaansa soitinta. Sibeliuksen tunnistamista soittimista on valmiiksi tehty valikoimia erilaisia tarpeita varten. Choose from -valikossa kuusi vaihtoehtoa:

All Instruments antaa valittavaksi kaikki yli 600 soitinta, jotka on ohjelmaan määritelty.
Band Instruments listaa puhaltimia suurenkin orkesterin tarpeisiin.
Common Instruments karsii eksoottisimmat valinnat listalta pois. Tämä valikoima on yleensä kaikkein käyttökelpoisin.
Jazz Instruments on kokoelma jazz- ja big band -instrumentteja.
Orchestral Instruments on suuren sinfoniaorkesterin soitinkokoelma.
Orff Instruments viittaa Carl Orffin mukaan nimetyn pedagogiikan käyttämiin soittimiin.
Rock and Pop Instruments on liuta kitaroita, kosketinsoittimia, jne.
World Instruments jakaa soittimia maantieteellisellä perusteella.

Käytä valikoimaa Common Instruments. Ikkunan oikeassa reunassa on Staves in score -kenttä, joka kuvaa partituuriin kerättävää soitinvalikoimaa ja sen järjestystä. Soitin lisätään partituuriin siten, että aktivoidaan soitin ja napsautetaan Add to Score -painiketta. Näppärämpää on pelkästään kahdesti napsauttaa soittimen nimeä. Soitin voidaan poistaa Delete from Score -painikkeen avulla. Kerää partituuriin muutaman soittimen kokoonpano.

Instrumentit tulevat automaattisesti standardiin partituurijärjestykseen. Joskus on kuitenkin syytä muuttaa järjestystä. Se järjestyy siten, että siirrettävä soitin aktivoidaan ja napsautetaan tarpeen mukaan Move Up ja Down -painikkeita. siirtämistä.

Kun harjoituspartituurin soitinvalikoima on valmis, napsauta OK.

House style -valikosta voi valita partituurille erilaisia tyylejä ennalta suunnitelluista ulkoasuista. Nuottikirjasimena on lähtökohtaisesti Opus, muita vaihtoehtoja ovat Helsinki ja käsin kirjoitettua muistuttava Inkpen sekä Reprise. Standardi kirjainkirjasin on Opus- ja Helsinki-nuoteille Plantin, muita ovat Times New Roman, Georgia ja Arial; Inkpenillä ja Reprisellä ovat omat kirjasimensa. Vaihtamalla valinnasta toiseen huomaat, kuinka ulkomuoto vaihtuu vasemman kentän miniatyyrissä.

Standard-ulkoasu sopii tavallisesti nuotinkirjoitukseen. Muita vaihtoehtoja ovat:

 • Jazz, jossa kaikki artikulaatiomerkit kirjoitetaan rivin yläpuolelle, ja kertausmerkeissä on pienet siivekkeet.
 • Keyboard, jossa dynamiikkamerkit ovat rivien välissä keskellä, ja instrumenttinimet puuttuvat.
 • Larger notes on samanlainen kuin Standard, mutta nuottien nupit ovat hieman tavallista suuremmat.
 • Lead sheet on samanlainen kuin Jazz, mutta rivien alussa on tahtiviivat.

Seuraava valinta on tahtiosoitus. Time Signature -kentässä on tavalliset tahtiosoitukset, Other-painikkeen kautta pääsee rakentamaan harvinaisempia vaihtoehtoja.

Pick-up Bar tarkoittaa kohotahtia. Laita valinta kohtaan Start with bar of length. Valikosta voi poimia tarpeellisen määrän aika-arvoja, jotta kohosta tulee sopivan mittainen.

Tempo-kentästä voi valita tempo-osoituksen. Sen voi tehdä Tempo text -valikosta, jolloin ohjelma soittaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Kenttään voi kirjoittaa myös jonkin muun ohjeen. Metronome mark antaa kappaleelle metronomimerkinnän. Numeromerkintä ohittaa annetun tempotekstin, ja ohjelma soittaa sen mukaisesti.

