EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Nuottikirjoituksesta

Kirjoittanut Mikko Rajala | 03.06.2014

Nuottikirjoitus on kieli sekä merkkijärjestelmä, jolla säveltäjä välittää musiikilliset ajatuksensa muusikoille edelleen esitettäväksi. Nuottikirjoituksena voidaan yleisesti pitää minkä tahansa auditiivisen prosessin graafista esitystä. Nuottikirjoitus toimii soittajien esitysohjeena, musiikin graafisena kuvauksena ja visuaalisena tallenteena. Musiikkiteoksen notaatio mahdollistaa myös teoksen epälineaarisen analyysin, joka merkitys on varsinkin tutkijoille tarpeen. Nuottikirjoitus on pitkän historiallisen tapakulttuurin muokkaama sopimusjärjestelmä, joka on varsin suuressa määrin riippuvainen sopimuksista, kulttuurista, tyylistä yms. ulkomusiikillisista tekijöistä. Notaatio ei siis kuvaa kohdettaan, musiikkia, mitenkään absoluuttisesti. Samasta nuottikuvasta kuullaan jatkuvasti eri "tulkintoja" eli esityksiä. Lieneekö nuottikirjoituksen epämääräisyys syynä musiikkiesitysten runsauteen

Lue lisää »

Ableton Live, osa 6 - Äänitys

Kirjoittanut Juha Sipilä | 21.04.2013

Tässä artikkelissa käydään läpi, kuinka Live-sekvensserille äänitetään, miten signaalit reititetään, ja miten monitorointi säädetään.

Ableton Live, osa 6 - Äänitys
Lue lisää »

Ableton Live, osa 1 - Esittely

Kirjoittanut Juha Sipilä | 29.03.2013

Ableton Live poikkeaa monista muista sekvensseriohjelmista. Alun perin lähtökohtana oli sekvensserin käyttö live-esityksissä, ja ohjelmasta löytyykin paljon käyttökelpoisia ominaisuuksia esimerkiksi DJ-käyttöön. Toisaalta sitä voidaan käyttää myös tavallisena sekvensserinä, tai sitten yhdistellä näitä kahta työskentelytapaa musiikin luomisessa.

Ableton Live, osa 1 - Esittely
Lue lisää »

Ableton Live, osa 7 - MIDI-säätimien linkitys

Kirjoittanut Juha Sipilä | 17.03.2013

MIkäli MIDI-kontrollerille ei löydy suoraa tukea Live-sekvensseriohjelmasta, voidaan säätimet linkittää eli mapata manuaalisesti halutuille parametreille. Tässä artikkelissa käydään läpi linkitysten tekeminen.

Ableton Live, osa 7 - MIDI-säätimien linkitys
Lue lisää »

Ableton Live, osa 2 - Audioasetukset

Kirjoittanut Juha Sipilä | 05.03.2013

Ennen Ableton Live -sekvensseriohjelman käyttöönottoa täytyy ohjelman audioasetukset määritellä käytettävän äänikortin mukaan. Tähän menee muutama minuutti, eikä asetuksia tarvitse sen jälkeen juurikaan muutella ellei äänikorttia vaihdeta.

Ableton Live, osa 2 - Audioasetukset
Lue lisää »