EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Cubase 7.5 - Käyttöliittymä

Kirjoittanut Panu Siik | 13.10.2014

Cubasen käyttöliittymä on isolta osin muokattavaksi juuri sellaiseksi kuin itse haluat. Tarjolla on todella huima määrä toimintoja pieneen tilaan mahdutettuna. Siksi onkin tärkeää käydä tärkeimmät niistä läpi, jotta löydät helposti mitä tarvitset. Tässä kappaleessa käydään läpi työkalupalkki, projekti-näkymä, Inspector, uusi mikseri ja muut käytön aloittamisen kannalta tärkeät työalueet.

Käyttöliittymä

 

1. Toolbar

Alla on kuva työkaluvalikosta, jota voidaan muokata napsauttamalla oikeaa näppäintä sen päällä.

1. Activate Project

Tällä näppäimellä voit helposti aktivoida ja deaktivoida projektin. Tämänkaltainen tilanne saattaa tulla vastaan, jos haluat pitää kahta projektia auki samanaikaisesti. Tietokoneesi prosessorin ja muistin säästämiseksi on perusteltua deaktivoida taustalla oleva projekti, vaikka sieltä materiaalia siirtäisikin toiseen auki olevaan projektiin. 

2. Set up Window Layout

Cubasen käyttöliitymää on helppo räätälöidä. Voit piilottaa sellaisia asioita, mitä et joissain tilanteissa halua nähdä ja helposti palauttaa ne tarpeen tullessa. Kuvan valinnat käymme läpi seuraavassa osiossa.

 

 

 

 

 

 

 

3. Constrain Delay Compensation

Oletusarvoisesti ohjelma käyttää signaalitien viivekompensaatiota. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjelma automaattisesti ottaa huomioon VST-plugareiden aiheuttamat viiveet äänitettäessä.

Monessa tapauksessa, kun käytetään VST-plugareita äänityksessä, saattaa aiheutua latenssia, oli sitten kyseessä virtuaali-instrumentit tai sähkökitaran äänitys käyttäen kitaramallinnuksia. Varsinkin kaiku- ja viive-efektit aiheuttavat latenssia helposti.

4. Global Automation Mode

Cubase tarjoaa kolme eri Punch Out -moodia automaatiolle, jotka ovat automaatio-paneelin yläosassa ja Automation Mode ponnahdus-valikossa projekti-ikkunan työkalupalkissa. 

Kaikissa näissä moodeissa, automaatiodata kirjoitetaan, heti kun parametri säätöä kosketaan Play-tilassa. Ne eroavat tavoissa, jolla automaatiodatan tallennus loppuu. (Punch-Out)

Voit vaihtaa automaatiomoodin millä hetkellä tahansa hetkellä. Automaation kirjoitus loppuu heti kun jokin seuraavista tilanteista tapahtuu:

 • Jos lopetat Write-moodin
 • Jos pysäytät toiston
 • Jos aktivoit pikakelauksen eteen tai taakse
 • Jos projektin kursori saavuttaa oikean lokaattorin Cycle moodissa.
 • Jos napsautat aikajanalle liikuttaaksesi projektikursoria

Touch

Tyypillisesti käytät Touch-moodia tilanteissa, joissa haluat tehdä muutaman sekunnin mittaisen muutoksen aiemmin määriteltyyn parametriin.

Kuten nimi viestii, Touch kirjoittaa automaatiodataa vain niin pitkään kuin kosket parametrisäätöä - Punch out tapahtuu heti kun vapautat säädön.

Punch outin jälkeen, säätö palautuu aiemmin määriteltyyn arvoon. The Return Time -asetus määrittelee, kuinka pitkään parametrin aiempaan arvoon palautuminen kestää.

Auto-Latch

Auto-Latch on hyödyllinen tilanteissa, joissa haluat pitää haluamasi arvon pidempiä ajanjaksoja – esimerkiksi tehdessä EQ-säätöjä tiettyä osiota varten.

Kun kertausjakso on alkanut, automaatiodatan kirjoitus jatkuu niin pitkään, kuin toisto jatkuu tai Write on aktiivisena. Kun vapautat säädön, viimeisin arvo säilyy kertausjakson loppuun asti.

Automaatiomoodin On/Off-säädöt ovat aina Auto-Latch (vaikka toinen moodi olisi valittuna globaalisti tai raidalle).

Cross-Over

Cross-Over-moodi on ikäänkuin pehmennysvaihtoehto. Cross-Over-moodia voidaan käyttää tilanteissa, joissa et ole tyytyväinen automaatiokäyrään tai automaattisesti asetettuun palautumisasetukseen. Cross-Over mahdollistaa huomaamattoman transition uuden ja olemassa olevan automaatioasetuksen välillä.