Sävellajit valitaan Key Signature Setup -kentästä. Valikosta haetaan eri etumerkkiryhmät. Kannattaa valita duureista ja molleista oikea vaihtoehto, sillä kromaattisten merkkien kirjoittamissäännöt vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä duuri vai molli.

Viimeisenä on vuorossa Score Information Setup: Title-kentän teksti tulee otsikoksi ensimmäisen sivun ylös ja keskelle. Composer-kentän teksti tulee ensimmäisen sivun ylimmän viivaston yläpuolelle sivun oikeaan reunaa ja Lyricist vasempaan. Copyright tulee ensimmäisen sivun alareunaan keskelle. Create title page luo kappaleelle kansilehden. Other information ei tulostu minnekään, vaan sen tarkoituksena on olla tila omille muistiinpanoille.

 


Append

Append-komennolla voi liittää avoinna olevan tiedoston jatkoksi jonkin toisen tiedoston. Esimerkiksi jokin laaja teos voidaan tehdä osissa ja sitten liittää tiedostot yhteen. Liitettävien kappaleiden kokoonpanot eivät tarvitse olla samat. Sibelius huomauttaa asiasta, mutta yhdistää dokumentit silti.

 


Info

Info-sivun tehtävä on koota yhteen kappaleen tietoja. Siellä voi toki käydä vaikka suomentamassa instrumentin nimen, joka tulostuu stemmojen sivulle. Ensi vaiheissa täällä ei kuitenkaan kannata lähteä tekemään muutoksia.

 


Recent

Recent-sivu kokoaa viimeksi käytettyjä tiedostoja ja kansioita omiin listoihinsa. Viimeisenä avattu on ylimmäisenä. Tiedostoja voi pysyttää listalla siten, että napsauttaa nimen oikealla puolella olevaa nastaa. Tämä kiinnittää tiedoston tai kansion näkymän yläosaan. Oheisessa kuvassa kaksi tiedostoa ja yksi kansio ovat kiinnitettynä nastalla paikalleen.

 


Print

Tulostus toimii Print-sivulta tavalliseen tapaan.

Perusvalintojen lisäksi on käytössä muutama näppärä lisätoiminto:
Print-kentässä voit valita tulostettavaksi joko partituurin (Print full score) tai kappaleen stemmat (Print parts) tai molemmat. Ne stemmat, jotka ovat aktivoituina, tulostuvat. Mikäli siis haluat tulostaa vain joitakin stemmoja, aktivoi vain kyseiset. Esimerkkikuvassa on ensin aktivoitu klarinetin stemma ja sitten cmd/ctrl-näppäimen avulla bassokitara. Myös kopiomäärän voi säätää tarvittaessa.

Settings-kentässä voidaan määrätä, tulostetaanko koko documentti (entire document), vain näkyvissä oleva sivu (current page) vai jotkin tietyt sivut, jotka luetellaan Pages-kentässä (specified range).

Oikolukua varten on kätevää tulostaa nuoteista pienoispartituurit. Valitse Normal-asetuksen tilalle 2 Pages Per Sheet, niin ohjelma tulostaa yhdelle vaakasivulle kaksi nuottisivua.

Tulostimesta riippuen on mahdollista tulostaa sivut kaksipuoleisiksi. Nykyaikaiset tulostimet huolehtivat kaksipuoleisuudesta automaattisesti. Kaksipuoleisuus voidaan toteuttaa myös käsin.

Avaa Duplex Options Settings -kentän yläpuolelta. Ylemmässä kentässä määrittele, tulostuvatko paperit alkuperäisessä (Facing the same way) vai käänteisessä (Turned over) järjestyksessä.

Vaihda sitten yksipuoleisen tulostuksen tilalle Manually Print Both Sides. Aloita tulostus.

Sibelius tulostaa ensimmäisellä kerralla parittomasti numeroidut sivut. Sen jälkeen ohjelma pyytää syöttämään tulosteet uudelleen tulostimeen, käännä sivut, mikäli se on tarpeen. Napsauta OK, jonka jälkeen Sibelius tulostaa kääntöpuolille parilliset sivut.

