EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Reason, Redrum-rumpukone

Kirjoittanut Kalle Kaunisto | 19.08.2014

Redrum on Reasonin yksinkertainen, kymmenkanavainen rumpukone. Se kykenee toistamaan sampleja wav-, sekä aiff-muodossa. Jokaisen kanavan ääntä kyetään muokkaamaan laitteen omilla parametreillä tai reitittlämällä kanava erillisten laitteiden läpi. Redrumiin kootut rumpusetit voidaan tallentaa muistiin myöhemmin ladattaviksi.

Kanavalohko

 

Redrumin kymmenellä kanavalohkolla on kanavan yläosassa keskenään samanlaiset säätimet rummun panoroinnille (pan), tasolle (level) sekä pituudelle (length).

Yllä on Redrumin ensimäinen kanava, johon on valittu bassorumpusample. Redrumin kanavalohkon alaosan säätimet vaihtelevat kanavakohtaisesti.

 • Kanavat 1, 2 ja 10 sisältävät äänenvärin säädön (Tone)
  • Nämä kanavat soveltuvat parhaiten bassorumpu- sekä virvelikanaviksi

 

 • Kanavissa 3-5 on start-säädin, joka leikkaa ja pehmentää samplen alkuosaa
  • Tämä toiminto on hyödyllinen niin tomeille kuin lautasillekin
 • Kanavat 6 ja 7 sisältävät tarkemmat säätimet rummun äänenkorkeuden automatisointiin.
  • Bend ja Rate määrittävät korkeuden muutoksen jyrkkyyttä ja luonnetta, Vel on lisäsäädin äänenkorkeudelle

 

 • Kanavat 8 ja 9 muistuttavat kanavia 3-5 sisältäen start-säätimen, mutta ne noudattavat keskenään myös poissulkevuutta;
  • Kanava 8 hiljentyy aina, kun kanava 9 alkaa soida, ja toisinpäin.
  • Tämä on erittäin hyödyllinen lautasilla, joiden sammuttamista pitää simuloida
  • Kokeile esimerkiksi suljettua ja aukinaista hi-hatia näissä kanavissa
  • Poissulkevuus voidaan tarvittaessa kytkeä päälle ja pois Redrumin vasemmasta alanurkasta

 

Toimintaperiaate

 

Redrumilla on oma 16-askeleinen sekvensserinsä. Laitetta voidaan joko käyttää luomalla komppeja (pattern) tässä sekvensserissä ja liittämällä ne omina klippeinään Reasonin varsinaiseen sekvensserinäkymään, tai kirjoittamalla MIDI-dataa suoraan Redrumin raidalle sekvensserin muokkausnäkymässä.

 

Kompin luominen Redrumin omalla sekvensserillä

 

 

Redrumiin voidaan luoda jokaista neljää eri kirjainryhmää kohden kahdeksan erillistä komppia. Yhteensä luotavissa on siis 32 erilaista komppia. Redrumin sekvensseri näyttää ja kirjoittaa aina rummun iskuja, jonka "select"-painike palaa.

 

Redrumin sekvensserin säätimet:

 • Enable pattern section: Kytkee redrumin oman sekvensserin päälle tai pois.
 • Run: aloittaa valitun kompin kuuntelun.
 • Steps: punainen numero määrittää, kuinka pitkä luotava komppi on. Suurin sallittu arvo on 64 iskua.
 • Resolution: Määrittää Redrumin sekvensserin iskujen tiheyden, toisin sanoen vaikuttaa tempoon, jossa Redrumin sekvensseri soittaa komppia
 • Shuffle: kolmimuunteisuus päälle tai pois
 • Edit steps: Koska Redrumin sekvensseri ei kykene näyttämään kuin 16 iskua kerralla, tätä säädintä tulee navigointiin, jos kirjoitetaan pidempia kuin 16-iskuisia komppeja
 • Dynamic: Kytkimen asento määrittää kirjoitettavien iskujen voimakkuuden
  • Soft = hiljainen, Medium = keskitaso, Hard = kovaääninen
 • Flam: Kahden kapulan isku.
  • Kun flam-valo iskun yläpuolella palaa, kohdassa on kaksi nopeaa iskua peräkkäin
  • Flam-iskujen välistä aikaa voidaan säätää Flam-säätimellä
  • Säätimen vasemmalla puolella sijaitsevan valon palaessa kaikki kirjoitettavat iskut ovat flam-iskuja

 

MIDI-datan kirjoittaminen Redrumille Reasonin sekvensserinäkymässä

 

Redrumille MIDI-datan kirjoittaminen ei juuri poikkea muista instrumenteista, kuten syntetisaattoreista. Kun Redrum on luotu, sen sekvensseriraidalle päästään kirjoittamaan dataa siirtymällä ensin sekvensserinäkymään (f7) ja tämän jälkeen raidan muokkausnäkymään (valitaan redrum-raita ja painetaan Ctrl/Cmd + E).

 

Redrumin muokkausnäkymä on perinteisen pianorollin kaltainen. Erona on, että koskettimiston sijaan vasemmalla pystyrivillä on kymmenellä eri rummulla käytettävien samplejen nimet. Nuotteja voidaan kirjoittaa kynätyökalulla (W), siirrellä valintatyökalulla (Q) ja niin edelleen. Redrumille kirjoitettaessa MIDI-nuotin pituudella ei ole väliä, vaan laite soittaa samplen aina kokonaisena sen omilla asetuksilla. Nuottejen pituuksien sijasta kiinnitä erityistä huomiota yksittäisten iskujen voimakkuuksiin (velocity). Tätä voidaan säätää muuttamalla nuotin alapuolella olevan voimakkuuspylvään korkeutta. Hiljaisemmat iskut ovat matalampia ja nuotin väri muuttuu haaleammaksi.

 

Reitittäminen

 

Kanavalohkon säätöjen lisäksi Redrumin ääntä voidaan muokata myös ulkoisilla laitteilla tekemällä räkkinäkymässä erillisiä reitityksiä. Ehkä kätevin tapa tämän tekemiseksi on luoda Redrumia varten räkkiin oma erillinen mikserinsä. Räkkinäkymässä (f6) painettaessa Tabia päästään käsiksi laitteiden takapaneeleihin.

Kytkemällä Redrumin jokaisen kanavan ulostulo omalle räkkimikserin kanavalleen saadaan luotua jokaiselle Redrumin rummulle oma signaalitiensä, johon voidaan kytkeä esimerkiksi kompressoreita tai taajuuskorjaimia. Rumpumikserikytkentä mahdollistaa myös kaiun käytön aux-laitteena.

 

Rumpumikseri saadaan näkyville mikserinäkymään (f5) luomalla sille oma mikserin kanavansa (mix channel) ja reitittämällä sen master ulostulo tähän kanavaan räkkinäkymässä.

 

Redrumin kanavat voidaan myös jokainen kytkeä suoraan omalle erilliselle mikserinäkymän kanavalleen käyttämättä erillistä räkkimikseriä:

Tällöin Redrumin eri rummut näkyvät omilla erillisillä mikserinäkymän kanavillaan yhden rumpumikserikanavan sijaan ja kanaviin voidaan käyttää mikserinäkymän kanavalohkojen signaaliprosessointia:

Katso myös