Kuten Auto-Latch moodissa, automaatiosyötön alettua ensimmäisestä parametrin kosketuksesta, automaatiodata on kirjoitettu niin pitkään kuin toisto kestää.

Kun olet löytänyt sopivan arvo-asetuksen, voit vapauttaa liu'un – automaatio syöttö jatkuu arvo-asetuksen pysyessä samana.

Nyt, kosketa liukua uudelleen ja liikuta sitä kohti alkuperäistä arvoa. Kun saavutat alkuperäisen kurvin, Punch Out tapahtuu automaattisesti.

Tämän lisäksi painikkeen oikeasta reunasta saat avattua Automation Panel ikkunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Autoscroll / Suspend Auto-Scroll when Editing

Kun tämä näppäin on aktivoituna, näyttö seuraa lukupäätä. Mikäli haluat että, näyttö lakkaa seuraamasta lukupäätä, aktivoi Suspend auto-scroll when editing -näppäin.

6. Go To Previous Marker (Aiempaan markkeriin)

Tällä näppäimellä voit selata markereita taaksepäin. Mikäli projektissasi ei ole markkereita, lukupää menee alkuun.

7. Go To Next Marker (Loppuun)

Tällä näppäimellä voit selata Markereita eteenpäin. Mikäli projektissasi ei ole markkereita, lukupää menee loppuun.

8.  Cycle on/off

Voit kuunnella haluamaasi aluetta looppina. Loopin pituuden määrittävät vasen ja oikea lokaattori editointialueen yläpalkissa. Cycle on myös kätevä äänityksessä, jolloin Cubase äänittää pelkästään haluamaasi aluetta. Tällöin voit koota kaikista otoista osia valikoimalla yhden eheän oton.

9. Stop

Pysäyttää kappaleen soiton tai äänityksen

10. Play

Aloittaa kappaleen soiton lukupään määrittelemästä paikasta

11. Record

Äänitys-tilan aktivointi

12. Object Selection

Valitsin-työkalu. 

 1. Normal Sizing. Muuttaa audio- tai MIDI-regionin kokoa siten, että äänimateriaali pysyy aikajanaan nähden paikoillaan. Tämä on hyvä työkalu alukkeiden ja lopukkeiden siistimiseen.
 2. Sizing Moves Contents. Sen sijaan, että Audio-regionin koko kasvaisi, voit siirtää audio-materiaalia regionin sisällä.
 3. Sizing Applies Time Stretch. Kuvailunsa mukaisesti venyttää tai tiivistää audiomateriaalia.

 

13. Range Selection

Maalaustyökalu

14. Split

Tällä työkalulla voit tehdä leikkauksia audio-regioneihin. Tähän perustyökaluun pääset käsiksi painamalla Alt pohjaan, jolloin valitsin-kursori muuttuu saksityökaluksi.

15. Glue

Tällä työkalulla voit liimata kaksi regionia yhteen.

16. Erase

Voit pyyhkiä tällä työkalulla mitä vaan materiaalia pois muokkausalueelta.

17. Zoom

Tällä työkalulla voit suurentaa tai pienentää näkymää. Pikanäppäin G suurentaa ja H pienentää.

18. Mute

Tällä työkalulla voit mykistää Audio- tai MIDI-regioneita.

19. Comp

Tämä työkalu on niitä tilanteita varten, kun olet äänittänyt yhtä paikkaa Cycle-modessa loopilla. Tällä työkalulla voit valita eri otoista onnistuneet osat ja tällä tavoin koostaa onnistuneista osista kokonaisuuden ja tällä tavoin luoda illusion tarkasta soittotaidosta.

20. Time Warp

Time Warp -työkalu antaa sinulle mahdollisuuden säätää temporaitaa. Vaihtoehtoja on kaksi: 

 • Warp Grid

Tämä on oletusmoodi. Musiikilliset tapahtumat säilyttävät paikkansa ajan suhteen, vaikka kappaleen tempo muuttuukin.

 • Warp Grid (musical events follow)

Tässä moodissa musiikilliset tapahtumat seuraavat tempomuutosta.

21. Draw

Kynätyökalu on hyvin monipuolinen. Voit luoda sillä tyhjälle MIDI-raidalle regionin. Tämän lisäksi sitä on mahdollista käyttää mm. automaation manuaalisessa piirtämisessä, tempokartan muokkaamisessa, jne.

22. Line

Tämä on automaatioita tehdessä todella arvokas työkalu. Käyttökohteet ovat samat kuin kynätyökalussa.