Collated-valikosta voi valita lajittelun tai sivu kerrallaan -tulostuksen. (Collated/Uncollated)

Scale-komennolla voi tulostettavaa kuva-alaa suurentaa tai pienentää. Yleensä kuitenkin tuloste sovitetaan sivulle sellaisenaan (Fit to paper).

Add-kentässä on neljä vaihtoehtoa. Niitä ei yleensä valita.

 • Date and time footer tulostaa kunkin sivun alareunaan päivämäärän ja ajan. Tästä voi olla hyötyä silloin, kun on käytössä eri versioita samasta kappaleesta.
 • Border piirtää sivun ympärille ohuen mustan linjan. Tätä käytetään, mikäli tuloste tehdään ylisuurelle paperille ja nuotti halutaan leikata irti arkista.
 • Crop marks on tarkoitettu kirjapainon käyttöön. Sivun nurkkiin piirretään rajausmerkit, joiden mukaan julkaisu leikataan oikeaan kokoonsa.
 • View options viittaa ohjelman View-valikkoon. Tuosta valikosta voidaan valita, mitä merkkejä näytetään kuvaruudulla. On tavanomaista, että esimerkiksi sivun ulkoasun muutoksiin liittyvät merkit näytetään kuvassa ja niitä ei haluta tulostaa. Hyötykäyttömahdollisuuksiakin on. Mikäli nuottisivuun on tehty korostusvärillä merkintöjä (Review>Highlight), on ne mahdollista saada mukaan myös tulosteeseen. Valitse silloin View options. Valitse sen jälkeen View-valikon Invisibles-kentästä Highlights ja poista kaikki muut. Tulosteeseen tulee korostusväri mukaan. Harmaasävytulostuksessa korostus näkyy vaalean harmaana.

 

Use OS Dialog avaa Macintosh-ympäristössä perinteisen tulostusikkunan.


Export

Export-sivu tarjoaa hienoja työvälineitä nuottitiedoston siirtämiseksi toiseen ohjelmaympäristöön. Tällaisia sovelluksia ovat:

 • äänitiedosto vaikkapa harjoittelukäyttöön
 • PDF-tiedosto julkaisuja ja jakelua varten
 • korkealaatuinen nuottikuva sivuntaitto-ohjelmaan
 • nuottisivu verkkojulkaisuun
 • nuottidokumentti toiseen nuotinkirjoitusohjelmaan, vaikkapa Finaleen
 • MIDI-nuottitiedosto toiseen musiikkiohjelmaan
 • nuottitiedosto vanhempaa Sibelius-ohjelmaa varten
 • partituurisivu uuden nuotin työpohjaksi

Export Audio

SIbeliuksella tehdyistä teoksista saa helposti hyviä harjoitustaustoja esimerkiksi kuoron tai oppilasorkesterin kotitehtäviä varten. Kuoron eri äänille tai orkesterin soittajille voi räätälöidä sopivan taltion. Esimerkiksi harjoiteltava ääni voidaan taltioida yksinään, miksata muita voimakkaammaksi tai vaikkapa mykistää, joka on tietysti harjoittelijan kannalta vaativin vaihtoehto. Lisäksi taustasta voi tehdä yhden version harjoitustempossa ja toisen esitystempossa.

Ennen harjoitustaustan tekemistä kannattaa valita sopiva tempo View-valikon Transport-panelista (cmd-alt-Y/ctrl-alt-Y). Sen jälkeen avataan mikseri-ikkuna M-kirjaimella. Esimerkkikuvan miksauksessa on huilut ja klarinetit mykistetty kokonaan ja saksofoniryhmän 1. altto säädetty muita voimakkaammalle.

 

Seuraavaksi avataan Export Audio -ikkuna. Playback Configuration -valikosta voi valita soitossa käytetyn sointikirjaston, yleensä käytetään samaa kirjastoa, jolla itse partituurikin on tehty. Kuitenkin on huomattava, että Windows-koneisiin täytyy asentaa ohjelman mukana tulleet Sibelius Sounds -tiedostot, muuten renderointi ei onnistu.

