EMUTE-MUSIIKKITEKNOLOGIASIVUSTO
Emute

Mikseri

Kirjoittanut Juha Sipilä | 18.11.2014

Mikseri on yksi audiotekniikan keskeisimmistä työkaluista. Miksereitä on lukematon määrä erilaisia, erikokoisia, ja eri käyttötarkoituksiin tehtyjä. Pienimmillään se voi olla esimerkiksi syntetisaattorin signaalitiessä oleva äänigerenaattorien summamikseri, laajimmillaan taas äänitysstudion suuri konsoli. Tämä artikkeli keskittyy äänitys- ja miksauskäyttöön tarkoitetun mikserin toimintojen ja rakenteen tarkasteluun.

Mikseri
Lue lisää »

Mikserit, osa 8 - Mikserin lohkorakenne

Kirjoittanut Juha Sipilä | 02.02.2013

Mikserin käyttö helpottuu kun huomaa, että se jakautuu lohkoihin. Suurin osa miksereistä rakentuu siten, että signaalit tuodaan mikserin tulokanaviin vasemmasta ylälaidasta. Sieltä signaalitie kulkee kanavassa ylhäältä alaspäin kanavaliu'ulle (engl. Fader) saakka. Kanavaliu'uilta signaalit etenevät sisäisiä signaalireittejä (engl. Bus) pitkin kohti mikserin master-lohkoa, joka on yleensä oikeassa reunassa. Master-lohkosta tämä kanavalohkoilta summautunut signaali etenee edelleen mikserin ulostuloliitäntöihin, jotka ovat yleensä master-lohkon kohdalla mikserin takapaneelissa.

Mikserit, osa 8 - Mikserin lohkorakenne
Lue lisää »

Mikserit, osa 7 - Mikserin ryhmät

Kirjoittanut Juha Sipilä | 27.01.2013

Ryhmät (engl. Subgroups) helpottavat laajojen miksauksien hallintaa. Ne mahdollistavat sisäänmenokanavien signaalien loogisen ryhmittelyn ryhmäkanaviin. Esimerkiksi kaikki rumpumikrofonit voidaan ryhmitellä yhteen ryhmäkanavaan yhden ryhmäliukusäätimen taakse. Tällä tavoin miksaaja voi säätää koko rumpusetin balanssia suhteessa muihin soittimiin yhdellä liukusäätimellä (muuttamatta rumpukanavien välistä balanssia).

Mikserit, osa 7 - Mikserin ryhmät
Lue lisää »

Mikserit, osa 6 - Mikserin apulähdöt

Kirjoittanut Juha Sipilä | 20.01.2013

Apulähdöt, eli "auxit" tai "sendit" (engl. Auxiliary Sends) toimivat kanavalohkojen sisäänrakennettuna toisena mikserinä. Niitä käyttäen on mahdollista jakaa kanavalohkon signaali, ja reitittää se erillisen ulostulon kautta esimerkiksi efektilaitteelle tai soittajien kuulokemonitorointiin.

Mikserit, osa 6 - Mikserin apulähdöt
Lue lisää »

Mikserit, osa 5 - Mikserin insert-liitäntä

Kirjoittanut Juha Sipilä | 20.01.2013

Mikserin insert-liitännät ovat erittäin käteviä silloin, kun halutaan kytkeä efekti tai prosessori vaikuttamaan vain yhteen kanavalohkoon. Useimmiten insert-liitäntään kytketään dynamiikka- tai taajuusprosessoreita.

Mikserit, osa 5 - Mikserin insert-liitäntä
Lue lisää »

Mikserit, osa 4 - Mikserin taajuuskorjaimet

Kirjoittanut Juha Sipilä | 20.01.2013

Taajuuskorjain eli ekvalisaattori on varmasti yksi tärkeimmistä miksaajan työkaluista. Sen avulla voidaan muokata signaalin taajuusvastetta (eli säätää äänenväriä) siten, että kaikki miksattavat elementit saadaan sovitettua keskenään samaan miksaukseen. Esimerkiksi matalilla taajuuksilla joudutaan yleensä tekemään raitojen välillä kompromisseja; kaikkien raitojen matalat taajuudet eivät yleensä sovi soimaan yhtä aikaa tukkimatta äänikuvaa.

Mikserit, osa 4 - Mikserin taajuuskorjaimet
Lue lisää »

Mikserit, osa 3 - Mikserin dynamiikkaprosessorit

Kirjoittanut Juha Sipilä | 20.01.2013

Suurissa miksereissä saattaa olla dynamiikkaprosessorit sisäänrakennettuina kanavalohkoissa. Tämä helpottaa signaalireititystä, kun erillisiä dynamiikkaprosessoreita ei tarvitse kytkeä signaalitiehen. Dynamiikalla tarkoitetaan signaalin hiljaisen ja voimakkaan osan välistä suhdetta, ja sitä mitataan desibeleillä.

Mikserit, osa 3 - Mikserin dynamiikkaprosessorit
Lue lisää »

Mikserit, osa 2 - Mikserin tehtävät

Kirjoittanut Juha Sipilä | 20.01.2013

Vielä 80-luvulla mikseri vei suurimman osan äänitysstudion tarkkaamon lattiapinta-alasta. Nykyaikaisessa tarkkaamossa ei enää välttämättä ole ulkoista mikseriä, vaan miksaus hoidetaan tietokoneella. Kummassakin tapauksessa mikserin perustehtävä on melko yksinkertainen: se yhdistää eli summaa audiosignaaleja.

Mikserit, osa 2 - Mikserin tehtävät
Lue lisää »

Mikserit, osa 1 - Mikä on mikseri?

Kirjoittanut Juha Sipilä | 20.01.2013

Mikseri on yksi audiotekniikan keskeisimmistä työkaluista. Miksereitä on lukematon määrä erilaisia, erikokoisia, ja eri käyttötarkoituksiin tehtyjä. Pienimmillään se voi olla esimerkiksi syntetisaattorin signaalitiessä oleva äänigerenaattorien summamikseri, laajimmillaan taas äänitysstudion suuri konsoli. Tämä artikkeli keskittyy äänitys- ja miksauskäyttöön tarkoitetun mikserin toimintojen ja rakenteen tarkasteluun.

Mikserit, osa 1 - Mikä on mikseri?
Lue lisää »