EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Mikseri

Kirjoittanut Juha Sipilä | 18.11.2014

Mikseri on yksi audiotekniikan keskeisimmistä työkaluista. Miksereitä on lukematon määrä erilaisia, erikokoisia, ja eri käyttötarkoituksiin tehtyjä. Pienimmillään se voi olla esimerkiksi syntetisaattorin signaalitiessä oleva äänigerenaattorien summamikseri, laajimmillaan taas äänitysstudion suuri konsoli. Tämä artikkeli keskittyy äänitys- ja miksauskäyttöön tarkoitetun mikserin toimintojen ja rakenteen tarkasteluun.

Mikseri
Lue lisää »

Prosessointi, osa 7 - Moduloitu viive

Kirjoittanut Juha Sipilä | 08.02.2014

Yksinkertaisesta viiveestä saadaan paljon erilaisia variaatioita, kun siihen lisätään viiveajan modulointi. Viiveaikaa edestakaisin jaksollisesti muuttamalla saadaan aikaiseksi chorus, flanger ja vibrato. Viive onkin siis varsin monipuolinen efekti!

Prosessointi, osa 7 - Moduloitu viive
Lue lisää »

Prosessointi, osa 5 - Kaiku

Kirjoittanut Juha Sipilä | 04.02.2014

Aina kun kuuntelemme musiikkia (tai mitä tahansa ääntä), kuulemme myös kuuntelutilassa syntyviä äänen heijasteita, ne ovat luonnollinen osa tilaääntä. Moniraitaäänityksissä puolestaan pyritään usein minimoimaan heijasteet, ja kaiku lisätään keinotekoisesti vasta miksausvaiheessa. Tämä työskentelytapa antaa suuremmat mahdollisuudet säätää kaiun ominaisuuksia. Mutta miten kaiun parametrit säädetään ja miten kaikua kannattaisi käyttää?

Prosessointi, osa 5 - Kaiku
Lue lisää »

Lisäluettavaa digitaalisesta äänestä

Kirjoittanut Klas Granqvist | 09.10.2013

Vaikka digitaalinen ääni on yleistynyt suuremmissa määrin vasta viime vuosikymmeninä, on sitä tutkittu jo pitkälti yli puolen vuosisadan ajan. Ohessa hyviä alaan liittyviä julkaisuja...

Lue lisää »

Digitaalinen ääni, osa 4 - Digitaalisen äänisignaalin tyypit

Kirjoittanut Klas Granqvist | 30.09.2013

Nykyään laitteet hyödyntävät hyvin monenlaisia digitaalisia signaaleja. Ne rakentuvat eri tavalla ja kulkevat eri tyyppisissä kaapeleissa ja kytkeytyvät eri liitintyypeillä. Näiden äänen formaattien tunnistaminen on tärkeää, koska toisin kuin analoginen signaali, ei digitaalista ääntä voi siirtää formaatista toiseen pelkällä sovitinjohdolla. AES/EBU, S/PDIF, TDIF, MADI...

Lue lisää »

Prosessointi, osa 6 - Viive

Kirjoittanut Juha Sipilä | 08.09.2013

Viive on eräs yksinkertaisimmista efekteistä; se taltioi äänen lyhyeksi aikaa, ja toistaa sen sitten viiveellä. Yksinkertaisesta toimintaperiaatteestaan huolimatta (tai ehkä juuri sen vuoksi!) viive on yksi eniten käytettyjä efektejä. Sen avulla pystytään nopeasti muokkaamaan melko yksinkertaisistakin aineksista rytmisesti monimutkaisempia kuvioita.

Prosessointi, osa 6 - Viive
Lue lisää »

Prosessointi, osa 4 - Gate ja ekspanderi

Kirjoittanut Juha Sipilä | 09.08.2013

Kompressorin pienentäessä dynamiikkaa, toimvat gate ja ekspanderi juuri päinvastoin; ne laajentavat dynamiikkaa. Tämän tarkoituksena on siistiä soinnista hiljaisia häiriöääniä. Miten gate toimii ja miten sitä käytetään?