Playback Line -vaihtoehdoista valitaan yleensä Export from start. Näin saadaan tuotua koko kappale tiedostoksi.

Folder-kenttään kirjoitetaan tiedoston nimi ja valitaan tallennuskansio.

Size and Duration ovat valmiiksi sopivat (16 bit ja 44.1 kHz).

Sen jälkeen napsautetaan Export-painiketta ja ohjelma työstää harjoitustiedoston.

Export PDF

PDF-tiedosto (Portable Document Format) on mainio tapa jakaa nuotteja muusikoille vaikkapa sähköpostin liitteinä tai verkkosivun linkkeinä. Tallennusvaihtoehtoja on useita:

 • Score only tuottaa tiedoston partituurista
 • Score and all parts (one file) sisältää partituurin lisäksi kaikki stemmat yhdessä tiedostossa
 • Score and all parts (separate files) tuottaa partituurin ja kaikki stemmat eri tiedostoina
 • All parts only (separate files) tuottaa kaikki stemmat eri tiedostoina
 • All parts only (one file) tallentaa kaikki stemmat yhteen tiedostoon
 • Selection of parts (separate files) antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita jokin tietty stemma tai tietyt stemmat eri tiedostoiksi
 • Selection of parts (one file) antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita jokin tietty stemma tai tietyt stemmat yhdeksi tiedostoksi

Kahdessa viimeisessä vaihtoehdossa valitaan ensin yksi stemma ja tarvittaessa cmd/ctrl-näppäin pohjassa lisää stemmoja.

Filename-kentässä ohjelma ehdottaa valmiiksi tiedostonimeksi partituurin ja stemman nimeä, mutta tiedostonimen voi toki kirjoittaa siihen itse. Save to folder -kenttään voi joko itse kirjoittaa tallennuskansion hakemistopolun tai selata Browse-painikkeen avulla sopiva kansio.

Lopuksi napsautetaan Export-painiketta, ja ohjelma hoitaa loput.

Kuvatiedoston tekeminen

Kuvatiedostoja kannattaa tehdä tätä kautta julkaisuja varten, sillä silloin voidaan siirtää kuvat EPS-tiedostoina. Formaatin etu on sen kaunis skaalautuvuus mihin tahansa kokoon. Haittapuoliakin on: tiedoston tekeminen ei ole niin näppärä tapa siirtää kuva tekstinkäsittelyyn kuin kuvankaappaus, pienin rajaus kuvalle on yksi systeemirivi. Siis vaikka aktivoisi vain yhden tahdin, tiedostoon tulee kaikki tahdit siltä systeemiriviltä.

Aktivoi ensin haluamasi ja ota komento File>Export>Graphics. Pienin rajattava alue on siis yksi systeemirivi. Mikäli nuottisivu on Panorama-näkymässä, on se ensin laitettava normaalinäkymään (Vaihto + P).
Avautuvasta ikkunasta kannattaa valita EPS-tiedosto. Yleensä Pages-kenttään laitetaan Selected system(s), ellei ole tarvetta tuoda kokonaisia sivuja.

Use smallest bounding box rajaa kuva-aluetta siten, että marginaalit jäävät pois. Folder-kentässä annetaan tiedostolle nimi ja määritellään tallennuspaikka. EPS Graphics -kentän valinnat on syytä säilyttää siitä huolimatta, että ne kasvattavat tiedostokokoa. Include TIFF preview tallentaa tiedostoon mukaan (huonolaatuisen) näyttökuvan. Sen avulla voi sitten tekstinkäsittelyssä tarkastella nuottinäkymää. Vaikka kuvan laatu tekstinkäsittelyssä näyttäisikin huonolta, on itse tuloste moitteeton. Embed fonts upottaa nuottikuvassa käytetyt kirjasimet itse tiedostoon. Näin varmistetaan tiedoston ongelmaton siirtäminen koneelta toiselle.