23. Play /Scrub

Mikäli haluat kuunnella jotain kohtaa raidasta tarkemmin, on sinun mahdollista käyttää joko Play- tai Scrub-toimintoa. Ylempi vaihtoehto soittaa kyseisen regionin normaalilla nopeudella siitä paikasta, mihin napsautat hiiren näppäimellä ja lopettaa, kun nostat sormen hiiren näppäimeltä. Tällä työkalulla kuulet siis vain hiirellä valitsemasi regionin soolona. Alempi vaihtoehto mahdollistaa regionin tarkemman tutkiskelun, koska audio etenee samaa vauhtia kuin liikutat hiirtä. 

24. Color Tool

Väriä elämään! Värit ovat todella kätevä tapa selkiyttää työaluetta. 

Vinkki: Voit käyttää eri instrumenttilajeille erilaisia värejä, jotta löydät nopeasti ja vaivattomasti haluamasi raidat.

25. Select Colors

Cubasessa on oletuksena melko laaja väripaletti, mutta jos haluat muokata värit enemmän itsellesi ja omia käyttötarkoituksia silmällä pitäen paremmiksi, voit tehdä sen napsauttamalla listan alareunasta Select Colors...

26. Project Root Key

Monet toiminnot Cubasessa hyötyvät siitä, että määrittelet projektillesi sävellajin. Tällä tavoin ohjelma suosii Cubasen ääni- tai looppi-kirjaston haussa läheisiä sävellajeja.

27. Snap To Zero Crossing

Pyöristää aaltomuodon nollakohtaan ja estää äänileikkeen napsahduksen.

28. Snap Type

Tästä voimme määritellä, millä periaatteella Snap toimii.

 

29. Grid Type

Cubase käyttää audio- ja MIDI-materiaalin aikakorjaukseen Gridiä. Tästä määrittelet aikakorjaustyypin. Sen mukaan voit valita siirtyykö lukupää tahdin alkuun, iskulle vai aikakorjausmäärittelyn mukaan (Quantize Preset).

30. Iterative Quantize on/off

Konemainen kvantisointi voi tyylistä riippuen kuulostaa tylsältä. IIterative Quantize jättää lopputulokseen inhimillistä epätäsmällisyyttä, jota hallinnoidaan Quantize Panelista. Se sijaitsee työkalupalkin oikeassa yläreunassa.

Quantize Panel

1. Määrittelee, minkä tahdinosan mukaan kvantisointi tapahtuu. Oikeassa reunassa Load ja Save Preset- näppäimet

2. Grid

 • Swing - kolmimuunteinen aikakorjaus
 • Catch Range

Tämä parametri mahdollistaa sinun tarkentaa että aikakorjaus vaikuttaa vain audio tai MIDI-dataan tietyn etäisyyden sisällä grid-viivoista, jota kutsutaan nimellä "catch range". Tämä mahdollistaa monimutkaiset aikakorjaus tehtävät, kuten esimerkiksi jos haluat aikakorjata vain raskaat iskut jokaisen iskun lähellä mutta et tapahtumia niiden välissä.

Arvolla 0%, kaikki audio tai MIDI reagoivat aikakorjaukseen. Suuremmalla prosenttiluvulla laajemmat catch ranget näytetään vihreiden viivojen ympärillä grid-näkymässä.

 • Non-Q

Tämä asetus mahdollistaa sinun luoda "turva-alue" ennen ja jälkeen quantisoitavan alueen määrittelemällä "etäisyyden" tickeinä (120 tickiä = yksi 16-osa nuotti). Tapahtumia jotka ovat tämän alueen sisällä ei aikakorjata. Tämä mahdollistaa sinun pitää pientä vaihtelua aikakorjatessasi, mutta korjata nuotit jotka ovat liian kaukana gridin sijainneista.

3. Havainnollistava kuva

4. iQ Mode. Epätäsmällisyyden määrä prosentteina

Audio Warp. On/Off

MIDI CC. On/Off Aktivoituna aikakorjaus vaikuttaa myös MIDI kontrollereihin.

Auto. Suorittaa aikakorjaus muutokset automaattisesti

Quantize. Painamalla tätä näppäintä Cubase tekee kvantisoinnit annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

31. Audio Warp Quantize on/off

Audiomateriaalin aikakorjaus.

32. Quantize Presets

Tämä on tärkeä työkalu esimerkiksi MIDI-koskettimilla äänitettäessä. Tästä valikosta voidaan valita, kuinka tarkasti Cubase korjaa soittamasi äänet paikoilleen suhteessa gridiin.

 

2. Status Line

Status Line -palkista näet helposti projektisi kaikista tärkeimmät asetukset. 