Prosessointi, osa 4 - Gate ja ekspanderi
Lue lisää »

Prosessointi, osa 3 - Kompressori ja limitteri

Kirjoittanut Juha Sipilä | 08.08.2013

Kompressori on ekvalisaattorin ohella yksi miksaajan perustyökaluista. Toisin kuin muilla prosessoreilla ja efekteillä, on kompressorin vaikutusta sointiin joskus vaikea kuulla. Tämä johtuu osittain siitä, että kuuloaistimme ei ole erityisen tarkka kuulemaan pieniä äänenvoimakkuuseroja. Ja itse asiassa hyvin säädettyä kompressoria ei ole tarkoitettukaan huomattavaksi suoraan sointivärin kautta. Mistä siis on kysymys?

Prosessointi, osa 3 - Kompressori ja limitteri
Lue lisää »

4. Äänikaista

Kirjoittanut Arto Ruotsala | 08.08.2013

Tässä kappaleessa puhumme hieman äänen taajuuksista. Äänen taajuudet liittyvät äänen korkeuteen. Hahmotamme kuunteluesimerkkien avulla miten soittimet täyttävät äänikaistaa ja tukevat toisiaan musiikissa.

Lue lisää »

3. Instrumentit äänikentässä

Kirjoittanut Arto Ruotsala | 05.08.2013

Musiikkia kuunnellessamme emme välttämättä aina kiinnitä huomiota kaikkiin kappaleen yksityiskohtiin. Kuinka usein olet miettinyt mitä soittimia kappaleessa on, minkälainen rakenne siinä on tai mikä saa sen kuulostamaan hyvältä?

Lue lisää »

2. Stereo- ja monoääni

Kirjoittanut Arto Ruotsala | 02.08.2013

Käydään läpi lyhyesti mitä tarkoitetaan stereo- ja monoäänellä musiikkiesimerkkien avulla. Stereoääni on nykyisin käytetty äänen toistamistapa lähes kaikkialla - monoääni on vanhempi, mutta joissain tapauksissa edelleen käytössä oleva tekniikka.

Lue lisää »

1. Tila ja äänikenttä

Kirjoittanut Arto Ruotsala | 02.08.2013

Tässä osiossa keskitymme kuuntelemaan. Käymme läpi tilaan ja ääneen liittyviä käsitteitä ja teemme harjoituksia niiden pohjalta. Harjoituksia varten tarvitset hyvät kuulokkeet tai oikein sijoitetut kaiuttimet (ks. tästä kuva) – kannettavan tietokoneen kaiuttimilla tai pienillä ulkoisilla kaiuttimilla harjoituksien tekeminen ei onnistu.

Lue lisää »

Prosessointi, osa 2 - Taajuuskorjaimet

Kirjoittanut Juha Sipilä | 23.05.2013

Taajuuskorjain on yksi yleisimpiä prosessoreita, ja niitä käytetään audiosignaalin äänenvärin muokkaamiseen. Niihin luetaan esimerkiksi suotimet, hyllykorjaimet, ja parametriset sekä graafiset korjaimet. Taajuuskorjaimia löytyy muun muassa stereolaitteista, mikrofoneista, mikrofonietuvahvistimista, miksereistä, kitaravahvistimista, syntetisaattoreista, sekä tietysti plugareista. Miten taajuuskorjaimet toimivat, ja miten niitä kannattaa käyttää?

Prosessointi, osa 2 - Taajuuskorjaimet
Lue lisää »

Prosessointi, osa 1 - Efektit ja prosessorit

Kirjoittanut Juha Sipilä | 19.05.2013

Erilaisten efektien ja signaaliprosessorien käyttö on olennainen osa nykyaikaista äänitys-, miksaus-, masterointi- ja äänentoistotyötä. Alun perin prosessoreita käytettiin lähinnä paikkaamaan laitteiston teknisiä puutteita ja kompensoimaan signaalihäviöitä. Nykyään nämä työkalut ovat useimmiten plugareina, ja digitaalinen tekniikka antaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet suunnitella työkaluja, jotka olisivat olleet mahdottomia rakentaa analogisella tekniikalla. Mutta mikä on efekti ja mikä on prosessori?

Prosessointi, osa 1 - Efektit ja prosessorit
Lue lisää »