Kun tiedosto on tallennettu, avataan se vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmassa kuvanlisäyskomennolla. Esimerkiksi MS Wordissa: Insert>Picture>From File. Ohjelman rajaustoiminnoilla voidaan sitten vielä säätää tulostuvan alueen kokoa.

Verkkosivun tekeminen

Nuottisivun jakaminen on kätevää tehdä verkkosivujen kautta Internetissä. Scorch-liitännäisen avulla voi selainohjelma tulkita Sibelius-sivuja verkossa. Kun nuottisivu on valmis, sen kaveriksi tehdään verkkosivu, joka kehystää nuottisivua.

Scorch-liitännäinen on ilmainen ja se on oltava asennettuna sille koneelle, jolta nuottisivuja katsellaan. Liitännäisen osoite on www.sibelius.com/scorch/. Katseluominaisuuden lisäksi nuotti voidaan soittaa, transponoida ja tulostaa verkkosivulta. Esimerkiksi kuoronjohtaja voi jakaa nuottinsa verkkosivuilla ja kuorolainen voi harjoitella ohjelmistoa soivan nuottikuvan avulla vaikkei omistakaan Sibelius-ohjelmaa.

Ennen verkkosivun tekemistä on syytä laittaa kappaleen nimi ja säveltäjä Info-sivun kenttiin. Näitä tietoja käytetään verkkosivun näkymässä. Ne voi toki jättää täyttämättä. On myöskin huomattava, että Sibelius-tiedoston nimi on sellainen, joka toistuu verkko-osoitteessa oikein. Välilyöntejä, skandinaavisia kirjaimia ja erikoismerkkejä ei tule käyttää.

Mene File>Export>Scorch Web Page.

Työpohjaksi kannattaa aluksi valita Classic. Muista valinnoista kannattaa pohtia, salliiko verkkosivun tallentamisen ja tulostamisen. Mikäli se on tarkoitus, valitaan myös Allow printing and saving. Sen jälkeen valitaan Export. Ohjelma tallentaa verkkosivun. Muista nimetä sivu samoin ehdoin kuin Sibelius-tiedostokin. Nyt tallennettuna pitäisi olla yksi tiedosto, jonka tiedostopääte on .htm, ja yksi, jonka pääte on .sib.

Lopuksi molemmat tiedostot viedään tiedostonsiirto-ohjelmalla verkkosivupalvelun tarjoamaan kotisivutilaan samaan kansioon.

MusicXML

MusicXML on ratkaisu nuottitiedostojen siirtoon eri nuotinkirjoitusohjelmasta toiseen. Vienti-ikkunassa on valittavana pakattu (compressed) ja pakkaamaton (uncompressed) tiedosto. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kannattaa käyttää pakattua vaihtoehtoa, sillä se tuottaa pienemmän tiedoston ja pakkauksen ansiosta myös nuottiin mahdollisesti lisätyt kuvat siirtyvät edelleen.

MIDI-tiedosto

Sibelius-tiedoston muuntaminen MIDI-tiedostoksi avaa mahdollisuuden siirtää musiikillinen materiaali lähes kaikkiin musiikkiohjelmiin. Hyödyllistä tämä on esimerkiksi silloin, kun haluaa tehdä vaikka sovituksestaan harjoitustaustan, jossa on on toisella ohjelmalla luotu rumpukomppi.

Export MIDI tarjoaa muutamia vaihtoehtoja, jotka lähtökohtaisesti ovat sopivia useimpiin tilanteisiin. Kannattaa käyttää ohjelman ehdottamaa General MIDI -sointivalikoimaa. Sitä tukevat käytännössä kaikki musiikkiohjelmat. MIDI File Type 1 on sopiva valinta. Tick resolution kannattaa laittaa arvoon 256 PPQN (Pulse Per Quarter Note). Tämä on Sibeliuksen oma resoluutio, joten sen kohottaminen ei muuta soittoa tarkemmaksi. Kohotahdin täyttäminen tauoilla on suositeltavaa (Export pick-up…) samoin kuin mykistettyjen raitojen poistaminen (Omit muted instruments).