1. Audio Inputs - Sisääntulot

2. Audio Outputs - Ulostulot

3. Record Time Max - Maksimi äänitysaika

4. Record Format - Äänitysformaatti

5. Project Framerate - Projektin kuvanopeus (frames per second)

6. Project Pan Law - määrittelee, kuinka paljon äänenvoimakkuutta vaimennetaan panoroinnin keskikohdassa.

3. Info Line

Tältä palstalta näet raitakohtaisia tietoja ja pystyt muokkaamaan niitä.

4. Overview Line

Overview Line helpottaa navigoinnissa ja näyttää, missä kohtaa projektia olet.

5. Inspector

Näyttää monipuolisesti raidan tietoja riippuen raidan tyypistä (Audio/MIDI/Virtual Instrument). 

 

Default

 = Tästä näet raidan numeron, nimen, sekä oikealla puolella olevasta e-näppäimestä voit avata Channel Settings -sivun

 = mute/mykistys, solo/soolo, automaation luku, automaation kirjoitus, paneelin modifiointisivu, Auto Fades -asetukset.

 = Äänitysvalmius, kuuntelu, Musical/Linear-mode, raidan lukitus, Show Lanes avaa päällekkäiset äänitykset omiksi raidoikseen, ja raidan "jäädytys" prosessoritehojen säästämiseksi

 = Raidan äänenvoimakkuus Volume

 = Panorointi, eli äänen sijainti stereo-kuvassa

 = Raidan aikaistus/viivästys millisekunneissa

 = Raidan sisään- ja ulostulokanavat.

 

Visibility

Voit määritellä Visibility-välilehdeltä, mitä raitoja haluat editointialueella nähdä. Vaalean ympyränmuotoisen painikkeen kohdalta saat raidan piiloitettua, ja uudelleen painamalla saat raidan takaisin näkyviin.

 

 

Tässä esimerkki raitojen piiloittamisesta.

 

 

Track Versions

Uudessa Cubase 7.5 versiossa mahdollistui useiden eri versioiden luominen raidoista. Voit tehdä siis esimerkiksi erilaisia variaatioita kappaleesta säilyttäen eri versiot kätevästi listassa.

Chord Track

Jokaisesta raidasta löytyy myös Chord Track -osio. Tästä voidaan määritellä, millä tavoin raita seuraa Chord-raidalle määriteltyjä sointukulkuja.

Inserts

 

Tämä välilehti on dynamiikanhallintaprosessoreja ja/tai efektejä varten. Tässä kyseisessä kuvassa olen käyttänyt raidassa kohinaporttia sekä kompressori. Dynamiikanhallinta- ja efektiprosessorien asetuksia pääsee säätämään kaksoisnapsauttamalla niitä. Signaalitie kulkee ylhäältä alaspäin. Voit vaihtaa järjestystä raahaamalla ne haluamallesi paikalle.

 

 

 

 

 

 

 

Strip

 

 

Tämä on uusi ominaisuus Cubasessa. Jokaisesta raidasta löytyy nyt sisäänrakennettuna yleisimmät dynamiikanhallinta- ja taajuuskorjaintyökalut ilman tarvetta erillisille EQ-plugareille. Signaalitie kulkee ylhäältä alaspäin.

 

 

 

 

 

 

Equalizers

Ylemmässä Strip välilehdessä näkyikin, että EQ:ssa on jotain säätöjä. Tästä voit muokata taajuuskorjaimen säätöjä nopeasti.

Sends

Tämä välilehti on sitä varten, että voit halutessasi lähettää audiota myös esimerkiksi kaikuefektiin tai dynamiikanhallintaprosessoriin Pre- tai Post-faderina eli ennen tai jälkeen volumesäätimen. Sininen väri merkitsee Post- ja vihertävä Pre-faderia.

 

Channel

 

 

 

Tällä välilehdellä on samat säädöt, kuin ensimmäisessä Inspectorin välilehdessä, mutta mikserimäisessä ulkoasussa.
M = Mykistys
S = Soolo
L = Kuuntelu (Listen)
E = avaa Channel Settings ikkunan
R = Automaation luku
W = Automaation kirjoitus
kaiuttimen kuva = monitorointi on/off
sekä alimpana äänitysvalmius (rec arm)

 

 

 

 

 

 

Notepad

Voit tehdä tähän muistiinpanoja: mitä mikkejä olet käyttänyt milläkin kanavalla tai muita olennaisia tietoja äänitystilanteen uudelleenluomiseksi.