Export-komennon jälkeen voit avata MIDI-tiedoston vaikkapa jossain sekvensserissä ja jatkaa musiikin työstämistä siinä ympäristössä.

Tallentaminen varhaisempaan versioon

Sibelius-tiedostoa voidaan sovittaa avautumaan jossain edellisessä ja/tai rajoitetummassa Sibelius-ohjelmassa kuten Sibelius 4 ja Sibelius First. Previous version -listalta valitaan sopiva ja napsautetaan Export.

Yleisesti ottaen tiedostot kääntyvät moitteetta. Laajat partituurit eivät käänny, mikäli vastaanottava ohjelma ei pysty avaamaan sellaista. Jotkin grafiikat, symbolit ja tekstityypit saattavat muuttua toisenlaisiksi. Varsinkin jotkin artikulaatiomerkit, ym., joita on muokattu oletusasetuksista poikkeaviksi, palautuvat oletusasetuksiin. Myös erilaisten esitysmerkkien toisto saattaa muuttua alkuperäisestä.

Työpohja

Sibeliuksen myötä tulee valmiina joukko valmiita partituuripohjia. Jos ja kun listassa ei ole sellaista kokoonpanoa, jota tarvitaan omassa työssä usein, voi sellaisen tehdä Manuscript Paper -listaan. Uutta pohjaa luodessa on kätevintä käyttää sellaista itse tehtyä partituuria, joka on valmiiksi tarkoitukseen sopiva. Siinä on siis sopiva instrumentaatio ja viivaston koko, Engraving Rules -valinnat ovat kunnossa, tekstityylit ja nuottikirjasimet ovat sopivia, jne.

Name-kenttään kirjoitetaan työpohjan nimi. Työpohjassa ei varmaankaan tarvita kappaleen nimeä, säveltäjän nimeä, jne., joten vastaava valinta kannattaa jättää pois (Keep title, composer, etc. text). Työpohjan perusluokka (Category) valitaan seuraavaksi ja napsautetaan Export-painiketta.


Teaching

Opetustehtäviä varten Sibelius tarjoaa suuren joukon valmiita harjoituksia ja muuta materiaalia. Lisäksi tällaista materiaalia on mahdollista tuottaa itse. Tässä oppaassa ei syvennytä Sibeliuksen tähän ominaisuuteen.


Help

Help-kentässä on neljä vaihtoehtoa: Documentation, Tools, Online Support ja Sibeliuksen aktivointi.

Documentation sisältää Sibelius-oppaan (Reference Guide), joka on paras apu siinä vaiheessa, kun etsitään tietoa jostain tietystä ohjelman toiminnasta. Sibelius 7 Tutorials johdattaa ohjelman käytön perusteisiin. What’s New sopii niille, jotka ovat käyttäneet aikaisempaa Sibeliuksen versiota ja haluavat pikaisesti tutustua tämän version uutuuksiin.

Tools tarjoaa linkin ohjelman ennakkoasetuksiin (Preferences), sama valinta on myös File-valikossa. Ohjelman päivitykset voi tarkistaa Check for Updates -painikkeen avulla. Yleisesti ottaen kannattaa aina päivittää uusin ohjelmaversio.

Support-linkin kautta mennään Sibeliuksen tukisivustolle. Siellä on oma palsta usein esitetyille kysymyksille sekä tietokanta erilaista ongelmatapauksista.

Sibelius voidaan lisensoida kahdelle tietokoneelle, esimerkiksi työ- ja kotikoneille. Rekisteröinti voidaan siirtää koneelta toiselle siten, että aktivointi ensi puretaan (Deactivate) yhdellä koneella ja palautetaan toisella. Toimenpide tapahtuu verkkopalvelun kautta automaattisesti.


Plug-ins

Sibeliuksen valikoissa on runsaasti valmiiksi asennettuja apuohjelmia kolmansilta osapuolilta. Plug-ins>Install Plug-ins tarjoaa verkkosivuilla vielä kasapäin lisävaihtoehtoja.

 


Preferences

Preferences-valikko tarjoaa useita mahdollisuuksia muokata ohjelman perustoimintoja. Tähän katsaukseen on poimittu sellaisia, joiden tuntemuksesta voisi olla arkikäytössä hyötyä.

Files

Sibelius tallentaa työskentelyn aikana varmuuskopioita kymmenen minuutin välein. Mikäli ohjelma yllättäen lopettaa toimintansa, tarjoaa se mahdollisuuden palata viimeksi tallennettuun varmuuskopioon. Varmuuskopioinnin taajuutta on mahdollista muuttaa.

Input Devices

Mikäli tietokoneeseen on kytketty jokin MIDI-syöttölaite, kuten USB-koskettimisto, näkyy laitteiston tieto Input Devices -kentässä. Painamalla jotain kosketinta näkyy testi-ikkunassa vihreä pylväs. Tämä varmistaa sen, että MIDI-yhteys toimii.

Ohjelma ei löydä koskettimistoa, mikäli tämä on kytketty koneeseen ohjelman käynnistämisen jälkeen. Napsauttamalla Find New Input Devices -painiketta ohjelma hakee yhteyden kytkettyyn laitteeseen. Jos laitetta ei löydy, on mentävä laitevalmistajan sivulle hakemaan laitteen ajuri ja asennettava se tietokoneeseen.

Keyboard Shortcuts

Sibeliuksessa on valmiiksi lukuisia näppäinoikoteitä eri toiminnoille, vaan ei kaikille. Kun tulee toistaneeksi useasti jotain toimintoa, jolle ei ole erillistä näppäinoikotietä, kannattaa ilman muuta tehdä uusi.

Harjoitellaan näppäinoikotien tekemistä. Otetaan harjoiteltavaksi usein tarvittu tekstikenttä Text>Styles>Plain text.

Omia näppäinoikoteitä varten on tehtävä uusi luettelo. Avaa Add Feature Set…

Nimeä luettelo vaikkapa nimellä Näppikset. Älä poista rastia kohdasta Base on default set, muuten menetät ohjelman perusnäppäinoikotiet.

Seuraavaksi etsitään luetteloista oikea tehtävä. Tab or category -kentästä Text Styles ja Feature-kentästä Plain text.

Sitten lisätään näppäinoikotie. Valitse Keyboard Shortcuts -kentästä Add

Avautuvassa ikkunassa on kirjoitettava näppäinoikotie. Vihjeenä mainittakoon, että kaikki yhdistelmät, joissa kirjaimena on Ä tai Ö ovat vapaina. Paina näppäintä Ä. Sen jälkeen on hiirellä napsautettava OK-painiketta, Enter-painike vaihtaa näppikseksi Enterin.

Näppis on valmiina, napsauta OK. Sen jälkeen voit palata työn alla olleeseen kappaleeseen. Kokeile painaa näppäimistöltä kirjainta Ä. Kursori muuttuu siniseksi, minkä jälkeen voit napsauttaa kerran nuotissa. Kursori alkaa vilkkumaan ja voit kirjoittaa Plain text -kenttään tarvittavan tekstin.

 


Other

Sekalaisia vaihtoehtoja on kerätty Other-välilehdelle. Pari tapausta nostetaan esille:

Undo. Sibelius muistaa 30 000 viimeisintä toimintoa. Tätä vaihtoehtoa kannattaa säätää pienempään suuntaan, sillä pitkä historia hidastaa ohjelman toimintaa.

Sibeliuksesta voi tehdä kuvankaappauksen (Home-valikko), jotta voisi liittää nuottikatkelman vaikkapa tekstinkäsittelyyn. Kuvankaappausta varten kannattaa nostaa sen resoluutiota vaikkapa 1 200 pisteeseen/tuuma. Näin kuvankaappauksen tarkkuus paranee.

Katso myös