 

Quick Controls

Voit määritellä tälle välilehdelle parametrejä, joihin sinulla on tarvetta päästä käsiksi usein. Tämä on kätevää varsinkin, kun käytetään virtuaali-instrumentteja. Alla olevassa kuvassa Quick Controlleina on The Grand 3-virtuaali piano-plugarin soundin parametrejä.

 

6. Track list

Sisältää kaikki Audio-, MIDI-, ja virtuaali-instrumentit sekä automaatioraidat.

Tracklistin yläreunasta löytyy neljä eri toimintoa: Filter Track Types, Number of Visible Tracks, Add Track, Find Tracks.

 

 Filter Track Types - Painamalla tätä näppäintä, sinulle avautuu ikkuna, josta voit piilottaa tai ottaa näkyviin tyyppikohtaisesti raitoja.

 

 Number of Visible Tracks - Näyttää, kuinka monta raitaa kaikista raidoista sinulla on näkyvillä.

 

 Add Track - Napsauttamalla voit lisätä uuden raidan listaan.

 Find Track - Hakutyökalu raitalistaa varten

 

7. Arrange View

Alla olevassa kuvassa on korostettu sinisellä se alue, jossa suurin osa kaikesta editoinnista ja muusta raitojen käsittelystä tapahtuu.

Eri raidat näkyvät pystysuunnassa, ja aikajana kulkee vasemmalta oikealle.

8. Transport

Transport-paneeli on kokoelma äänityskäytössä yleisimpiä toimintoja. 

Vasemmassa reunassa on mittaristo, joista vasemmanpuolimmainen näyttää VST-kuormituksen ja oikeanpuolimmainen näyttää kiintolevyn luku- ja kirjoituskuormituksen

Ikkunat aukeavat napsauttamalla nuolien lähtöpaikan määrittelemiin osioihin.

Common Record Modes 

Punch In/Out.

Kun tämä on valittuna, äänitysnäppäin toimii siten, että voit äänittää paikkausottoja ilman että kappaleen soitto pysähtyy äänityksen päättyessä.

Re-Record.

Painaessasi uudelleen Rec-näppäintä Cubase aloittaa äänitystoimenpiteen uudelleen samasta paikasta, kuin mistä lähdettiin.

Start Recording at Cursor

Aloittaa äänityksen kursorin määrittämästä paikasta.

Start Recording at Left Locator

Aloittaa äänityksen vasemman lokaattorin kohdalta.

 

MIDI Record Modes

New Parts

Luo uuden osan jokaisesta äänityksestä. Ei muokkaa aiempia ottoja.

Merge

Sulauttaa uuden äänityksen vanhaan.

Replace

Korvaa aiemman äänityksen.

 

MIDI Cycle Record Mode

Mix

Kaikki nuotit äänitetään samaan osaan.

Overwrite

Korvaa aiemmin soitetun oton.

Keep Last

Säilyttää edellisen oton, mutta ei sitä vanhempia.

Stacked

Jokaisesta kierrosta luodaan oma regioni.

Mix-Stacked (No Mute)

Jokaisesta kierrosta luodaan oma regioni ja ne kaikki soivat kuunneltaessa.

Auto Quantize

Automaattinen aikakorjaus

 

Tästä osiosta voit määritellä vasemman ja oikean lokaattorin paikan (1. ja 3. Rivi) ja automaattisen Punch In ja Punch Out -paikat (2. ja 4. rivi).

Toisen ja neljännen rivin kenttiin voidaan määritellä Pre-roll ja Post-roll tahtimäärät.

 

- Alkuun/Loppuun

- Taakse- ja eteenpäin pikakelaus

- Cycle on/off

- Stop/Play -nappulat

- Record

 

Click - On/Off

Tempo Track/Fixed. Määrittelee tempon lähteen. Tempo Trackin ollessa valittuna, Cubase ottaa tempon tempo-raidalta, jonka avulla on helppoa tehdä tempomuutoksia. Kun Tempo Fixed on valittuna, tahtilaji ja tempo määritellään transport paneelin kenttiin.

Marker-lista. Pääset kätevästi liikkumaan eri kappaleen osien välillä sen mukaisesti, mihin olet Markereita laittanut.

Vasemman puolimmainen mittaristo on MIDI In/Out

Keskimmäinen mittari on Default Inputin mittari

Oikeanpuolimmainen mittari on Outputin taso.

Katso myös

Cubase 7.5 - Raitatyypit
Cubase 7.5 - Käyttöliittymä
Cubase 7.5 - Asennus ja lisensointi
Cubase 7.5 - Projektin luonti & asetukset
Cubase 7.5 - Loop Browser
Cubase 7.5 - MixConsole-mikseri
Cubase 7.5 - Äänitys